Kerkdienst gemist luisteren

Dienst gemist: De eerder gehouden kerkdiensten:

KerkTV kijken

Met deze knop kan een kerkdienst gedownload worden. Download icon voorbeeld

Neem deel aan de Collecten:

qr

Meerdere collectes tegelijk in de Givt App. Klik in het eerste scherm op "Collecte toevoegen"

1e en 3e collecte Kerkrentmeesters
 
NL63 RABO 0374 3252 19
tnv Geref. Kerk. Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor ...
 
2e Collecte Diaconie
 

NL13 RABO 0310 3099 99
tnv Geref. Kerk. Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor ..

.