Schijnwerper op ...

Zondag 5 juli, Overstapdienst

09:30 Overstapdienst,

Thema: Ik ben het begin, en Ik ben het eind. Aan het einde van elk schooljaar vieren we de overstap die groep 8 maakt naar een nieuwe school en naar het volledig ‘in de kerk zitten’ en deelnemen aan het jeugdwerk in de gemeente. Daar willen we graag ook dit jaar samen bij stilstaan. Op deze zondag zullen we D.V. weer met 100 mensen in de kerk zijn. Hiervoor danken we God!!

18:30 Avonddienst.

Deze avond vieren we onze eerste avonddienst sinds lange tijd weer. Vanaf 12 juli zijn er gastpredikanten in de diensten. De avonddiensten zijn ‘vrij’ om te bezoeken, omdat het aantal van 100 bezoekers daar niet makkelijk gehaald zal worden. Voel je weer vrij om te komen, dat is ook voor onze gastpredikanten heel erg prettig.

Zondag 23 augustus

18:30 uur

De Bemoediging Live. Deze avond zouden we eigenlijk een Sing-In houden maar zingen kan helaas voorlopig nog niet. Wel kunnen we een mooie dienst maken met verzoekliederen. Dit zal lijken op De Bemoediging maar dan ‘live’ in de kerk met kerkgangers: met teksten en mooie liederen. Lever alvast een mooi lied, of een tekst of gedicht aan. (Graag uiterlijk dinsdag 18 augustus inleveren bij ds. Inge).

Zondag 30 augustus, Avondmaal

09:30 en 18:30 Viering Heilig Avondmaal.

Deze zondag hopen we het Heilig Avondmaal samen te vieren. De diakenen zijn in gesprek over de precieze gang van zaken in deze dienst. Hoe zullen we het avondmaal dit keer moeten vieren? We hopen samen een manier te vinden om het Avondmaal te kunnen vieren. Meer informatie volgt te zijner tijd in de afkondigingen.