Laatste nieuws

Achtste-groepers opgelet!

Ga jij na de zomer naar de brugklas? Dan ben je van harte welkom om na Pasen deel te nemen aan de Flashlight activiteiten.

Je kunt je vast aanmelden voor de groepsapp bij Marita van Maaren of Corine van de Laar.

 

2e collecten april

2e collecten in april 2019:

  7 april Movu Moldavie

14 april Diaconie

18 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

19 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

20 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

21 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan

28 april Diaconale Werkgroep

 

Op 18, 19 en 20 april is er géén collecte in de dienst, voor KIA staat een bus bij de uitgang.

KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan: Versterk de kerk in Pakistan:

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. We collecteren voor een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

 

Dopen

Dopen is een moment waarop we mogen zien dat God voor onze kinderen wil zorgen. Tegelijk kan het ook beleefd worden als teken van dankbaarheid voor een nieuw leven. Of juist een verbinding met vorige generaties. Als gemeente dopen wij om uiting te geven aan Gods trouw voor ons.

Wil je je kind laten dopen, neem dan contact op met je wijkouderling of met de scriba.

Als voorbereiding op de doop vinden gesprekken plaats met de dominee, de ouderling en mogelijk andere doopouders. In het eerste gesprek gaat het over de achtergrond van dopen, in het tweede gesprek is het onderwerp opvoeding en christelijk geloof. 

We gaan uit van de traditionele doop: besprenkeling met water, geen onderdompeling. De doop vindt te midden van de gemeente plaats met gebruikmaking van de orden van dienst zoals deze staan in het dienstboek. De vragen die gesteld worden aan de doopouders kunnen alleen beantwoordt worden als één of beide ouders belijdend lid zijn. 

Het dopen vindt plaats in een morgendienst. De tijd en plaats worden in het kerkblad en in de kerk aangekondigd..

Bent u als ouder(s) geen lid van onze gemeente en wilt u bij ons uw kind laten dopen? Dan dient u bij uw eigen kerkenraad toestemming te vragen (een zogenaamd consent).

 

Deze oproep/uitnodiging is het thema van de Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard 2019. Deze dag staat gepland op D.V. zaterdag 23 maart. De spreker, Wim Grandia, zal ’s morgens dit thema (gebaseerd op o.a. een tekst uit Titus 2) uitdiepen. Het thema is gekozen naar aanleiding van het evalueren van het thema van de vorige vrouwendag ‘Volg jij Mij?!’ waarbij het verlangen geestelijke voorbeeld-figuren naar boven kwam.

Ook dit jaar is er weer genoeg ruimte in het programma voor samenzang en het ontmoeten van andere christen-vrouwen uit de Bommelerwaard. Voor het middagprogramma kan er gekozen worden voor een inhoudelijke verdieping of voor een (creatieve)workshop.

Tijd: 09:30 koffie, programma van 10:00 - 15:30

Locatie: Pand 9, Van Heemstraweg West 9, Zaltbommel

Kosten: € 17,50 (inclusief tweemaal koffie/thee met wat lekkers en lunch),
€ 5 bijdrage voor deelname workshops

Meer informatie is te vinden op: https://www.vrouwendagbommelerwaard.nl/

Ons Email-adres is: vrouwendag@live.nl. Na aanmelding zien wij jouw/uw deelname z.s.m. bevestigd door het overmaken van jouw/uw bijdrage (€17,50 of €22,50) op rekeningnummer NL16 RABO 0163.8840.80t.n.v. Chr. Vrouwendag Bommelerwaard te Bruchem, onder vermelding van jouw/uw naam.

NB: het geldbedrag mag geen belemmering zijn, daarom vertrouwen we erop dat iedereen naar vermogen bijdraagt, zodat de totale opbrengst voorziet in alle kosten.
 

Op 23 maart wordt het (tijdelijk) het grootste kinderkoor van de regio gevormd. Meezingen mag op deze avond voor jong & oud. De zaal is open vanaf 18:00 uur en het programma start om 18:30 uur. Gratis entree! Er is een collecte voor de onkosten.
Met medewerking van de kinderkoren Immanuël uit Brakel, Com nu met sangh uit Bruchem, De Maaszangertjes uit Hedel en Eigenwijs uit Zuilichem

 

Bid u mee?

Iedere twee weken op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

  • Maandag 4 maart
  • Maandag 18 maart
  • Maandag 1 april
  • Maandag 15 april (Gebed in de Stille Week)
  • Maandag 29 april
  • Maandag 13 mei
  • Maandag 27 mei
  • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting