Liturgie zondag 13-10-2019 Avonddienst

Evangelische Liedbundel 218   (Samen in de Naam van Jezus...)

Aanvangstekst: Johannes 16: 5-7 en 12-14    (NBV)

Gezang 237: 1, 2 ,4 en 6

Schriftlezing     : Ezechiël 36:25-28       (NBV)

                        : Johannes 14: 15-26    (NBV)

Psalm 25: 2, 4 en 6

Verkondiging

Gezang 249  (Wij leven van de wind)

Geloofsbelijdenis van Nicea   (uitgesproken)

Psalm 143: 8 en 9

Slotlied: Gezang 477   (Geest van hierboven)