Laatste nieuws

Christelijke meditatie 23 januari

Mediteren: mediteren ook christenen, en hoe dan? Al eeuwen geleden begonnen christenen te mediteren. Ook wij duiken deze avond in de christelijke meditatie.

Door te mediteren kom je tot rust word je stil. Nelleke Krielaart zal deze avond verzorgen voor ons, en ds. Inge ondersteunt haar.

Je bent welkom op 23 januari vanaf 19.45 in de kerk

Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd.

Voor 2020 is dat van 19 t/m 26 januari.

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Malta.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

In Zuilichem wordt de gebedsweek, ook dit jaar, gezamenlijk geoganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Zondag 12 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd.

Op de inloopochtend/avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 20 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Verlichting                              inleiding:   Piet Stoel

Dinsdag 21 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Hoop                                      inleiding:   Eline van ‘t Zelfde

Woensdag 22 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Vertrouwen                            inleiding:   Johan van Spronsen

Donderdag 23 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Kracht                                    inleiding:   Appie van der Leij

Vrijdag 24 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start 20.00 uur
Thema: Gastvrijheid                            Inleiding:  Ds. Inge Eckhardt

Muzikale begeleiding:     Jan-Anton van der Mooren

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.

Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

Gemeente Groei Groepen

In het seizoen 2018-2019 starten weer de gemeentegroeigroepen. Op dit moment hebben we 3 groeigroepen in onze gemeente. We hebben een groep in Zuilichem, een groep in Brakel en een groep in Gameren. Het komend seizoen willen we ook graag met een nieuwe groep starten. De diverse groeigroepen komen in de periode oktober tot mei om de twee of drie weken bij een gastadres samen, om met elkaar na te denken over een aantal thema’s, aan de hand van materiaal dat in overleg met de betreffende groepen wordt uitgezocht. In het najaar van 2018 gaan we de Kringserie van Ark Media en IZB gebruiken. Samen de bijbel bestuderen, maar ook zorgen en vreugden met elkaar delen, is een belangrijk onderdeel van deze avonden. Per seizoen komen we ongeveer 10 avonden bij elkaar. Naast het gastadres heeft iedere groeigroep 1 of 2 groeigroepleiders, die toegerust worden door onze predikant. De stuurgroep bestaat uit:

  • Gerda van Hazendonk-Opendorp, 073-5995043, e-mail
  • Judith de Jager, 0418-785315, e-mail

Belangstelling om mee te gaan doen of om een keer een avond bij te wonen? Neem contact op met één van de leden van de stuurgroep.

EO Jongerendag 6 juni 2020

De EO-Jongerendag vindt plaats op 6 juni 2020 in Rotterdam Ahoy.
Het is het grootste christelijke jongerenevenement van Europa. Op dit evenement komen vele christelijke artiesten en sprekers. Houd die datum vrij in je agenda en bereid je voor op het grootste feest dat je je voor kunt stellen!

Collecte 16 februari: schaalcollecte: Lebone Village

In 2000 werd de Lebone kaars aangestoken. Een kaars geeft licht in de duisternis aan velen zonder hoop voor de toekomst. “Lebone” is een woord dat in de Sotho taal “Licht” betekent. Dat is waar Lebone Village voor staat: Licht geven aan hen die in het donker leven zonder hoop.

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van onze kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel hebben ze 5 secties waarmee ze proberen in hun behoeften te voorzien.

Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture.

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer. Wie het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wil steunen, die kan zijn / haar bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99 t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.
 

Collecte 2 februari: Kerk in Actie - Landbouw Oeganda (Werelddiaconaat)

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. We collecteren mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden. kerkinactie.nl/boerinoeganda