Laatste nieuws

Gebedsmomenten Seizoen '18-'19

Bid u mee?

Iedere twee weken op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

  • Maandag 4 februari
  • Maandag 18 februari
  • Maandag 4 maart
  • Maandag 18 maart
  • Maandag 1 april
  • Maandag 15 april (Gebed in de Stille Week)
  • Maandag 29 april
  • Maandag 13 mei
  • Maandag 27 mei
  • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting

Kinderkamp op 29, 30 en 31 maart.

Geef je hier op!!!

De Kerkdienst

Wat gebeurt er in onze kerk?
In het gebouw van de gereformeerde kerk Gameren - Zuilichem in Zuilichem komen iedere zondag de leden van onze kerk samen voor een eredienst. 
We ontmoeten elkaar voor-, tijdens- en na de dienst en samen met de predikant die als voorganger optreedt, zingen wij liederen (Psalmen, gezangen en geestelijke liederen).

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek) en bidden wij tot God.
Het geloof beperkt zich niet enkel tot de kerk, de zondagse diensten en de mensen die daar 'kerken'. Het geloof is het dagelijkse leven met God in de wereldwijde kerk van Jezus Christus.
De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen.
En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!

Hoe ziet een eredienst er uit?
OrgelAls u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel, waarvan een aantal 'leenexemplaren' beschikbaar zijn. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. 

Avondmaalsdienst

AvondmaalHet Heilig Avondmaal:  Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. 

Een ieder die Belijdenis heeft afgelegd van zijn of haar geloof en gasten die in hun eigen gemeente toegelaten worden tot het Avondmaal, worden van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan het avondmaal. 

Doopdienst

doop De Heilige Doop: Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een  volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in  Zijn gemeente is opgenomen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt kunt hier nalezen.Informatie

Als u meer informatie wenst, neemt u dan hier contact op met de predikant.

 

 

 

 

 

KerkBalans 2019

Ook in 2019 doen wij evenals vorige jaar weer mee aan de actie "KERKBALANS". De opbrengst van deze actie is geheel bestemd voor onze eigen kerk. Giften aan onze kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Wilt u meer weten, klik dan hier:

Geef voor je Kerk

Indien u aan deze actie wilt deelnemen en een toezegging wilt doen, klik dan op:

Intekenen KerkBalans

Uiteraard zijn wij hier heel blij mee en zeggen u bij voorbaat dank.

Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks een bedrag overmaken. Ons banknummer is: NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem. Ook hiervoor bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.
Leo Muis, Voorzitter, tel. 0653 244 262

Zaterdag 18 mei houden we onze jaarlijkse rommelmarkt. We hopen weer op een goede opkomst, een mooie dag en een mooie opbrengst!

Heeft u cadeautjes die geschikt zijn voor het rad of voor de spelletjes binnen? Ongebruikte spullen die leuk zijn om weg te geven, het liefst in de verpakking, zijn altijd welkom! U kunt ze inleveren tijdens de inleverdagen voor de rommelmarkt.

Ook zoeken we weer veel vrijwilligers op en rond de markt. Heb jij / heeft u zin en tijd om een steentje bij te dragen? We zoeken mensen die willen helpen bij spullen ophalen en sjouwen, de markt inrichten, spullen of lootjes verkopen, koffie schenken, opruimen na de markt, et cetera.

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich alvast melden via rommelmarkt@gerefkerkzuilichem.nl. Voorkeuren voor tijdstippen kunnen ook doorgegeven worden, dan houden we daar rekening mee. Voor koffie, thee, broodjes en gezelligheid wordt gezorgd!

De rommelmarktcommissie

Week van Gebed voor de Eenheid

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Indonesië.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

De gebedsweek is een initiatief van Missie Nederland (een christelijke netwerkorganisatie) en de Raad van Kerken.

Ook dit jaar wordt de Week van Gebed georganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
Zondag 13 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Op de inloopochtend/-avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 21 januari
Gereformeerde kerk, inloop: 19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Oprecht zijn, inleiding: ds Inge Eckhardt

Dinsdag 22 januari
Gereformeerde kerk, inloop: 9.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Allesomvattende liefde, inleiding: Piet Stoel

Woensdag 23 januari
Hervormd centrum De Poort, inloop: 19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Wees tevreden, inleiding:  Cato van den Bogerd, Appie van der Leij, Frida Westerlaken

Donderdag 24 januari
Hervormd centrum De Poort, inloop: 9.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Goed nieuws voor de armen  inleiding: Cato van den Bogerd, Appie van der Leij, Frida Westerlaken

Vrijdag 25 januari
Gereformeerde kerk
De week van Gebed willen we met een viering afsluiten. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom.
Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd. Breng zoveel eten mee als voor het aantal personen waar je mee komt. 
Natuurlijk zijn kinderen en tieners ook van harte welkom om mee te eten en te bidden.

Om 19.30 uur gaan we met elkaar bidden.

Thema: Zorg goed voor de aarde, inleiding: Caroline Dingemans, Piet Stoel, Eline van ’t Zelfde.

Muzikale begeleiding: Jan-Anton van der Mooren

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.
Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

Het voorbereidingsteam:
Cato van den Bogerd, Caroline Dingemans, ds Inge Eckhardt, Appie van der Leij, Piet Stoel, Frida Westerlaken, Eline van ’t Zelfde.