Laatste nieuws

Geslaagde rommelmarkt!

Op een stralende zaterdag, 26 mei, heeft de rommelmarkt ongeveer 5900 euro opgebracht! Een mooie opbrengst voor onze kerk. Wist u dat er op en rond de markt ongeveer 60 vrijwilligers zijn? En dan zijn er ook degenen die lotenboekjes hebben verkocht en alle mensen die gedurende het jaar spullen hebben ingeleverd.

Vrijdag begonnen we met opbouwen en zaterdagochtend vanaf 6 uur werd de markt ingericht. Het plein voor de kerk stond gezellig vol. Om 9 uur ging de markt van start. Er waren direct veel koopjesjagers die hun slag konden slaan. Gelukkig waren er ook nu weer voldoende spullen om te verkopen! De verkoop van lootjes, de baktent mét ijsjes, de koffie met gebak, de boeken, de spelletjes en de bloemen maakten het compleet.

Hartelijk dank aan iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen!

Het rommelmarktteam

Jeugd

Flashlight organiseert verschillende activiteiten voor jongeren in onze gemeente vanaf de middelbare school.

Wat hebben we te bieden?

Zit je op de middelbare school dan nodigen wij je uit voor de Jeugdkerk, de activiteiten op vrijdagavond en het Flashlightkamp! Kijk op de 2018-09-08, zaterdag/flashlight voor meer info. 

Vanaf 16 Jaar hebben we dit seizoen een Youth Alpha gedraaid en werden de avonden vervolgd met Even Bijtanken. Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar een passend vervolg. 

Jeugddienst
2x per jaar is de dienst op zondagochtend een jeugddienst. Deze dienst is vooral gericht op tieners en jongeren tot ongeveer 25 jaar, maar iedereen is welkom. De dienst wordt voorbereid door de jeugddienstcommissie. Zij nodigen een dominee/spreker uit en zoeken een band die de dienst begeleidt. We hopen dat vooral jongeren zich thuis voelen tijdens deze diensten. 

Communicatie
De meeste communicatie met de jongeren loopt via de WhattsApp groep van Flashlight. Wil jij altijd up to date zijn? Stuur een e-mail om je aan te melden.  
We zijn ook te vinden op Facebook, like onze pagina @flashlightgerefkerkzuilichem  
 

Ieder seizoen vanaf Pasen mogen degene die na de zomer naar de middelbare school gaan al aansluiten om een voorproefje te nemen op de activiteiten. 

Toelichting op Flashlight 

Flashlight: een zaklamp die je helpt om de situatie beter te (over)zien. 

Zo willen wij jongeren in onze gemeente bij-schijnen, laten zien wat Jezus wil betekenen in hun leven. Laten zien dat je niet alles zelf hoeft op te lossen en dat je hulp mag vragen. Dat de bijbel ons inspireert. Door deze hulp kunnen zaken letterlijk in een ander licht komen te staan. 
Bij de keuze voor de naam Flashlight moesten we denken aan het draaiende/flitsende licht van een vuurtoren. Een baken, een waarschuwing, betrouwbaar punt. Wij willen jongeren laten weten dat er een veilige plek is, waar je jezelf mag zijn, waar je steeds naar terug kunt. Tegelijkertijd ook een plek waar je gewaarschuwd wordt, mocht dat nodig zijn.

Wij hopen dat jij je thuis voelt bij FLASHLIGHT!

De Flashlight activiteiten worden georganiseerd door een Kerngroep die onderling de diverse taken verdeeld. Wil je weten bij wie je moet zijn voor vragen over een activiteit, stuur dan even een e-mail naar de jeugdouderling (Marita van Maaren)

Belijdenis

Wat is dat? Hoe doe je dat dan? En wanneer? En …en…en. Soms zijn er zoveel vragen.

Belijdenis doe je niet omdat je het idee hebt dat het moet, maar omdat je het graag wilt.

Voel je dus niet verplicht. Praat over je geloof en het belijdenis doen en wees niet bang om kritische vragen te stellen.

 

Op een gegeven moment heb je het verlangen dat je meer wilt doen met je geloof. Je bent vroeger wel gedoopt, maar dat was een keuze die je ouders voor je maakten. Nu wil je zelf die keuze ook maken. Dat kan door belijdenis te doen. Als je belijdenis doet, geef je aan dat je openlijk uit komt voor je geloof, in de kerk.

Belijdenis doen is best een grote stap, daarom is het helemaal niet verkeerd om hier goed over na te denken en voor jezelf je motivatie te bepalen. Waarom wil je belijdenis doen? Hoe sta je tegenover belijdenis doen?

 

Wil je er meer over weten?

Meld je dan bij onze ds. Inge Eckhardt. e-mail Zij kan je heel persoonlijk uitleg geven.

Meestal volgt dan het volgen van belijdeniscatechisatie.

Tijdens belijdeniscatechisatie leer je wat belijdenis doen inhoudt en welke vragen je gesteld zullen worden. Ook leer je meer over die vragen en kun je al je eigen vragen kwijt. Zo zul je voor jezelf steeds beter het idee krijgen of dit echt is wat je wilt.

Je volgt belijdeniscatechisatie meestal met een groep mensen; wekelijks kom je bij elkaar om over het geloof te praten, maar ook over belijdenis.

 

Bespreek je keuze.

Als je na belijdeniscatechisatie het gevoel hebt dat je écht belijdenis wilt doen, kun je dit aangeven bij onze ds.

Hierna volgt een gesprek tussen jou, de predikant en meestal ook een ouderling. Een gesprek over jouw keuze en waarom jij het graag wilt en of je er zelf volledig achter staat.

 

Doe belijdenis.

Eventueel in overleg met andere belijdeniskandidaten wordt een zondag vastgesteld waarop je belijdenis gaat doen. Belijdenis doen gebeurt in onze kerk aan de Zijlstraat. Als het zo ver is, roept de predikant jou - en eventueel de andere leden die belijdenis willen doen - tijdens de dienst naar voren. 
De predikant stelt je nu ook in het openbaar de geloofsvragen die jullie tijdens je belijdeniscatechisatie besproken hebben. Nadat alle vragen gesteld zijn, krijg jij de kans hier 'ja' op te zeggen. Als je dat gedaan hebt, heb je belijdenis gedaan en ben je voortaan belijdend lid van je kerk!

 

Uitgelegd met behulp van:

'Wij geloven en belijden', deel 3, door ds. H. Veldhuizen en drs. W. Verboom, Uitgeversmaatschappij J. H. Kok, Kampen, ISBN 90 242 1852 7

Flashlight

Hier vind je de activiteiten die Flashlight organiseert voor jou! 

Zit je op de middelbare school dan nodigen wij je uit voor de volgende activiteiten:

Jeugdkerk
1x per maand op zondagochtend een aparte dienst in het jeugdhonk.  Iedere jeugdkerk kiezen we een thema waar we mee aan de slag gaan. Soms met zijn allen, soms in kleinere groepjes. Hier is ruimte om je vragen te stellen, samen te zoeken naar wat de Bijbel zegt over het thema, luisteren naar wat anderen er van vinden en hoe anderen denken. 

Vrijdagavond
1x per maand organiseren we een gezellige activiteit op de vrijdagavond. het programma is divers, maar de gezelligheid staat voorop. Wat dacht je van een avondje lasergamen, Sirkelslag, een maf spel, zwemmen, samen naar de EO-jongerendag, kanoën, of....
We beginnen deze avonden altijd met elkaar in het jeugdhonk

Flashlightkamp
In het najaar trekken we een weekend ons eigen plan. Samen naar een onbekende locatie waar we een tof weekend met elkaar hebben. Ieder jaar kiezen we een nieuw thema. Dit thema komt terug in de activiteiten en is de rode draad voor de stukjes waar we met elkaar over na willen denken aan de hand van de bijbel. Afhankelijk van het programma sluiten we het kamp af met een dienst in de kerk. Kortom volop afwisseling tussen serieuze gesprekken, toffe spellen, kampvuur, maar bovenal: gezelligheid gegarandeerd!! 

Altijd up to date? 
Kijk dan bij onze activiteiten op deze website, onze FB-pagina of stuur een e-mail om je aan te melden voor de WhattsApp groep van FlashlightFacebook

Ieder seizoen vanaf Pasen mogen degene die na de zomer naar de middelbare school gaan al aansluiten om een voorproefje te nemen op de activiteiten. 

 

De Geschiedenis

De geschiedenis van de Gereformeerde kerk Zuilichem - Gameren gaat terug tot de negentiende eeuw.

In het boek van dr. Smits over de afscheiding in onze streek staat dat op 28 augustus 1835 bij de Nederlandsch Hervormde Gemeente een brief binnenkwam waarin 7 personen meedeelden dat ze zich afscheidden van het zogenaamd "Hervormd Genootschap".

In de beginjaren waren de "afgescheidenen" uit Zuilichem bij naburige kerken ingeschreven. In 1852 werd Ds. Kok predikant van Zuilichem, in combinatie met Gameren en Poederoijen. Op 30 augustus 1853 richtte de "Christelijk Afgescheiden Gemeente" van Zuilichem zich tot de Koning waarin zij verzocht om erkend en toegelaten te worden "in de maatschappij”. In dit verzoek kwamen namen voor van o.a. van Genderen, Dingemans en van Wijgerden. Oude Kerk BinnenkantBij Koninklijk besluit van 2 december 1853 werd "toelating" verleend, waarbij vermeld werd dat de gemeente de eredienst zal uitoefenen "in het daartoe gestigte gebouw, staande te Zuilichem" in de Dorpsstraat, kadaster sectie A no. 53 (tegenwoordig Molenstraat). In 1875 besloot de kerkenraad de kerk te laten vergroten. Dit was nodig door de grote toeloop van hoorders, waardoor het in het kerkgebouw tijdens de diensten nogal eens benauwd werd. Op de kerkenraadsvergadering van 27 mei 1904 komt de mededeling dat K. Benckhuysen en burgemeester Monhemius grond willen afstaan om een grotere kerk te kunnen bouwen.

Op 8 juni werd toen op een vergadering met de "manslidmaten" besloten tot het bouwen van een nieuwe kerk over te gaan. K. Bijsterveld kreeg opdracht bestek en tekening te maken, met de bepaling in het bestek op te nemen dat wat van de oude kerk nog bruikbaar was, gebruikt moest worden. Bestek en tekening werden besproken en goedgekeurd, een bouwcommissie werd benoemd om de plannen uit te voeren. Op 25 juni 1904 werd de bouw aanbesteed. Van der Ley nam het metselwerk aan en Mans uit Andel het timmerwerk, met inbegrip van het (ver)maken van het meubilair, met uitzondering van de preekstoel. De oude kerk werd 18 juni voor het laatst gebruikt,14 juli werd de eerste steen gelegd door ds. A. Brink en de eerste zondag in november 1904 werd het " nieuwe, zeer doelmatige en nette kerkgebouw" in gebruik genomen. Tijdens de bouw kerkte men in het achterhuis van Wouter van Brakel.

Eerste steen gelegdPas in 1911 wordt er voor het eerst over een orgel gesproken, toen was er de mededeling dat de "jonge meisjesvereniging" collecteerde voor de aanschaf van een orgel, echter in mei 1912 besloot de kerkenraad om financiële redenen niet op het aanbod van een geschikt orgel in te gaan. Wanneer de kerkenraad besloot om er wel één aan te schaffen is niet bekend. In ieder geval werd in 1941 een commissie gevormd die de opdracht kreeg met het voorstel te komen tot aanschaf van een nieuw orgel. Het orgel werd uiteindelijk gekocht bij de fa Spiering in Dordrecht voor f 2600,-- en geplaatst op de toen al bestaande galerij achterin de kerk. Later kwam er een nieuw elektronisch orgel. Ook werd een portaal aangebouwd en de preekstoel naar voren geplaatst om ruimte te maken voor een consistorie.

Gereformeerde Kerk Gameren - ZuilichemDe eerste steen van het nieuwe kerkgebouw aan de Zijlstraat werd op 2 juli 1994 gelegd door ds. P.B. Koekkoek. De opening vond plaats op zondag 5 februari 1995.

(Informatie o.a. uit de gemeentegids van de Gereformeerde kerk van Gameren-Zuilichem, artikel samengesteld door C. Koren)

Crèche

Tijdens de ochtenddienst bestaat er de mogelijkheid om de kleine kinderen naar de crèche te brengen. Er is tijdens de collecte gelegenheid de kinderen uit de crèche op te halen.

Contactpersoon: Carola Burghout-Schreuders

Telefoon: 0418-671681 e-mail