Gemeente

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente.

De ambten vertegenwoordigd in de kerkenraad zijn: predikant, ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken. De kerkenraad heeft onder andere tot taak:

Wijkindeling

De gemeente is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft naast een jeugdouderling, een diaken, bezoekdame een wijkouderling, die het pastoraat in zijn of haar wijk doet.

 

 

 

 

 

WIJK 1

Gebied:
Zuilichem (west):  A. van Osstraat, Burchtstraat, Burg. Hobolaan, C. Huijgensstraat, De Boogerd, De Buurt, Leendertdijk, Maaikeshof, Maas-Waalweg, Molenstraat, Morgenstraat, Nic. Hooijkaasstraat, Pieckstraat, Rondedans, 't Stikske en Vleugeldijk, Poederoijen: Alle straten

Taakgroep Erediensten

Om ervoor te zorgen dat de erediensten goed aansluiten bij de gemeente en voor de organisatie van enkele bijzondere diensten (bijvoorbeeld themadiensten) is er een taakgroep erediensten ingericht. De taakgroep bestaat uit een aantal gemeenteleden. Leden van de taakgroep zijn:

 

 

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld
0418-672755 e-mail

Greet van Giessen-Makkink
0418-671478 e-mail

Evangelisatie commissie

Evangelisatie is een kerntaak die wij als gemeente hebben. Op dit moment zijn we aan het nadenken welke koers we moeten varen, wat onze missie is. Maar ook wat we in deze tijd mogen verwachten van een Evangelisatiecommissie.

Activiteiten waren: verspreiding van een huis-aan-huisfolder rond Pasen, de Elizabethbode bij christelijke feestdagen, present zijn op de braderie in Zuilichem en op de kerstmarkt, en organisatie van de Kerstnachtdienst.

Belangstelling om hierin mee te denken? Neem contact op met

Diaconale werkgroep

De diaconale werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste gemeenteleden die graag meewerken aan de diaconale taak van onze gemeente. Dit wordt met name gedaan door het organiseren van diaconale reizen. Zo worden er projecten in Moldavië ondersteund, via allerlei acties binnen en ook vaak buiten de gemeente.

De diaconale werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Bloemen

De bloemen voor de erediensten worden wekelijks verzorgd door:

Els van Maren-Droogers

0418-672423 e-mail

 

In overleg met de kerkenraad worden de bloemen na afloop van de kerkdiensten bij gemeenteleden gebracht, die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis gekomen zijn of op andere wijze een bloemengroet verdienen.

 

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur