Laatste nieuws

Kerstbomen verkoop

Dit jaar verkoopt de Diaconale werkgroep kerstbomen ten bate van het project in Moldavië(Lees hier meer over het project).
Rechtstreeks geleverd van de kweker en de bomen worden geleverd in een net zodat ze makkelijk te vervoeren zijn!

In de kerk of in uw brievenbus heeft u een bestelformulier ontvangen lever deze voor 23 september in, in de hal van de kerk of stuur een e-mail naar diaconalewerkgroep@gerefkerkzuilichem.nl

Project Neculăieuca in Moldavië

Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca. We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen, ouderen en jonge meisjes en jongens.

Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag. 
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst. 
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Goede Herderkerk en Grote Kerk beide te Apeldoorn  en de Bronkerk te Ugchelen zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.

Inmiddels is het alweer een tijd geleden dat er een werkgroep met deelnemers uit onze gemeente samen met leden van de kerk uit Apeldoorn naar Moldavië zijn geweest om te helpen met de bouw. De mensen daar zijn ondertussen hard doorgegaan met de bouw en ze houden ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De afwerking binnen is in volle gang en dit vergt nog veel tijd en geld.

Er is zelfs al een voorzichtige schatting gemaakt dat medio november 2019 het project zal kunnen gaan draaien.

Heb je  zin om mee te gaan met een van de werkreizen die we organiseren of heb je vragen? Neem dan contact op met Rien Vink via email.

 

 

 

 

 

inside

 

 

 

 

 

 

familie Bejan (en Cor van As ;-))

2e collectes september 2019

     2e collecten in september 2019:    

  1 september     Missionair Werk en Kerkgroei

  1 september     Schaalcollecte: Diaconale Werkgroep

  8 september     Welkom in de Kerk

15 september     KIA Zending Midden-Oosten

22 september     Young Focus

29 september     Diaconie 

 

15 september: Collecte Kerk in Actie:

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog

in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen

terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige

gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale

kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen.

We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen,

en bieden traumaverwerking. Met deze collecteopbrengst ondersteunen we deze hulpverlening

door kerken ter plaatse.

 

22 september: collecte voor Young Focus:

Deze dienst zijn Paul en Ann van Wijgerden aanwezig en vertellen ons over Young Focus, hun leven en werk in Manilla.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

Bijbelkring 2019/2020

In het seizoen 2019/2020 zullen weer twee Bijbelkringen worden gehouden. Eén kring op een aantal vrijdagavonden en één kring op een aantal donderdagochtenden.

Donderdagochtend kring:

In een aantal bijeenkomsten bespreken we op de donderdagochtenden het Bijbelboek: De brief aan de Hebreeën.

De Hebreeën brief gaat er vooral over dat Jezus Christus groter is dan de engelen, groter dan Mozes, dan Melchizedek, Aaron èn Christus als de grootste geloofsheld, Hij die gisteren en vandaag dezelfde is. Een hele mooie brief die ons helpt om te groeien in ons geloof en de Vader beter te leren kennen.

De Bijbelstudie over de brief aan de Hebreeën wordt gehouden op een 7-tal donderdagochtenden telkens om 10:00 uur, bij Sonja en Leo Muis, Schoolstraat 37, 5305 EA Zuilichem.

Op 17 oktober, 21 november, 9 januari, 13 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei.

Vrijdagavond kring:

Op de vrijdagavondkring bespreken we verschillende onderwerpen:

Een greep uit de onderwerpen:

  • Twee opstandingen
  • Verhoorde gebeden
  • De komende oordelen
  • Rechtvaardigmaking en rechtvaardig makend geloof
  • De bedelingen
  • Israël en de gemeente
  • De twee komsten van Christus
  • Wat staat een Christen nog te wachten
  • Priesterschap van de gelovige
  • Heiligmaking

De Bijbelstudie over verschillende onderwerpen wordt op een 7-tal vrijdagavonden gehouden telkens om 19:45 uur, bij Annie en Jan Piet Mourits, Koekoekstraat 11, 5321 RG  Hedel:

18 oktober, 22 november, 10 januari, 14 februari, 27 maart, 1 mei en 29 mei.

Wil je meedoen? Geef je alvast op bij: Jan Piet Mourits, 073-5997075, 06-20109020 of e-mail

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft naast een jeugdouderling, een diaken, bezoekdame een wijkouderling, die het pastoraat in zijn of haar wijk doet.

 

 

 

WIJK 1

Gebied:
Zuilichem (west):  A. van Osstraat, Burchtstraat, Burg. Hobolaan, C. Huijgensstraat, De Boogerd, De Buurt, Leendertdijk, Maaikeshof, Maas-Waalweg, Molenstraat, Morgenstraat, Nic. Hooijkaasstraat, Pieckstraat, Rondedans, 't Stikske en Vleugeldijk, Poederoijen: Alle straten

Ouderling: Sjaak van 't Hoog, 0418-672298 e-mail
Jeugdouderling: Carola Burghout-Schreuders, 0418-671681 e-mail
Diaken:  Wilma van Rijswijk-de Keizer, 0418-673725 e-mail
Bezoekdame: Angeniet Gerrits-Benckhuijsen, 0418-673881 e-mail

WIJK 2

Gebied:
Zuilichem (oost): De Heuvel, Dijkzichtstraat, Griend, Hampad, Harenhof, Kerkwegje, Mertstraat, Nieuwstraat, Parallelweg, Poortwegje, Schoolstraat, Uilkerweg, Vornstraat en Waaldijk

Ouderling: Eike van Tuijl tel. 0418-561491/06-12213751 e-mail
Jeugdouderling: Marita van Maaren tel. 0418-848302 e-mail
Diaken: Arno Bok, 06-2900 0502 e-mail
Bezoekdame: Weina de Jong-van Leeuwen tel. 0418-841591 e-mail

WIJK 3

Gebied:
Gameren: Alle straten, Nieuwaal: Alle straten

Ouderling: Jan Piet Mourits tel. 073-5997075 e-mail
Jeugdouderling: Marita van Maaren tel. 0418-848302 e-mail
Diaken: Marja Pelle tel. 0418-515533 e-mail
Wijkbezoekers: Ferry en Emma van Rijswijk tel. 0418-673725 e-mail

WIJK 4

Gebied:
Brakel: Alle straten

Ouderling: Greet van Giessen-Makkink tel. 0418-671478 e-mail
Jeugdouderling: Carola Burghout-Schreuders tel. 0418-671681 e-mail
Diaken: Liesbeth Westerlaken tel. 0418-541055 e-mail
Bezoekdame: Teunie Klop tel: 0418 -672589

WIJK 5

Gebied:
Aalst: Alle straten, Veen: Alle straten, Wijk en Aalburg: Alle straten

Ouderling: Grad van Maaren tel. 0418-642500 e-mail
Jeugdouderling: Carola Burghout-Schreuders tel. 0418-671681 e-mail
Diaken: Vacant
Bezoekdame: Anny van Heijningen tel. 0418-671919 e-mail
 

WIJK 6

Gebied:
Bruchem: Alle straten, Kerkwijk: Alle straten, Zaltbommel: Alle straten, Buitengebied: Kernen hierboven niet genoemd

Ouderling: Gerda van Ieperen-van Steenis e-mail
Jeugdouderling: Marita van Maaren tel. 0418-848302 e-mail
Diaken: Maarten de Jager tel. 0418-785315 e-mail
Bezoekdames:
Hennie Fuijkschot-van Ooijen tel. 0418-642771 e-mail
en Sara van Tuijl-van Wijk tel. 0418-561719 e-mail

2e collecten juli en augustus 2019

2e collecten in juli en augustus 2019:

  7 juli           Diaconie      

14 juli           Zending       

21 juli           Eigen gemeentewerk       

28 juli           Diaconie      

  4 augustus Plaatselijk Jeugdwerk      

11 augustus  KIA Werelddiaconaat       

18 augustus  Eigen gemeentewerk       

25 augustus  Evangelisatie         

 

11 augustus: Collecte Kerk in actie: Werelddiaconaat:

Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

www.kerkinactie.nl/onderwijsZuidAfrika