Laatste nieuws

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft naast een jeugdouderling, een diaken, bezoekdame een wijkouderling, die het pastoraat in zijn of haar wijk doet.

 

 

 

WIJK 1

Gebied:
Zuilichem (west):  A. van Osstraat, Burchtstraat, Burg. Hobolaan, C. Huijgensstraat, De Boogerd, De Buurt, Leendertdijk, Maaikeshof, Maas-Waalweg, Molenstraat, Morgenstraat, Nic. Hooijkaasstraat, Pieckstraat, Rondedans, 't Stikske en Vleugeldijk, Poederoijen: Alle straten

Ouderling: Sjaak van 't Hoog, 0418-672298 e-mail
Jeugdouderling: Carola Burghout-Schreuders, 0418-671681 e-mail
Diaken:  Wilma van Rijswijk-de Keizer, 0418-673725 e-mail
Bezoekdame: Angeniet Gerrits-Benckhuijsen, 0418-673881 e-mail

WIJK 2

Gebied:
Zuilichem (oost): De Heuvel, Dijkzichtstraat, Griend, Hampad, Harenhof, Kerkwegje, Mertstraat, Nieuwstraat, Parallelweg, Poortwegje, Schoolstraat, Uilkerweg, Vornstraat en Waaldijk

Ouderling: Eike van Tuijl tel. 0418-561491/06-12213751 e-mail
Jeugdouderling: Marita van Maaren tel. 0418-848302 e-mail
Diaken: Arno Bok, 06-2900 0502 e-mail
Bezoekdame: Weina de Jong-van Leeuwen tel. 0418-841591 e-mail

WIJK 3

Gebied:
Gameren: Alle straten, Nieuwaal: Alle straten

Ouderling: Jan Piet Mourits tel. 073-5997075 e-mail
Jeugdouderling: Marita van Maaren tel. 0418-848302 e-mail
Diaken: Marja Pelle tel. 0418-515533 e-mail
Bezoekdame: Hanny van Dalen tel. 0418-670350 e-mail

WIJK 4

Gebied:
Brakel: Alle straten

Ouderling: Greet van Giessen-Makkink tel. 0418-671478 e-mail
Jeugdouderling: Carola Burghout-Schreuders tel. 0418-671681 e-mail
Diaken: Liesbeth Westerlaken tel. 0418-541055 e-mail
Bezoekdame: Teunie Klop tel: 0418 -672589

WIJK 5

Gebied:
Aalst: Alle straten, Veen: Alle straten, Wijk en Aalburg: Alle straten

Ouderling: Grad van Maaren tel. 0418-642500 e-mail
Jeugdouderling: Carola Burghout-Schreuders tel. 0418-671681 e-mail
Diaken: Vacant
Bezoekdame: Anny van Heijningen tel. 0418-671919 e-mail
 

WIJK 6

Gebied:
Bruchem: Alle straten, Kerkwijk: Alle straten, Zaltbommel: Alle straten, Buitengebied: Kernen hierboven niet genoemd

Ouderling: Gerda van Ieperen-van Steenis e-mail
Jeugdouderling: Marita van Maaren tel. 0418-848302 e-mail
Diaken: Maarten de Jager tel. 0418-785315 e-mail
Bezoekdames:
Hennie Fuijkschot-van Ooijen tel. 0418-642771 e-mail
en Sara van Tuijl-van Wijk tel. 0418-561719 e-mail

Kerstproject kindernevendienst

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over bijbels geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding, Elisabeth juicht om het kind dat geboren zou worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Het project heeft het karakter van een reclamecampagne voor het geloof. Geen reclamecampagne die mensen kostte wat het kost wil overtuigen van een bepaald gelijk, maar een uitnodigen en enthousiasmerend uitdragen van waar mensen voor staan

Gedurende de adventstijd is het kindernevendienst voor de groepen 1-8.

Gelooft u met ons mee?

Een fijne adventstijd toegewenst!

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag voor 24:00 uur in de week voor verspreiding ingestuurd worden. De (uiterste) inleverdata voor 2018 zijn:

 • 19 november
 • 20 december (donderdag!)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvragen e-mail Digitale intercom:
Omdat in ons kerkblad privacy gevoelige informatie kan staan, kunnen we niet zomaar meer toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt. Graag controleren wij of u lid bent van onze gemeente, dit doen wij door u te vragen een account op deze website aan te maken, hiermee kunt u in de toekomst ook uw gegevens aanpassen in de digitale gemeentegids.
Bij het aanmaken van het account kunt u aangeven of u de Intercom wilt ontvangen.
Indien uw al een account heeft kunt u zich hieronder inschrijven/uitschrijven.

klik hier om uw account aan te maken

Dorcas voedselactie 2018

Op D.V. vrijdag 9 en zaterdag 10 november wordt de landelijke Dorcas Voedselactie gehouden. Op die data wordt er voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa en Zuid-Afrika. Wij, team Gameren, zullen actief zijn bij de JUMBO-supermarkt.
 

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Woonplaats of leeftijd, man of vrouw, dat maakt niet uit. Ook als je een maatschappelijke stage wilt doen, ben je welkom. Als u/jij wil meehelpen, dan vragen wij 2 uur van je tijd om je in te zetten voor je medemens die onder de armoedegrens leeft.
 

Voor opgave of meer info: mail naar miekedekloe@hotmail.com of
bel/app
06 25 38 28 88.

Tot ziens?!

U kunt uw spullen weer inleveren voor onze jaarlijkse rommelmarkt 2019 en wel op 24 november a.s. in de schuur van de familie van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen,

 Van 9.30 tot 11.30 uur zijn wij daar aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen.

Alle verkoopbare oude en gebruikte spullen kunnen dan ingeleverd worden, zoals antiek, aardewerk, glaswerk, boeken, serviesgoed, speelgoed, curiosa en overige artikelen.

Wilt  u er a.u.b. op letten dat de spullen niet kapot zijn,dan is het niet verkoopbaar !

Geef uw overbodige spullen een tweede kans !

 

 Wij zien u dan zaterdag 24 november  a.s.

 

Bij voorbaat dank,

Het Rommelteam.

 

Het algemene mailadres voor aanmeldingen van vrijwilligers en voor vragen of ideeën is rommelmarkt@gerefkerkzuilichem.nl. Ook kunt u contact opnemen met Jacolien Schriever

Bid u mee?

Iedere twee weken op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

 • Maandag 29 oktober
 • Maandag 12 november
 • Maandag 26 november
 • Maandag 10 december
 • Maandag 7 januari
 • Maandag 21 januari (Week van Gebed)
 • Maandag 4 februari
 • Maandag 18 februari
 • Maandag 4 maart
 • Maandag 18 maart
 • Maandag 1 april
 • Maandag 15 april (Gebed in de Stille Week)
 • Maandag 29 april
 • Maandag 13 mei
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting