Laatste nieuws

Verhuizing

Stuur bij verhuizing altijd een verhuiskaart naar de scriba en het kerkelijk bureau, zodat uw verhuizing tijdig geregistreerd kan worden. Het gevolg van uw verhuizing kan zijn dat u automatisch wordt uitgeschreven uit onze kerk, ook als u binnen de gemeente Zaltbommel verhuist. Als er een PKN-gemeente bij uw nieuwe adres in de buurt is, zult u daar naar toe worden overgeschreven. Wilt u toch bij onze gemeente ingeschreven blijven staan, neem dan contact op met het kerkelijk bureau, het liefst via e-mail. Er zijn grenzen aan onze gemeente, ook al zijn we een streekgemeente. Daarom kunt u bij verhuizing buiten de Bommelerwaard het beste een nieuwe gemeente zoeken waar u zich thuis voelt. Alleen bij zwaarwegende argumenten kunnen mensen die in de gemeenten grenzend aan de Bommelerwaard wonen, bij ons ingeschreven blijven staan.

Jeugddienst The Voice of God…

The Voice is een talentenjacht waarin het draait om de stem van de deelnemers. Door "blinde audities" worden deelnemers geselecteerd op hun stem. De winnaar van The Voice wint een platencontract, mag een eigen album opnemen en mag in het voorprogramma staan van verschillende artiesten. Wereldwijd volgen miljoenen mensen dit programma.

Ken jij God? En praat Hij ook tegen je? Misschien zeg je wel: ik hoor nooit wat! Vroeger in de Bijbel sprak God tegen mensen, maar daar is Hij eigenlijk nooit mee opgehouden. God spreekt nog steeds, maar hoor jij Hem? Neem jij er de tijd voor om te luisteren?

Het is soms moeilijk om de tijd te nemen, Maar the Voice of God is echt binnen handbereik. Onverwachts, op momenten dat je het juist niet verwacht.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere dienst? Kom dan zondag 3 november naar de jeugddienst, voorganger in deze dienst is de dominee Inge Eckhardt uit Zuilichem. Optredens en muzikale begeleiding worden verzorgd door de band Remain. We hopen je zondag 3 november te zien in de Gereformeerde kerk te Zuilichem, Zijlstraat 1. De dienst begint om 11.00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om samen nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of wat fris.

Bijbelkring 2019/2020

In het seizoen 2019/2020 zullen weer twee Bijbelkringen worden gehouden. Eén kring op een aantal vrijdagavonden en één kring op een aantal donderdagochtenden.

Donderdagochtend kring:

In een aantal bijeenkomsten bespreken we op de donderdagochtenden het Bijbelboek: De brief aan de Hebreeën.

De Hebreeën brief gaat er vooral over dat Jezus Christus groter is dan de engelen, groter dan Mozes, dan Melchizedek, Aaron èn Christus als de grootste geloofsheld, Hij die gisteren en vandaag dezelfde is. Een hele mooie brief die ons helpt om te groeien in ons geloof en de Vader beter te leren kennen.

De Bijbelstudie over de brief aan de Hebreeën wordt gehouden op een 7-tal donderdagochtenden telkens om 10:00 uur, bij Sonja en Leo Muis, Schoolstraat 37, 5305 EA Zuilichem.

Op 17 oktober, 21 november, 9 januari, 13 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei.

Vrijdagavond kring:

Op de vrijdagavondkring bespreken we verschillende onderwerpen:

Een greep uit de onderwerpen:

 • Twee opstandingen
 • Verhoorde gebeden
 • De komende oordelen
 • Rechtvaardigmaking en rechtvaardig makend geloof
 • De bedelingen
 • Israël en de gemeente
 • De twee komsten van Christus
 • Wat staat een Christen nog te wachten
 • Priesterschap van de gelovige
 • Heiligmaking

De Bijbelstudie over verschillende onderwerpen wordt op een 7-tal vrijdagavonden gehouden telkens om 19:45 uur, bij Annie en Jan Piet Mourits, Koekoekstraat 11, 5321 RG  Hedel:

18 oktober, 22 november, 10 januari, 14 februari, 27 maart, 1 mei en 29 mei.

Wil je meedoen? Geef je alvast op bij: Jan Piet Mourits, 073-5997075, 06-20109020 of e-mail

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag (voor 24:00 uur) voorafgaande aan de week van verspreiding, ingestuurd worden naar "intercom @ gerefkerkzuilichem.nl".

De (uiterste) inleverdata voor 2019 zijn:

 • ma 21 oktober
 • ma 18 november
 • wo 18 december (woensdag, onder voorbehoud)

Voor 2020 zijn de uiterste inleverdata::

 • ma 20 januari 
 • ma 17 februari
 • ma 23 maart
 • ma 20 april
 • ma 25 mei
 • ma 22 juni (dubbelnummer, voor juli én augustus)
 • ma 24 augustus
 • ma 21 september
 • ma 19 oktober
 • ma 23 november
 • ma 21 december (onder voorbehoud)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het redactieteam heeft het recht om de geleverde kopij zo nodig aan te passen of in te korten.
Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvragen e-mail Digitale intercom:
Omdat in ons kerkblad privacy gevoelige informatie kan staan, kunnen we niet zomaar meer toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt. Graag controleren wij of u lid bent van onze gemeente, dit doen wij door u te vragen een account op deze website aan te maken, hiermee kunt u in de toekomst ook uw gegevens aanpassen in de digitale gemeentegids.
Bij het aanmaken van het account kunt u aangeven of u de Intercom wilt ontvangen.
Indien u al een account heeft kunt u zich hieronder in-/uitschrijven.

klik hier om uw account aan te maken

2e collectes oktober 2019

2e collecten in oktober 2019:

 

  6 oktober       PKN Kerk en Israël

13 oktober       KIA Werelddiaconaat: Wereldvoedseldag    

20 oktober       Zending          

27 oktober       Open Doors 

  

13 oktober: Wereldvoedseldag: Kerk in Actie, werelddiaconaat

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit

jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus

project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn ze

een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er

opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden ze in totaal 180 jongeren op. We collecteren mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

 

 

 

 

Ontmoetingsmiddag 65+ 2019

Woensdag 23 oktober is het weer zover. Alle 65-plussers van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor onze ontmoetingsmiddag. Ook de partner die nog geen 65 jaar is, is van harte welkom. We doen ons best om er dit jaar weer een feestelijke middag van te maken.

Als speciale gasten zijn zangduo Appie en Dieke genodigd. Ook is er een fotoquiz om onze kennis van Nederland te testen en te vergroten. Er is ook een bijdrage van onze eigen predikant Inge Eckhardt.

We hopen dat u 23 oktober vrij wilt houden. Heeft u vervoer nodig, laat het ons dan weten.

Natuurlijk willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij Heiltje Dijkstra, 0418-673236, h.weert62@upcmail.nl

Plaats: Gereformeerde kerk Zuilichem

Tijd:                 14:30 uur