liturgie avonddienst 24-11-2019

 

Thema: 'De Heilbrenger.'

 

Welkom

Intochtslied Psalm 113: 1,2, Prijs, halleluja

Stil gebed, bemoediging en groet.

Evangelische Liedbundel 308: 1,2,3,4 ‘Doorgrond…’

Gebed om de Heilige Geest.

Schriftlezing Jesaja 61: 1 t/m 9 ‘De geest…gezegend.’ en Handelingen 3: 19-21. ‘Wend u af….hersteld.’

Zingen Gezang 126: 1,3,4. ‘Verwacht…’

Verkondiging met als thema: 'De Heilbrenger.'

Na de verkondiging zingen Gezang 121: 1,3,4 ‘God lof…’

Dankgebed en voorbeden

Geloofbelijden en zingen Evangelische Liedbundel 374: 1,3 ‘O Heer…’

Collecten