Project veertigdagentijd en Pasen 2019, Een nieuw begin

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Hoe kun je een nieuw begin maken?
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we gaan aan de slag met vaardigheden die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken:

  • Kiezen
  • Wakker worden
  • Geduld
  • Vergeven
  • Teruggeven
  • Juichen
  • Hulp krijgen

Elke week krijgen de (jongste) kinderen een ‘beginnersdiploma’. Op dat diploma staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van de verschillende zondagen.

Voor in de kerk kunnen jullie iedere week zien hoe Theo (Henri) en Filia (Helga) steeds meer groene vingers krijgen in de kerktuin.

Sparen
Ieder jaar sparen we met de kinderen tijdens het paasproject voor een goed doel. Dit jaar sparen we mee voor Edukans. Verderop in de intercom vindt u hier meer informatie over. Het sparen doen we in de vorm van lege flessen. Jong en oud mag iedere week flessen meenemen naar de kerk.

Het projectlied
Ieder zondag zingen we een lied, als de kinderen in de kerkzaal terugkomen van hun nevendienst. In dat lied wordt het Bijbelverhaal verbonden met een gebed om een nieuw begin. Hieronder staat het 1e couplet met het refrein en de melodie erbij. Zoals u ziet, na het couplet wordt het refrein herhaald. De volgende coupletten staan steeds bij de betreffende zondag aangegeven. In de kerk wordt op alle zondagen ook de melodie geprojecteerd

zondag 10 maart 2019 – Lucas 4:1-13

Kiezen

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?


 

 

Het 1e couplet van het projectlied vind je hier met het refrein én de melodie.

Zondag 17 maart 2019 – Lucas 9:28-36

Wakker worden!
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zal je in ieder geval wakker moeten worden.

2.
Hoog op een berg is de hemel dichtbij,
open je ogen, dan ben je erbij.
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
dat je Gods glorie aanschouwen mag.

 

Zondag 24 maart 2019 – Lucas 13:1-9

 Geduld 
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

 

 

3.
Groeien duurt lang en het gaat niet zo snel.
Wat nu niet lukt, dat kan volgend jaar wel.
Geef het niet op, want de Heer heeft geduld.
Hij blijft geloven en komt je te hulp.

Zondag 31 maart 2019 – Lucas 15:11-32

Vergeven 
Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan. 

4.
Iemand ging weg, maar hij kwam weer te rug.
Hij was op zoek naar het grote geluk.
Nu is het feest, want hij hoort er toch bij.
Als hij jouw broer was, was jij dan ook blij?