Laatste nieuws

Collecteren met Givt

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst.

Voor dit probleem hebben we vanaf nu een oplossing, want dan gaan we van start met digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.

Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden.

1234

Iedere zondagavond Meditatief Moment

Om 19:00 uur zondagavond Meditatief Moment.
Zolang de Corona-maatregelen gelden is er op zondagavond om 19:00 een Meditatief Moment van ca. 30 minuten. Een extra moment van Bijbellezen en mooie muziek in deze moeilijke tijd.

Gemeente

Onze enthousiaste geloofsgemeenschap komt elke zondag tweemaal samen om God te aanbidden, met Hem te praten en naar Zijn Stem te luisteren. In Zijn aanwezigheid vinden we rust voor onze ziel en een vrede die de wereld ons niet geven kan. Ook de ontmoeting met elkaar is essentieel, om met elkaar op te trekken en ons geloof te delen.

Wat geloven we? Dat kun je zien aan het grote Kruis dat aan de muur hangt. We geloven in de genade van God, die Hij aan mensen betoont door Jezus Christus, Die Zijn leven voor ons heeft gegeven. Ieder mens wordt geroepen om in de vrijheid te leven waarin God ons stelt, vanuit genade. We vieren wekelijks deze genade en bidden God om groei in vrij zijn, groei in het verlangen naar de kracht van de Heilige Geest, groei in aandacht voor Gods Woord en het gehoorzamen aan Hem.  

Hiernaar zoeken wij en dat doen we graag samen met iedereen die daar ook nieuwsgierig naar is. Het is fijn als ook jij binnenkomt en meedoet. Vaak blijkt de gemeente dan een 'warm bad' te zijn. Er zijn ook allerlei doordeweekse activiteiten waaraan velen deelnemen, nieuws over activiteiten is te vinden in de Activiteiten Agenda.

Voor wie een plek zoekt om te geloven, voor wie een tijdelijke herberg nodig heeft onderweg, voor wie zomaar even wil kijken...de deur staat open.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de predikant.

Kerkbalans 2020, Geef voor je Kerk

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de financiële steun die we in het afgelopen jaar van u hebben gekregen. Die steun is onmisbaar geweest om gemeente te kunnen zijn. Ons jaarthema is: “Gunnend geloven”. Dat kost ons niets. We mogen dankzij Hem terugkijken op een jaar waarin de gemeente is gegroeid, waarin veel ontmoeting is geweest met elkaar, en bovenal waarin we iedere zondag weer bij elkaar mochten komen om naar het Woord van God te luisteren en samen mochten zingen tot Zijn eer.

Waarom de Actie Kerkbalans?

Gemeente-zijn is niet gratis. Gemeente zijn kunnen we alleen door samen de schouders eronder te zetten. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële ondersteuning. De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks ongeveer €136.000. Om de kerk ‘draaiende’ te houden, is het nodig om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Daardoor kunnen we het kerkgebouw in stand houden, hebben we een eigen vaste predikant en organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud. Meer dan de helft van de inkomsten komt via de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is daarom ook dit jaar weer nodig!

Begrotingstekort

Zoals u wellicht weet hebben we als gemeente de laatste jaren te maken met een begrotingstekort. Als we hier nu geen actie op ondernemen betekent dit dat we te maken gaan krijgen met beperkingen in de manier waarop we met elkaar gemeente kunnen en willen zijn. Concreet betekent dit ook dat het aanhouden van een eigen 100% predikantsplaats in gevaar gaat komen. Uw financiële bijdrage is daarom nu en in de toekomst belangrijker dan ooit!

In deze context willen wij u ook graag attenderen op het feit dat de financiële bijdrage van onze gemeenteleden in veel gevallen al een aantal jaren gelijk is gebleven. Uiteraard zijn we blij met elke bijdrage die gegeven wordt maar is het ook goed om te realiseren dat kosten waarmee wij als gemeente geconfronteerd worden elk jaar alleen al door indexering met zo’n 2 tot 3 procent per jaar stijgen. Mocht uw financiële situatie dat toelaten dan zou het fijn zijn als u hier ook rekening mee zou kunnen houden. Een geringe verhoging van uw financiële bijdrage maakt al een groot verschil!

Doet u weer mee? Laat het ons weten!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen, zodat het werk van de kerk ook dit jaar door mag gaan. Het is belangrijk dat we vooraf weten op welk totaalbedrag we kunnen rekenen. Wilt u daarom uw toezegging in het webformulier invullen? Ook kunt uw bijdrage via email of in de bus in de hal van de kerk.

Wanneer u er geen gelegenheid voor hebt om het formulier in te leveren, wordt dit bij u opgehaald in de week van 3 tot en met 8 februari door een aantal betrokken vrijwilligers.

Extra mogelijkheid: een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat giften binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze grenzen gelden niet voor een periodieke gift; deze zijn volledig aftrekbaar van de belasting, dat kan dus voordelig zijn. Het werkt als volgt: bij een periodiek gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst die door uzelf en door de kerk ondertekend wordt. Via www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat het belastingvoordeel is. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze mogelijkheid wilt overwegen! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Eventueel kunt u zelf al een overeenkomst downloaden via www.kerkbalans.nl of www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden, via email of via telefoonnummer 06-1160 6257 of 06-53244262 (Leo Muis), of uiteraard persoonlijk.

Hartelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.

Peter Dingemans
Voorzitter
Telefoon: 06-1160 6257

Project Neculăieuca in Moldavië

 

Op dit moment zijn er 9 leden van onze gemeente in Moldavië om daar te werken aan het kindertehuis. Op zaterdag 22 febr zijn zij vertrokken en op 29 febr verwachten we hen weer thuis.

Klik hier voor hun belevingen op deze week!

Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca. We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen en schoolgaande kinderen. Daarnaast zal er naschools onderwijs worden gegeven.

Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor (wees)kinderen, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag. 
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst. 
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Bronkerk te Ugchelen zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.

Inmiddels is het alweer een tijd geleden dat er een werkgroep met deelnemers uit onze gemeente samen met leden van de kerk uit Apeldoorn naar Moldavië zijn geweest om te helpen met de bouw. De mensen daar zijn ondertussen hard doorgegaan met de bouw en ze houden ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De afwerking binnen is in volle gang en dit vergt nog veel tijd en geld.

Er is zelfs al een voorzichtige schatting gemaakt dat medio 2020 het project zal kunnen gaan draaien.

Heb je  zin om mee te gaan met een van de werkreizen die we organiseren of heb je vragen? Neem dan contact op met Peter Eckhardt via email.

 

 

 

 

 

inside

 

 

 

 

 

 

familie Bejan (en Cor van As ;-))

Schilderend luisteren naar God

12 februari 2020

19.30 uur ontvangst met koffie/thee

19.45 uur! start avond

In verband met voldoende beschikbaar materiaal willen we verzoeken om, bij uitzondering, u/jou op te geven voor deze avond. Dit kan bij Gerda van Ieperen - van Steenis (06 51 99 29 14 of gevanieperen@gmail.com).

Begeleid door kunstenares Dietske van Winkelhoff. Wat moet je je hierbij voorstellen? Je schildert een situatie uit je leven. Je mag ervaren dat je al schilderend naar God kunt luisteren.

Wat wil Hij je zeggen of je laten zien? Hoe kan Hij je helpen? Het gaat er niet om dat je mooi kunt schilderen, maar dat je ontdekt wat God je wil geven.