Kerkdienst gemist luisteren

Dienst gemist: De eerder gehouden kerkdiensten:

 

Met deze knop kan een kerkdienst gedownload worden. Download icon voorbeeld

 

Ook kunt u deelnemen aan de collecten (zie overzicht kerkdiensten) door storting van uw bijdrage op:

Bankrekening: NL63 RABO 0374 3252 19

t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

o.v.v. collecte d.d.  ……………….. voor ……………….