Kerstproject kindernevendienst

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over bijbels geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding, Elisabeth juicht om het kind dat geboren zou worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Het project heeft het karakter van een reclamecampagne voor het geloof. Geen reclamecampagne die mensen kostte wat het kost wil overtuigen van een bepaald gelijk, maar een uitnodigen en enthousiasmerend uitdragen van waar mensen voor staan

Gedurende de adventstijd is het kindernevendienst voor de groepen 1-8.

Gelooft u met ons mee?

Een fijne adventstijd toegewenst!