Laatste nieuws

2e collectes februari 2020

2e collecten:

  2 februari      KIA Werelddiaconaat

  9 februari      PKN Catechese en Educatie

16 februari      Diaconie         

16 februari      Schaalcollecte Lebone Village

23 februari      Young Focus 

 

Kerkbalans 2020

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2020 doen wij evenals vorige jaar weer mee aan de actie "KERKBALANS". De opbrengst van deze actie is geheel bestemd voor onze eigen kerk. Giften aan onze kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Wilt u meer weten, klik dan hier:

Geef voor je Kerk

Indien u aan deze actie wilt deelnemen en een toezegging wilt doen, klik dan op:

Intekenen KerkBalans

Uiteraard zijn wij hier heel blij mee en zeggen u bij voorbaat dank.

Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks een bedrag overmaken. Ons banknummer is: NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem. Ook hiervoor bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.
Peter Dingemans, Voorzitter, e-mail, tel. 06-1160 6257

Vrouwendag 25 januari 2020

Thema: Kleurrijk!

Waar?
Gereformeerde kerk Zijlstraat 1 Zuilichem

Voor wie?
Alle vrouwen vanaf 18 jaar

Kosten?
€ 15,00. Overboeken op NL18 RABO 15162193 41, tnv K.M. van Binnendijk, onder vermelding vrouwendag en uw naam . De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

Programma:

09:30 Inloop

10:00 Zingen, luisteren naar spreekster over ‘Kleurrijk’

11:00 Workshopronde 1

12:30 Kleurrijke Lunch en standjes om te snuffelen

14:00 Workshopronde 2

15:30 Afsluiting

Verschillende Workshops:

Tijdens de dag kunt u/jij 2 van deze 8 workshops volgen:

  1. Djembé (Afrikaanse trommel leren spelen zodat er een ritmische klank ontstaat, in deze workshop leer je de technieken van het Djembé spelen)
  2. Kleuradvies (Welke kleur kleding flatteert jouw huid en jouw haarkleur? Ontdek welk pallet jij het beste in je garderobe kunt hebben)
  3. Bloemstuk maken (Creatief aan de slag onder leiding van iemand met veel ervaring. Samen een prachtige creatie tot stand brengen, die je mee naar huis mag nemen) NB: Vanwege alle materialen die in deze workshop worden ingezet, kost het volgen van deze workshop een extra bedrag van 15 euro.   
  4. Moderne Kalligrafie (Wil jij leren kaarten maken met sierlijke letters, leuke naamkaartjes voor een diner, of wil je je handschrift verbeteren? In deze workshop krijg je een stukje theorie en ga je daarna oefenen om met een zelfgemaakt product naar huis te gaan)
  5. Macraméveer (maak een veer met de hippe Macramé techniek, de veer neem je mee naar huis en met deze creatieve techniek kun je nog veel andere dingen maken)
  6. Kleurenprofielen (welke eigenschappen heb ik? Reageer ik vooral groen, geel, blauw of rood? Ontdek meer over wie jij bent en hoe jij functioneert. Uitgangspunt voor persoonlijke groei)
  7. Ontspullen (Wat is het? En waarom zou je je hierin verdiepen? Over minimaliseren en ontspullen en wat dit kan betekenen voor jouw leven en voor de schepping, vanuit het oogpunt van christen zijn
  8. Zang (een aanstekelijke workshop over ademgebruik, gebruik van je stem, in de workshop krijg je theorie en ga je samen met anderen zingen!)

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk, graag verwelkomen we u 25 januari of op een volgende editie

2e collectes in Januari 2020

2e collecten januari 2020:

  1 januari  Diaconie  

  5 januari  Zending

12 januari  Evangelisatie      

19 januari  Timon      

26 januari  Plaatselijk jeugdwerk                  

 

Inleveren spullen rommelmarkt

Voor onze jaarlijkse rommelmarkt 2020 kunt u weer spullen inleveren en wel op zaterdag 25 januari a.s. in de schuur van de fam. Van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen.

Alle verkoopbare, oude en gebruikte spullen kunnen we gebruiken, zoals aardewerk, antiek, boeken, glaswerk, serviesgoed, speelgoed, puzzels en curiosa. De spullen mogen niet kapot zijn, dan is het helaas niet verkoopbaar.

Geef uw spullen een tweede kans, we zien u graag!

Bij voorbaat dank, het Rommelteam