Kijk iedere zondag live mee met de kerkdienst

Kerkdienst kijken of luisteren


Klik hieronder als u alleen wilt luisteren
(handig als u op vakantie via uw mobiele provider mee wilt luisteren)

Verwerking Kindernevendienst a.s. Zondag

De verwerking voor de kindernevendienst wordt op zaterdag en zondag getoond.
Node Referentie

Neem deel aan de collecten

GIVT

U kunt aan meerdere collectes tegelijk geven met de GIVT App.

U klikt in het eerste scherm op "Collecte toevoegen". De collectes komen dan overeen met de 1e, de 2e en 3e collecte.

Collecten

zondag, 2020-09-20
De 1e collecte is voor: Kerk
De 2e collecte is voor: Diaconie
De 3e collecte is voor: Behoud 100% predikantsplaats

Geef aan de collecten doormiddel van de GIVT App of maak uw gift over via de bank:

Kerkrentmeesters
Voor de 1e en 3e collecte:
NL63 RABO 0374 3252 19 tnv Ger. Kerk Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor Kerk en Behoud 100% predikantsplaats

Diaconie
Voor de 2e Collecte
NL13 RABO 0310 3099 99 tnv Ger. Kerk Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor Diaconie

Liturgie bij de kerkdienst