Liturgie zondag 26-01-2020 Avonddienst

 

Welkom en mededelingen kerkenraad

Dienst van de ontmoeting

Intochtslied                                      Opw 715:1 en 3 (psalm 84) ‘Wat hou ik van uw huis’ *

Gebed en votum en groet

Zingen                                                 Opw 715: 4 en 5 (psalm 84) ‘Ach hoor en kijk naar mij’

Dienst van het woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing                                     Jesaja 59

Zingen                                                 Elb 314 ‘Maak mij rein voor U’

Preek