Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke bezittingen en met de financiële aangelegenheden van de kerk. Dit houdt onder andere in:

 • Het in goede staat doen houden van de gebouwen;
 • Het administreren en innen van de vaste vrijwillige bijdragen;
 • Het jaarlijks indienen van de baten en lasten van het afgelopen jaar;
 • Het indienen van een begroting over het volgend jaar bij de kerkenraad;
 • Het beheren van de archieven.

Het College van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn worden door de kerkenraad benoemd. Ze worden door de kerkenraad aan de gemeente voorgedragen.

De Ouderling-Kerkrentmeesters

 • Leo Muis, voorzitter, 0418-842398, e-mail
 • Leo Muis, penningmeester, 0418-842398, e-mail
 • Kees Donkersloot, 0418-671542, e-mail

De Leden

 • Liesbeth van Steenis, secretaris, 0418-513568, e-mail
 • Huib van Tuijl, 0418-561719, e-mail
 • Administrateur, e-mail