Zondag 14 april

11:00 Palmpasen. Zet op deze zondag niet de gebruikelijke wekker. Of juist wel en maak eerst een heerlijke wandeling in Gods schepping. Om 11:00 wordt de Jeugddienst gevierd, dit keer met de band Fortune en een programma dat veel weg heeft van The Passion. Verderop in deze Intercom meer informatie. In deze dienst gaat geen voorganger voor, de band Fortune leidt de dienst.

18:30 Ds. van Lingen, Beusichem-Zoelmond. Vanavond heten we ds. van Lingen welkom. We bidden om een gezegend samenzijn.