Laatste nieuws

Sing In, 2 februari 18:30

Op 2 februari is er een Sing In, zet het alvast in je agenda, dan zingen we samen weer tot eer van God liederen met Appie de With op de piano en Anja van Steenbergen op de fluit. U/jij bepaalt mede wat er gezongen wordt, bedenk van tevoren een lied en dien dat aan het begin van de dienst in. Door het gebruik van de beamerschermen kunnen ook nieuwere liederen worden gezongen, en natuurlijk ook de oude vertrouwde!

 

Toerustingsavond 3 maart 2010

Avond met Jan Mudde

aanvang 20:00 uur 

koffie/thee 19:45 uur 

Ds. Jan Mudde spreekt op dinsdagavond 3 maart in onze kerk over "ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus".

Een inspirerende spreker, vol van Gods Woord en van de liefde voor ieder mens.

Deze avond is geen gemeenteavond en is daarom open voor iedereen uit de omgeving wel of geen lid van onze gemeente.

Vraag iemand om mee te gaan en te leren van deze boeiende spreker.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur

De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8239 71 090

Contact Scriba Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2019

Begroting 2019

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2016 - 2020 is in ontwikkeling

Begroting 2020

 

ANBI regeling Gemeente Diaconie

Naam ANBI (diaconie):Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8241 21 090

Contact Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Regelingen

Plaatselijke regeling

Privacy Verklaring

Download de Privacy verklaring van onze Gemeente

2e collectes maart 2020

2e collecten maart 2020:

  1 maart         KIA Voorjaarszending           

  8 maart         Bloemen in de kerk   

11 maart         geen 2e en 3e collecte          

15 maart         Mercy Ships   

22 maart         Zending          

29 maart         Diaconie         

1 maart: Kerk in Actie: de kracht van bijbelverhalen: In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt? Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met veel succes de Storytelling methode (Simply the Story) om gastarbeiders met de Bijbel in aanraking te brengen. De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo’n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel.        

15 maart: Mercy Ships: Medische zorg voor ieder mens: Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar draagt Mercy Ships aan bij. Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt ons werk betekenisvol en creëert impact. We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans om hun eigen leven te verrijken door onderdeel te zijn van ons verhaal. Met elkaar geven we nieuwe hoop en toekomstperspectief aan de mensen die we behandelen, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Wij geven geloof, hoop en liefde door.

22 maart: Overleven in een burgeroorlog - Zuid-Soedan: Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.                                             Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?                                                                                                                                                                                            *voor 573 euro een gemeenschappelijk toilet bouwen (bewoners helpen                                                                                                                                                       *voor 2311 euro krijgen 100 mensen een hygiënepakket en voorlichting over hygiëne en mensenrechten                                                                                                  *voor 3.156 euro een waterput repareren (incl. training voor onderhoud en gebruik)

 

The Passion 9 april 2020

De tiende editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. Het is voor het eerst dat het muzikale paasevenement zo zuidelijk wordt gehouden. De jubileumeditie, met daarin zowel nieuwe als succesvolle nummers uit eerdere jaren, vindt plaats op Witte Donderdag 9 april op het Munsterplein en gaat over het leven, sterven en opstaan van Jezus.

Wil je hiernaar toe? Laat het ons weten via de Flashlight-app of de jeugdouderling.

Opwekking 2020

Pinkster­conferentie 2020 - 29 mei t/m 1 juni

Van vrijdag 29 mei t/m maandag 1 juni 2020 organiseert Opwekking voor de 50e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. 

Zou je hier graag een keer een dag naar toe willen? Laat het weten via de Flashlight app of de jeugdouderling.