Pinksteren

Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Ef. 3: 16-17

 

Rijke Luister, hoe vertaal je dat naar vandaag? De BasisBijbel vertaalt: vanuit de rijkdom van Zijn hemelse macht en majesteit. Nu weet ik niet of dat meteen iets oproept maar het komt wel dichterbij. Je gedachten gaan naar een plek waar Gods kracht volop beschikbaar is en regeert.

Er wordt in deze tekst gebeden (op de knieën: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader..), dat van die kracht iets ‘naar beneden’ mag komen.

Merk nu ook eens op wat Paulus dan verwacht van die kracht die naar beneden komt. Grote wonderen? Tekenen? Nee, de kracht van God wordt gebeden en Paulus ziet die kracht daar waar Christus in harten van mensen woont en mensen in Zijn liefde geworteld en gegrondvest blijven.

Dat is het Wonder van Gods Geest waarom gebeden wordt. Dit is het Wonder dat God op aarde doet. De MACHT en de MAJESTEIT van God worden hierin zichtbaar. Dat er kinderen zijn, jongeren en volwassenen, ouderen, die de naam van Jezus Christus in hun hart dragen. Met die naam leven.

In deze periode maakt Hij Zijn Naam misschien wel meer dan ooit aan je bekend als Fundament voor heel je leven. Dat is het werk van Gods Heilige Geest.

Zegen en groet,

Ds. Inge Eckhardt