Activiteiten en Projecten

Bijbelkring 2018/2019

Data bekend.

In het nieuwe seizoen zullen weer twee Bijbelkringen worden gehouden. Eén kring wordt gehouden op een aantal vrijdagavonden en één kring op een aantal donderdagochtenden.

Donderdagochtend kring:

In een 8-tal bijeenkomsten bespreken we op de donderdagochtenden het bijbelboek, de brief aan de Hebreeën.

Gebed

In de afgelopen periode zijn er verschillende preken geweest over het Onze Vader. Daarbij was het idee ontstaan om in de kerk een plekje te maken, eigenlijk tijdelijk, om het gebed meer onder de aandacht te brengen. Voor in de kerk staat nu een tafel met een gebedsmuur (een lijst met gaas, waarin mensen briefjes kunnen stoppen), een paaskaars waaraan mensen een kaarsje kunnen aansteken. Ook is er ruimte om na de dienst gebed aan te vragen.

Gemeente Groei Groepen

In het seizoen 2018-2019 starten weer de gemeentegroeigroepen. Op dit moment hebben we 3 groeigroepen in onze gemeente. We hebben een groep in Zuilichem, een groep in Brakel en een groep in Gameren. Het komend seizoen willen we ook graag met een nieuwe groep starten.

Bidstond

GEBEDSTEAM

Van Pasen naar Pinksteren.

De weg van Pasen naar Pinksteren is een weg die lijkt op een achtbaan.

Daar waar we nog maar zo kort afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde Heer, zo mogen we het feest van Zijn opstanding vieren. Nog maar net het verdriet ervaren en dan zoveel vreugde mogen voelen… Hij leeft !!

Diaconie: Collectes juni 2018

De bestemming van de 2e collecte in de maand juni 2018:

3 juni 2018 Vakantiebijbelclub Zuilichem 

3 juni 2018 Schaalcollecte: Diaconale werkgroep

10 juni 2018 KIA Werelddiaconaat

Reisverslag Moldavie 2018

Van 26 april tot en met 7 mei mochten wij praktische hulp bieden bij de bouw van het opvang tehuis voor gehandicapten en ouderen in Neculaieuca, Moldavie. Welke ondersteund wordt door de Diaconale werkgroep van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem en de Bronkerk in Ugchelen.

Wie waren er mee? Uit onze gemeente: Hans en Greet van Wijgerden, Ad de Boer en Peter Eckhardt.
vanuit Evangelische Gemeente zaltbommel: Jan en Ria Klooster

Geslaagde rommelmarkt!

Op een stralende zaterdag, 26 mei, heeft de rommelmarkt ongeveer 5900 euro opgebracht! Een mooie opbrengst voor onze kerk. Wist u dat er op en rond de markt ongeveer 60 vrijwilligers zijn? En dan zijn er ook degenen die lotenboekjes hebben verkocht en alle mensen die gedurende het jaar spullen hebben ingeleverd.

VakantieBijbelClub Zuilichem

VakantieBijbelClub Zuilichem – Zoek het uit!


Nog even en dan is het weer zover. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Opening
Zondag 12 augustus 15.00 uur met Tentdienst: Voor jong en oud.

Ochtendprogramma
Maandag 13 augustus: 10.00 – 12.30 uur
Dinsdag 14 augustus: 10.00 – 14.00 uur (incl. lunch)
Woensdag 15 augustus: 10.00 – 12.30 uur

Collecten maand juli

2e collecten in juli 2018:

  1 juli 2018: Plaatselijk Jeugdwerk

  8 juli 2018: Diaconie

15 juli 2018: Zending

22 juli 2018: Eigen gemeentewerk

20+ Kring

Afgelopen seizoen was deze kring om de vier weken samen, om van hart tot hart te praten over het geloof, de groep bestaat momenteel uit 10 mensen (vnl. twintigers) en staat open voor anderen die ook geïnteresseerd zijn. Voor het komend seizoen willen we graag samen verder. Onze eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 25 september. Meer informatie bij ds. Inge Eckhardt. 

Geloofsgesprek

Voor wie verlangt naar een basiscursus ‘Geloven’ of overweegt Belijdenis te doen; opgelet! In het komend seizoen start er weer een nieuwe groep. Er is al een aanmelding, kom jij het gesprek verrijken? 

 

Heb je interesse?

Ontmoetingsmiddag 65+ 2018

Woensdag 10 oktober is het weer zover. Alle 65-plussers van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor onze ontmoetingsmiddag. Ook de partner die nog geen 65 jaar is, is van harte welkom.

We doen ons best om er dit jaar weer een feestelijke middag van te maken.

Nieuw Seizoen: Nieuwe Groeigroep

WELKOM!

In het nieuwe seizoen starten we een nieuwe groeigroep! Wil jij met andere gemeenteleden in gesprek om je te laten inspireren door Geloof en de Bijbel? Dan is de Groeigroep iets voor jou.

Kennismakingscursus Christelijke Meditatie

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in onze mooie Bom­me­ler­waard en ons leven, worden u in het najaar vier avonden aangeboden in onze prachtige kerken als kennis­ma

Onze kinderen de toekomst van onze kerk!

In het mooie plaatsje Zuilichem staat een mooie kerk met een verbonden gemeente. Deze kerk zet zich graag in voor de kleinere gemeenteleden.

Het nieuwe seizoen in de kerk is begonnen.

Ook de kindernevendienst is weer gestart.

Enveloppenactie 2018

Evenals in eerdere jaren willen wij ook dit jaar, door middel van een enveloppenactie, een beroep op u doen voor een extra financiële bijdrage.

Deze actie is noodzakelijk omdat de inkomsten van de Actie Kerkbalans 2018 samen met de andere inkomsten niet toereikend zijn. Hoewel we op de goede weg zijn, want de inkomsten laten gelukkig een stijgende lijn zien.

Dorcas voedselactie 2018

Op D.V. vrijdag 9 en zaterdag 10 november wordt de landelijke Dorcas Voedselactie gehouden. Op die data wordt er voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa en Zuid-Afrika. Wij, team Gameren, zullen actief zijn bij de JUMBO-supermarkt.
 

Project Neculăieuca in Moldavië

Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca. We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen, ouderen en jonge meisjes en jongens.

2e collecten december 2018

  2 december 2018      Missionair     werk

  9 december 2018      Pastoraat

16 december 2018      Diaconie

23 december 2018      Plaatselijk Jeugdwerk

24 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

25 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

30 december 2018      Diaconie

31 december 2018      Eigen gemeentewerk

Wat is Alpha?

Ontmoeten, vragen en ontdekken.
Dat is wat je doet op Alpha. Tijdens circa 10 interactieve en
gezellige bijeenkomsten ontdek je wat

Week van Gebed

Week van Gebed voor de Eenheid

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Indonesië.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

Mannenavond Zuilichem

Op 26 januari zal er weer een mannenavond georganiseerd worden door de commissie Mannenavond Zuilichem.
De avonden staan in het teken van ontmoeting en gezelligheid als christelijke mannen onder elkaar. 
Thema van deze avond is "Een nieuwe start" we staan aan het begin van een nieuw jaar, niet wetende wat het ons zal brengen maar met Zijn leiding gaan we opnieuw onderweg.

Locatie: Uilkerweg 8, Zuilichem vrije inloop vanaf 19:30.
parkeergelegenheid voor de deur.

Rommelmarkt 18 mei

Zaterdag 18 mei houden we onze jaarlijkse rommelmarkt. We hopen weer op een goede opkomst, een mooie dag en een mooie opbrengst!

Kinderkorenavond

Op 23 maart wordt het (tijdelijk) het grootste kinderkoor van de regio gevormd. Meezingen mag op deze avond voor jong & oud. De zaal is open vanaf 18:00 uur en het programma start om 18:30 uur. Gratis entree! Er is een collecte voor de onkosten.

Vrouwendag Bommelerwaard: Rolmodel gezocht .. !

Deze oproep/uitnodiging is het thema van de Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard 2019. Deze dag staat gepland op D.V. zaterdag 23 maart. De spreker, Wim Grandia, zal ’s morgens dit thema (gebaseerd op o.a. een tekst uit Titus 2) uitdiepen.

2e collecten april

2e collecten in april 2019:

  7 april Movu Moldavie

14 april Diaconie

18 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

19 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

20 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

21 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

28 april Diaconale Werkgroep

 

Op 18, 19 en 20 april is er géén collecte in de dienst, voor KIA staat een bus bij de uitgang.