Laatste nieuws

Project Neculăieuca in Moldavië

 

Op dit moment zijn er 9 leden van onze gemeente in Moldavië om daar te werken aan het kindertehuis. Op zaterdag 22 febr zijn zij vertrokken en op 29 febr verwachten we hen weer thuis.

Klik hier voor hun belevingen op deze week!

Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca. We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen en schoolgaande kinderen. Daarnaast zal er naschools onderwijs worden gegeven.

Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor (wees)kinderen, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag. 
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst. 
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Bronkerk te Ugchelen zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.

Inmiddels is het alweer een tijd geleden dat er een werkgroep met deelnemers uit onze gemeente samen met leden van de kerk uit Apeldoorn naar Moldavië zijn geweest om te helpen met de bouw. De mensen daar zijn ondertussen hard doorgegaan met de bouw en ze houden ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De afwerking binnen is in volle gang en dit vergt nog veel tijd en geld.

Er is zelfs al een voorzichtige schatting gemaakt dat medio 2020 het project zal kunnen gaan draaien.

Heb je  zin om mee te gaan met een van de werkreizen die we organiseren of heb je vragen? Neem dan contact op met Peter Eckhardt via email.

 

 

 

 

 

inside

 

 

 

 

 

 

familie Bejan (en Cor van As ;-))

Schilderend luisteren naar God

12 februari 2020

19.30 uur ontvangst met koffie/thee

19.45 uur! start avond

In verband met voldoende beschikbaar materiaal willen we verzoeken om, bij uitzondering, u/jou op te geven voor deze avond. Dit kan bij Gerda van Ieperen - van Steenis (06 51 99 29 14 of gevanieperen@gmail.com).

Begeleid door kunstenares Dietske van Winkelhoff. Wat moet je je hierbij voorstellen? Je schildert een situatie uit je leven. Je mag ervaren dat je al schilderend naar God kunt luisteren.

Wat wil Hij je zeggen of je laten zien? Hoe kan Hij je helpen? Het gaat er niet om dat je mooi kunt schilderen, maar dat je ontdekt wat God je wil geven.

Sing In, 2 februari 18:30

Op 2 februari is er een Sing In, zet het alvast in je agenda, dan zingen we samen weer tot eer van God liederen met Appie de With op de piano en Anja van Steenbergen op de fluit. U/jij bepaalt mede wat er gezongen wordt, bedenk van tevoren een lied en dien dat aan het begin van de dienst in. Door het gebruik van de beamerschermen kunnen ook nieuwere liederen worden gezongen, en natuurlijk ook de oude vertrouwde!

 

Potgrond actie 7 maart 2020

Ook dit jaar verkoopt de Gereformeerde kerk Gameren-Zuilichem Potgrond!

Goede kwaliteit 40 Liter zakken echte Potgrond.

Op zaterdag 7 maart venten wij in de dorpen: Zuilichem, Brakel, Poederoijen,Gameren en Aalst.

Het hele jaar door kunt u via de website een bestelling plaatsen, wij komen dan de gewenste zakken bij u brengen.

 

Liever afhalen? dat kan bij:

Zuilichem: Uilkerweg 8
Brakel:
Poederoijen: Maarten van Rossemweg 6

Plaats hier uw bestelling <

Toerustingsavond 3 maart 2010

Avond met Jan Mudde

aanvang 20:00 uur 

koffie/thee 19:45 uur 

Ds. Jan Mudde spreekt op dinsdagavond 3 maart in onze kerk over "ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus".

Een inspirerende spreker, vol van Gods Woord en van de liefde voor ieder mens.

Deze avond is geen gemeenteavond en is daarom open voor iedereen uit de omgeving wel of geen lid van onze gemeente.

Vraag iemand om mee te gaan en te leren van deze boeiende spreker.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur

De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8239 71 090

Contact Scriba Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2019

Begroting 2019

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2016 - 2020 is in ontwikkeling

Begroting 2020

 

ANBI regeling Gemeente Diaconie

Naam ANBI (diaconie):Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8241 21 090

Contact Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Regelingen

Plaatselijke regeling

Privacy Verklaring

Download de Privacy verklaring van onze Gemeente