Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed in 2021 zal niet worden uitgevoerd zoals gewoonlijk met samenkomsten in de Hervormde en Gereformeerde Kerk, wegens de lockdown. We blijven deze week op een andere manier verbonden: door de Gebedspot. Gedurende de week worden korte opdrachten via de Kerkapp verzonden, waarmee je dagelijks en gebedspunt toevoegt aan je Gebedspot. Zo zijn we samen in gebed verbonden gedurende deze week. Een etiket voor de pot of het potje in verschillende groottes kun je hier vinden en afdrukken.

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd. Voor 2021 is dat van 17 t/m 24 januari, met als overkoepelend thema: #blijfinmijnliefde.

Dit thema is ontleend aan Johannes 15 vers 5-9: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.”

Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd. Het thema is gekozen door de zusters van Grandchamp. Hierin weerspiegelt het charisma van deze oecumenische gemeenschap zich, die zich toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van Christenen.

Youngfocus kerstproject

Dit jaar wil Young Focus voor de Kerstdagen iets EXTRA’s doen voor ‘onze’ gezinnen!

Dit doen we door hen een groter Kerstpakket te geven zodat ze Kerstmis kunnen vieren met voldoende eten op tafel.

We maken allemaal moeilijke tijden door vanwege de pandemie. Vooral onze families van de leerlingen hebben veel geleden; eerder dit jaar waren ze zelfs volledig afhankelijk van noodhulp van organisaties als Young Focus.

Laten we daarom dit jaar iets EXTRA’s doen en
MEER levensmiddelen toevoegen aan hun Kerstpakketten.

Onze Kerstpakketten kosten dit jaar €15 per stuk, maar mét meer levensmiddelen.

Doe mee en kies hieronder hoeveel Kerstpakketten u dit jaar aan Young Focus-kinderen en hun families wilt doneren.

Meer informatie en online doneren: www.youngfocus.nl/kerst

Doneer via
internetbankieren

Stichting Young Focus
Triodos Bank N.V.
Bankrekening: NL22 TRIO 07847 338 13
BIC/SWIFT: TRIONL2U
Vermeld er alstublieft bij:Kerstpakket

Online Gemeenteavond 19-11-2020

Leuk dat u deel wilt nemen aan onze Online gespreksavonden, u kunt deelnemen door hieronder uw naam in te typen en te kiezen voor "Deelnemen aan deze vergadering".

Het programma werkt het best op Google Chrome en Firefox browser!

De eerste keer wordt u gevraagd om toestemming te geven uw microfoon en/ camera te gebruiken, daarvoor verschijnt links boven in beeld een venster.

Woensdag 1 december: Start ‘leeskring’

Ken je dat? Je leest een boek en het heeft je zo gegrepen, gefascineerd of ontroerd dat je er graag met anderen over in gesprek zou willen. Of misschien kom je niet toe aan het lezen van een boek terwijl je dat zo graag wilt. Allerlei redenen om deel te nemen aan de ‘leeskring’. Op woensdag 1 december willen we hier graag mee van start gaan. Op deze avond zullen we het 1e boek voorleggen wat we met elkaar willen gaan lezen. In totaal zullen we 3 boeken met elkaar gaan lezen en bespreken. Voor boek 2 en 3 krijgen we te zijner tijd graag suggesties uit de groep. Deze leeskring zal in beginsel online van start gaan.

Aanmeldtijd: Meld jezelf rond deze tijd aan door op de link te klikken die op deze dag, 1 december, op de website van de kerk zal verschijnen. Kom je met de link niet binnen, dan bel je snel naar Gerda van Ieperen – van Steenis: 06 51 99 29 14. 

Starttijd: 20:00 uur. De avond start onder leiding van Leo Muis en Gerda van Ieperen. We zullen het boek presenteren en overleggen wanneer we elkaar weer treffen om dat boek met elkaar te bespreken.

Einde: We verwachten deze 1e startavond rond 21.00 uur klaar te zijn.

Wil je nog meer informatie dan ben je van harte welkom om met Leo Muis of Gerda van Ieperen contact op te nemen.

D. (Inge) Eckhardt-Groeneveld

Impressie Kindermiddag

Op zaterdag 3 oktober werden kleurplaten ingekleurd, gezelschapsspellen gedaan en twee dames hadden heerlijke pannenkoeken gebakken. Daarna was er een aflevering van Dikke Vrienden met Doki, Tijger en Egelien en werd het verhaal van Sarah gelezen, Abraham en Sarah mochten toch nog ouders worden. Een mooie belofte van de Heere God, die Hij waarmaakte. Sarah lachte erom, maar toch werd Isaak geboren (betekenis: Hij Die Lacht). God Lacht het laatst om Zijn hoopvolle plannen: Hij doet wat Hij beloofd heeft ook al denkt de mens dat God hem vergeten is. Ook in Coronatijd mag het zo voor ons zijn, dat we vasthouden aan de hoopvolle toekomst die God in Zijn Zoon Christus Jezus voor ons heeft bereid. Zoals er een toekomst in Sarahs armen werd gegeven, terwijl zij daar niet meer in geloofde.

De trekking van de lootjes vond dit jaar plaats met en door de kinderen, deze werd live uitgezonden. Diverse gemeenteleden vielen met hun neus in de boter!

Kindermiddag, maar geen ouderenmiddag dit jaar. Wat zou het ook dit jaar weer fijn zijn geweest als er een seniorenmiddag had kunnen worden gehouden. Door de bijzondere situatie waarin we verkeren is dat dit jaar niet mogelijk. We kijken uit naar het moment dat dat wel weer kan. Ouderen hebben gelukkig nog de mogelijkheid de telefoon te pakken of af te spreken met een paar personen uit de gemeente. Voor kinderen is het lastiger het contact in stand te houden met hun broers en zussen uit de kerk. Daarom is het fijn dat hun band met de kerk op deze middagen toch versterkt wordt. En we denken op deze middag ook aan alle kinderen die er niet bij kunnen zijn omdat hun ouders dat omwille van besmettingsgevaar liever niet hebben. De Here God zal ons helpen en helpt ook jou, in deze moeilijke tijd!

 

Koffie en Picknick

Zondag 20 september na de dienst staat buiten koffie klaar voor iedereen bij Sjaak en Bea aan de Parallelweg. Neem een stoel mee! Ook iedereen die thuis de dienst volgde: welkom! Voor wie het gezellig vindt: neem een lunchpakketje mee om naderhand samen te picknicken. Koffie en thee en een lekkernij erbij wordt voorzien: ander drinken zelf meebrengen.

Tot zondag!

Welkom zondag 2020

Op zondag 6 september 2020 vierden we het Welkom: jij bent welkom bij God en in de kerk! Veel mensen vierden de openluchtdienst mee, en daar stonden we stil bij de Stille Preek die voortdurend boven ons hoofd wordt gehouden: de prachtige luchten vertellen wie God is, dat Hij groot is en houdt van schoonheid. Habakuk (zijn naam betekent omhelzing) kwam heel dichtbij in deze tijd van corona. We voelden ons door het zonnetje omhelsd, en door Gods liefde, die tot ons kwam door de verschillende liederen die mensen voor ons hadden uitgezocht. Een opsteker, een bemoediging. We sloten af met koffie, thee en een lekkernij en er werd nog lang doorgepraat. Daarna scheurden tientallen fietsers over de dorpen heen om alle adressen aan te doen van de fietspuzzeltocht. Het was een hele onderneming. Tenslotte orgelspel in de avonddienst, we konden samen zingen in klein gezelschap…het toetje van de dag!

Ook voor u, voor jou die dit leest geldt: Wees welkom bij God. En welkom in de kerk.

Als jij ergens mee zit, meer wilt weten of een keer wilt praten over God en geloof, kerk en Bijbel: dominee@gerefkerkzuilichem.nl  

Rommelmarkt na de zomer

Ieder jaar organiseren we een gezellige rommelmarkt met verlotingen, koekrad en boeken. De markt gaat dit voorjaar niet door, we hopen dat het in de maand september wel mogelijk is! Ondertussen kunt u op de laatste zaterdag van juni nog bruikbare spullen inleveren en zijn er boeken te koop.

We hopen u in september allemaal te mogen begroeten bij de rommelmarkt! De exacte datum staat nog niet vast en dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen. We houden u op de hoogte.

Hartelijke groet,

het rommelmarktteam

Rommelmarkt 2020

Ieder jaar organiseren we een gezellige rommelmarkt met verlotingen, koekrad en boeken.  De markt gaat dit voorjaar niet door, we hopen dat het in de maand september wel mogelijk is.

Wat kan nog wél:

* Zaterdag  29 mei  

-> rommel inleveren in Poederoijen.

-> Boeken kopen, we rijden de boekenkarren naar buiten en u  

     kunt heerlijk wat boeken inslaan om te lezen.

* Zaterdag 27 juni    

-> Rommel inleveren in Poederoijen.

-> Boeken kopen, om heerlijk in de zomervakantie te lezen.

Wat voor boeken zijn er allemaal?

 

Volwassen literatuur, kookboeken, kinderleesboeken op verschillende niveaus, prentenboeken, informatieboeken, Bijbelse dagboekjes en gedichtenbundels

In de maanden juli en augustus kunt u geen rommel inleveren!!!

Het Rommelmarkt Team.

Mondkapjes

Mondkapjesactie!

1 voor 7 euro

2 voor 13 euro

3 voor 19 euro

5 voor 30 euro

Tel.: 0418673236 - 0655231979

Heiltje Dijkstra en Sonja Muis

h.weert62upcmail.nl

orgaandonatie

Op 20 mei a.s. stond er een informatieve lezing gepland over de nieuwe donorwet die op 1 juli a.s. in werking treedt. Helaas leiden de Coronamaatregelen er toe dat deze lezing niet door kan gaan.

Door de corona-omstandigheden heeft de minister besloten om deze wet in uitvoering te laten gaan op 1 september 2020.

Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donor Registratiesysteem (ADR).

Vanaf 1 september krijgt iedere Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, een brief. Hierin wordt de vraag gesteld welke keuze jij vast wil leggen in dat donorregister, oftewel stel jij je organen of weefsel beschikbaar na jouw overlijden.

Als je niet binnen 6 weken reageert, volgt een herinneringsbrief. Reageer je ook daar niet op binnen 6 weken? Dan word je in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Je krijgt hiervan een bericht.

Belangrijk dus dat je hierover hebt nagedacht en dat je zelf bepaalt of je wel of geen bezwaar hebt. Heb je je hierin nog niet verdiept dan is dit het moment om dat wel te doen. Ondanks dat de lezing niet door kan gaan vinden we het belangrijk dat wij als kerk hierover informatie aanreiken.

Via onze website bieden wij informatie aan zodat je de keuze maakt die bij jou past. Deze informatie is afkomstig van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Deze organisatie had op 20 mei ook een lezing voor ons willen verzorgen. https://npvzorg.nl/keuzehulp-orgaandonatie/

De NPV werkt vanuit een christelijke visie. Zij biedt voorlichting, informatie en begeleiding, zodat de patiënt gemakkelijker zijn weg kan vinden in de zorg. Zij biedt patiënten tegenwicht tegenover het professionele overwicht dat veel zorgverleners hebben. Er is via deze website een ‘keuzehulp’ beschikbaar en een document met informatie.

De NPV is één van de organisaties waar je informatie over het donorregistratiesysteem vindt. Uiteraard zijn er meerdere bronnen die je kunt raadplegen, o.a. via rijksoverheid.nl en donorregister.nl. Mocht je er met iemand over willen praten dan kun je altijd contact opnemen met ds. Inge Eckhardt, Jan Piet Mourits, Eike van Tuijl of Gerda van Ieperen – van Steenis. De keuze kunnen we niet voor je maken, belangrijk dat je dat echt zelf doet. Wel kunnen we er altijd over van gedachten wisselen met elkaar. Iedereen staat namelijk voor de zelfde keuze. Wij wensen jullie wijsheid en Gods Zegen toe in het maken van deze keuze!

 

Kaartverkoop

Kaarten zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kerk op dinsdag en woensdag. Er zijn volop nieuwe kaarten verkrijgbaar.

€ 1,- per stuk

6 voor € 5,-

Meer informatie bij Heiltje Dijkstra of Els van Maren

Ik zal er zijn

Wees niet bang, zegt God de Vader

voor de dag die komen gaat

Ook nu heel de wereld

Op zijn kop staat

Dwars door alle vragen, zorgen en pijn

Wees niet bang: Ik zal er zijn!

 

Wees niet bang, zegt God, de Zoon

Voor het duister om je heen

Want aan het kruis heb ik Mijn leven

Voor jou, mijn kind, gegeven

Kom tot de Vader, kom tot Mij

Wees niet bang: Ik zal er zijn!

 

Wees niet bang, zegt Gods Heilige Geest

Ik geef je vrede, en dat geeft rust

Ik geef je Wijsheid om met het vreemde om te gaan

Berusting om overeind te blijven staan

je hoeft het niet alleen te doen

Wees niet bang: Ik zal er zijn!

 

Wees niet bang, zegt God, de Trooster

Ook al voel je je alleen

Kom met al je vragen

Naar mij, ja mij alleen

Dwars door 't dichtste mistgordijn

Wees niet bang: Ik zal er zijn!

Fotoverzameling

Op de tafel waaraan we de onlinediensten maken liggen inmiddels een paar foto’s! Dit heeft echt een heel warm en bemoedigend effect voor diegene die aan de tafel zit. Daarom willen we u, jou vragen ook een foto te sturen, zodat we toch een beetje samen zijn.

Vorming & Toerustingsavonden

In de maand mei stond de avond over orgaandonatie gepland. We zijn momenteel zoekende om u/jou toch iets aan te kunnen reiken aangaande dit onderwerp. Wordt vervolgd.                              

Gerda van Ieperen-van Steenis en ds. Inge Eckhardt-Groeneveld

 

Heer, ontferm U

Heer,

ontferm U,

over de mensen die ernstig ziek zijn

en eenzaam en alleen,

omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

 

Ontferm U

over de mensen,

die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

 

Ontferm u over de mensen in de zorg,

de artsen en de verpleging.

 

Heer, ontferm U

over onze angst

om onze dierbaren, om onszelf.

 

Ontferm U over onze zorgen

over werk dat stil komt te liggen,

over opdrachten die niet doorgaan,

over financiële gevolgen voor ons huishouden.

 

Geef ons moed en rust,

dat ons leven in Uw hand is,

dat we geborgen zijn in U,

omdat we dat altijd al waren.

 

Amen.

 

Tom de Haan

2e collectes mei 2020

 

 

 

 

 

 

 

2e collectes:

  3 mei    KIA noodhulp vluchtelingen Nigeria          

10 mei    Stichting De Hoop              

17 mei    2e collecte = Schaalcollecte:

               Kerk in Actie: Wereldwijd strijden tegen Corona  

21 mei    Hemelvaartsdag: Diaconie

24 mei    Tentdienst Zuilichem         

31 mei    KIA Pinksterzending          

3 mei: Kerk in Actie: Vluchtelingen Nigeria (Noodhulp): Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk geven voor onze naasten in Nigeria.

17 mei: Kerk in Actie: Wereldwijd strijden tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken. De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst. Laten we de handen ineenslaan. Samen zijn we de kerk in actie: wij geloven in delen.Uw steun is nodig. Geef ook!

Een ramp van ongekende omvang dreigt voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: mensen raken besmet door het coronavirus, anderen worden vooral hard geraakt door het verlies aan inkomsten en voedsel. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar tachtig procent van het voedsel vandaan komt. In Zuid-Afrika gaan de armen juist de straat op met een roep om voedsel.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.      

31 mei: Kerk in Actie: Jonge kerk in Marokko (Pinksterzending) In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.

2e collectes mei 2020

  2e collecten:

  3 mei    KIA noodhulp vluchtelingen Nigeria          

10 mei    Stichting De Hoop              

17 mei    2e collecte = Schaalcollecte:

               Kerk in Actie: Wereldwijd strijden tegen Corona  

21 mei    Hemelvaartsdag: Diaconie

24 mei    Tentdienst Zuilichem         

31 mei    KIA Pinksterzending          

3 mei: Kerk in Actie: Vluchtelingen Nigeria (Noodhulp): Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk geven voor onze naasten in Nigeria.

17 mei: Kerk in Actie: Wereldwijd strijden tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken. De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst. Laten we de handen ineenslaan. Samen zijn we de kerk in actie: wij geloven in delen. Uw steun is nodig. Geef ook!

Een ramp van ongekende omvang dreigt voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: mensen raken besmet door het coronavirus, anderen worden vooral hard geraakt door het verlies aan inkomsten en voedsel. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar tachtig procent van het voedsel vandaan komt. In Zuid-Afrika gaan de armen juist de straat op met een roep om voedsel.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.        

31 mei: Kerk in Actie: Jonge kerk in Marokko (Pinksterzending) In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.

2e collectes mei 2020

           

  2e collecten:

  3 mei    KIA noodhulp vluchtelingen Nigeria          

10 mei    Stichting De Hoop              

17 mei    2e collecte = Schaalcollecte:

               Kerk in Actie: Wereldwijd strijden tegen Corona  

21 mei    Hemelvaartsdag: Diaconie

24 mei    Tentdienst Zuilichem         

31 mei    KIA Pinksterzending          

3 mei: Kerk in Actie: Vluchtelingen Nigeria (Noodhulp): Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk geven voor onze naasten in Nigeria.

17 mei: Kerk in Actie: Wereldwijd strijden tegen corona Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken. De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst. Laten we de handen ineenslaan. Samen zijn we de kerk in actie: wij geloven in delen. Uw steun is nodig. Geef ook!

Een ramp van ongekende omvang dreigt voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: mensen raken besmet door het coronavirus, anderen worden vooral hard geraakt door het verlies aan inkomsten en voedsel. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten, waar tachtig procent van het voedsel vandaan komt. In Zuid-Afrika gaan de armen juist de straat op met een roep om voedsel.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.    

31 mei: Kerk in Actie: Jonge kerk in Marokko (Pinksterzending) In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.

Ter bemoediging

Krantje!

Delen van je gevoel ter bemoediging blijft actueel.  

Het is nog mogelijk om iets ter bemoediging aan te leveren voor 'het krantje' vanuit de Hervormde Kerk en onze gemeente.  Dat mag van alles zijn, een gedicht, bijbeltekst, een mooi lied of een boodschap.

 

Aanleveren kan tot en met vrijdag 24 april a.s. Het liefst digitaal, bij Liesbeth van Steenis; via e.s.vansteenis@online.nl. Een bemoedigende hartekreet via de app kan ook; 06 - 82332231.

Delen van je gevoel ter bemoediging!

De afgelopen dagen is er, in contacten met de Hervormde Kerk, het idee ontstaan om iets te betekenen voor de mensen in het dorp Zuilichem. Hierbij een oproep aan alle gemeenteleden om mee te doen.

Het is bedoeld om te laten weten dat de kerken van Zuilichem er voor iedereen willen zijn. De kerkdiensten kunnen niet doorgaan, dit wordt dat als een gemis ervaren. Maar ook het verenigingsleven ligt stil, kortom we zijn op onszelf teruggeworpen.

Wat is het idee; 

We willen een krantje maken met daarin een persoonlijke groet, een gedicht, een Bijbeltekst- verhaal, een puzzel, een tekening, een kleurplaat, een knutseltip, een boodschap, een lied, een foto, een boek. Hoe kan ik een ander bemoedigen en laten zien wat mij door de dag helpt en  Wie geeft mij rust in deze onzekere tijden. 

Er wordt in gebladerd, in gelezen, er wordt over gepraat… en zo hopen we dat we elkaar een bemoedigend hart onder de riem kunnen steken.

Anoniem aanleveren is mogelijk!! Het is niet aan leeftijd gebonden, want we hebben allemaal te maken met deze onzekere en vreemde periode. We hopen zo om elkaar te bemoedigen door ons hart te laten spreken. 

Met een hartelijke groet,

Liesbeth van Steenis

 

 

Tijdelijke hulp nodig?

Het kan zijn dat u of jij in deze moeilijke tijd om hulp verlegen zit, zoals: boodschappen halen, medicatie halen, hulp met de kinderen, etc. Aan de andere kant zijn er nu mensen die minder werkzaamheden hebben en zich graag zouden inzetten voor anderen. Zit u of jij omhoog, neem contact op met de diakenen (zie hieronder wie u/jij kunt bellen) en dan kijken wij wat wij kunnen doen! ‘Samen in de naam van Jezus..!’

Wijk 1 Zuilchem West, Poederoijen  Wilma van Rijswijk-de Keizer,  0418-673725 e-mail
Wijk 2 Zuilichem Oost  Arno Bok, 06-2900 0502 e-mail
Wijk 3 Gameren, Nieuwaal  Marja Pelle tel. 06-24866033 e-mail
Wijk 4: Brakel Ron Dijkstra, 0418-673236, e-mail
Wijk 5: Aalst, Veen, Wijk en Aalburg Gerrit van Giessen, 0418-671478, e-mail
Wijk 6: Buitengebied Maarten de Jager tel. 0418-785315 e-mail

Toerustingsavond 3 maart 2010

Avond met Jan Mudde

aanvang 20:00 uur 

koffie/thee 19:45 uur 

Ds. Jan Mudde spreekt op dinsdagavond 3 maart in onze kerk over "ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus".

Een inspirerende spreker, vol van Gods Woord en van de liefde voor ieder mens.

Deze avond is geen gemeenteavond en is daarom open voor iedereen uit de omgeving wel of geen lid van onze gemeente.

Vraag iemand om mee te gaan en te leren van deze boeiende spreker.

Acties Diaconale werkgroep

Tuintafel

Het is misschien niet helemaal het seizoen, maar om te voorkomen dat een mooie lading grenen? balken de kachel in gaat, willen wij u aanbieden om voor u een mooie robuuste  (tuin)tafel te maken. Dit kan in elke gewenste maat. Onze balken zijn +/- 6 cm dik en 15cm breed en 4 a 5m lang.
elke balk is uniek en bevat mogelijk schroef en spijkergaten, u krijgt een levendige tafel.
In principe leveren we de tafel ruw geschuurd op zodat u deze zelf kunt olien/beitsen etc.

Heeft u een leuk idee? Bel ons en wie weet heeft u binnenkort een schitterend nieuwe tafel
staan!
Meer info?  Peter Eckhardt 0418-672755/06-38433120 of e-mail

Statafel

Potgrond

Ook dit jaar verkoopt de Gereformeerde kerk Gameren-Zuilichem Potgrond!

Goede kwaliteit 40 Liter zakken echte Potgrond.

Het hele jaar door kunt u via de website een bestelling plaatsen, wij leveren gratis in de Bommelerwaard.

Prijzen :

1 zak Potgrond voor 4,50 euro
3 zakken Potgrond voor 12,50 euro
5 zakken Potgrond voor 20,- euro
Vanaf 5 zakken 4,- per zak

Heeft u meer nodig?
Neem dan even contact met ons op, wij kunnen ook per pallet leveren. 
e-mail ons of bel naar 06-38433120

Gedroogde Koemestkorrels 25KG:
1 zak voor 15,- euro
2 zakken voor 27,50,- euro
3 zakken voor 40,- euro

Liever afhalen? dat kan bij:

Zuilichem: Uilkerweg 8
Brakel: Groenesteeg 11
Poederoijen: Maarten van Rossemweg 6

Plaats hier uw bestelling <

2e collectes maart 2020

2e collecten maart 2020:

  1 maart         KIA Voorjaarszending           

  8 maart         Bloemen in de kerk   

11 maart         geen 2e en 3e collecte          

15 maart         Mercy Ships   

22 maart         Zending          

29 maart         Diaconie         

1 maart: Kerk in Actie: de kracht van bijbelverhalen: In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Maar ze weten nauwelijks te overleven. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of daar simpelweg niet van houdt? Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt al vele jaren met veel succes de Storytelling methode (Simply the Story) om gastarbeiders met de Bijbel in aanraking te brengen. De gastarbeiders krijgen het verhaal op verschillende manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Elk jaar worden op deze manier zo’n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel.        

15 maart: Mercy Ships: Medische zorg voor ieder mens: Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar draagt Mercy Ships aan bij. Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt ons werk betekenisvol en creëert impact. We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans om hun eigen leven te verrijken door onderdeel te zijn van ons verhaal. Met elkaar geven we nieuwe hoop en toekomstperspectief aan de mensen die we behandelen, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Wij geven geloof, hoop en liefde door.

22 maart: Overleven in een burgeroorlog - Zuid-Soedan: Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.                                             Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?                                                                                                                                                                                            *voor 573 euro een gemeenschappelijk toilet bouwen (bewoners helpen                                                                                                                                                       *voor 2311 euro krijgen 100 mensen een hygiënepakket en voorlichting over hygiëne en mensenrechten                                                                                                  *voor 3.156 euro een waterput repareren (incl. training voor onderhoud en gebruik)

 

Inleveren spullen rommelmarkt

Tot nader order kunt u uw spullen voor onze jaarlijkse rommelmarkt weer inleveren en wel op zaterdag 25 april  a.s.in de schuur van de fam. van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen.

Alle verkoopbare en gebruikte spullen kunnen tussen 09.30 en 11.30 uur ingeleverd worden. Wilt u er a.u.b. op letten dat de spullen niet kapot zijn? Wat we kunnen gebruiken is: antiek, aardewerk, boeken, glaswerk, serviesgoed, speelgoed, puzzels, curiosa en overige artikelen.

Bij voorbaat dank, het Rommelteam

 

Schilderend luisteren naar God

12 februari 2020

19.30 uur ontvangst met koffie/thee

19.45 uur! start avond

In verband met voldoende beschikbaar materiaal willen we verzoeken om, bij uitzondering, u/jou op te geven voor deze avond. Dit kan bij Gerda van Ieperen - van Steenis (06 51 99 29 14 of gevanieperen@gmail.com).

Begeleid door kunstenares Dietske van Winkelhoff. Wat moet je je hierbij voorstellen? Je schildert een situatie uit je leven. Je mag ervaren dat je al schilderend naar God kunt luisteren.

Wat wil Hij je zeggen of je laten zien? Hoe kan Hij je helpen? Het gaat er niet om dat je mooi kunt schilderen, maar dat je ontdekt wat God je wil geven.

Kinderkamp 2020 - VERVALT

Aanmelden Kinderkamp 2020   - 7e editie -

 

Het kinderkamp    2020   

3, 4 en 5 april       

Jij gaat toch ook mee?

 

Voor wie:                        Voor alle kinderen van 7 jaar tot en met groep 8

Waar:                              Kampeerboerderij D’n Hazelaar in Eersel

Kosten:                          35 euro

 

Wat gaan we doen:       Gave spelen, speurtocht, vrij spelen, samen zingen, praten over

                                       God, lekker eten, vrienden maken ….. en nog meer verrassingen!

 

Opgeven:                       vanaf 1 februari t/m 10 maart

                                        Wees er snel bij! We hebben een beperkt aantal plaatsen.

Mail naar:                       kerkkids@outlook.com

                                        of kijk op de website van de kerk

 

Vragen:                          Koen van Binnendijk

                                       06 524 72 883

 

 

Wij hebben er zin in!

De kampleiding


Jasper - Jacolien – Corine – Corneli Arjan Lisette - Femke - Annelies Heleen Koen

Collecte 16 februari: schaalcollecte: Lebone Village

In 2000 werd de Lebone kaars aangestoken. Een kaars geeft licht in de duisternis aan velen zonder hoop voor de toekomst. “Lebone” is een woord dat in de Sotho taal “Licht” betekent. Dat is waar Lebone Village voor staat: Licht geven aan hen die in het donker leven zonder hoop.

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van onze kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel hebben ze 5 secties waarmee ze proberen in hun behoeften te voorzien.

Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture.

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer. Wie het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wil steunen, die kan zijn / haar bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99 t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.
 

Collecte 2 februari: Kerk in Actie - Landbouw Oeganda (Werelddiaconaat)

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. We collecteren mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden. kerkinactie.nl/boerinoeganda                                                          

2e collectes februari 2020

2e collecten:

  2 februari      KIA Werelddiaconaat

  9 februari      PKN Catechese en Educatie

16 februari      Diaconie         

16 februari      Schaalcollecte Lebone Village

23 februari      Young Focus 

 

Vrouwendag 25 januari 2020

Thema: Kleurrijk!

Waar?
Gereformeerde kerk Zijlstraat 1 Zuilichem

Voor wie?
Alle vrouwen vanaf 18 jaar

Kosten?
€ 15,00. Overboeken op NL18 RABO 15162193 41, tnv K.M. van Binnendijk, onder vermelding vrouwendag en uw naam . De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

Programma:

09:30 Inloop

10:00 Zingen, luisteren naar spreekster over ‘Kleurrijk’

11:00 Workshopronde 1

12:30 Kleurrijke Lunch en standjes om te snuffelen

14:00 Workshopronde 2

15:30 Afsluiting

Verschillende Workshops:

Tijdens de dag kunt u/jij 2 van deze 8 workshops volgen:

 1. Djembé (Afrikaanse trommel leren spelen zodat er een ritmische klank ontstaat, in deze workshop leer je de technieken van het Djembé spelen)
 2. Kleuradvies (Welke kleur kleding flatteert jouw huid en jouw haarkleur? Ontdek welk pallet jij het beste in je garderobe kunt hebben)
 3. Bloemstuk maken (Creatief aan de slag onder leiding van iemand met veel ervaring. Samen een prachtige creatie tot stand brengen, die je mee naar huis mag nemen) NB: Vanwege alle materialen die in deze workshop worden ingezet, kost het volgen van deze workshop een extra bedrag van 15 euro.   
 4. Moderne Kalligrafie (Wil jij leren kaarten maken met sierlijke letters, leuke naamkaartjes voor een diner, of wil je je handschrift verbeteren? In deze workshop krijg je een stukje theorie en ga je daarna oefenen om met een zelfgemaakt product naar huis te gaan)
 5. Macraméveer (maak een veer met de hippe Macramé techniek, de veer neem je mee naar huis en met deze creatieve techniek kun je nog veel andere dingen maken)
 6. Kleurenprofielen (welke eigenschappen heb ik? Reageer ik vooral groen, geel, blauw of rood? Ontdek meer over wie jij bent en hoe jij functioneert. Uitgangspunt voor persoonlijke groei)
 7. Ontspullen (Wat is het? En waarom zou je je hierin verdiepen? Over minimaliseren en ontspullen en wat dit kan betekenen voor jouw leven en voor de schepping, vanuit het oogpunt van christen zijn
 8. Zang (een aanstekelijke workshop over ademgebruik, gebruik van je stem, in de workshop krijg je theorie en ga je samen met anderen zingen!)

Helaas is inschrijven niet meer mogelijk, graag verwelkomen we u 25 januari of op een volgende editie

2e collectes in Januari 2020

2e collecten januari 2020:

  1 januari  Diaconie  

  5 januari  Zending

12 januari  Evangelisatie      

19 januari  Timon      

26 januari  Plaatselijk jeugdwerk                  

 

Inleveren spullen rommelmarkt

Voor onze jaarlijkse rommelmarkt 2020 kunt u weer spullen inleveren en wel op zaterdag 25 januari a.s. in de schuur van de fam. Van Giessen, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen.

Alle verkoopbare, oude en gebruikte spullen kunnen we gebruiken, zoals aardewerk, antiek, boeken, glaswerk, serviesgoed, speelgoed, puzzels en curiosa. De spullen mogen niet kapot zijn, dan is het helaas niet verkoopbaar.

Geef uw spullen een tweede kans, we zien u graag!

Bij voorbaat dank, het Rommelteam

Christelijke meditatie 23 januari

Mediteren: mediteren ook christenen, en hoe dan? Al eeuwen geleden begonnen christenen te mediteren. Ook wij duiken deze avond in de christelijke meditatie.

Door te mediteren kom je tot rust word je stil. Nelleke Krielaart zal deze avond verzorgen voor ons, en ds. Inge ondersteunt haar.

Je bent welkom op 23 januari vanaf 19.45 in de kerk

Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd.

Voor 2020 is dat van 19 t/m 26 januari.

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Malta.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

In Zuilichem wordt de gebedsweek, ook dit jaar, gezamenlijk geoganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Zondag 12 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd.

Op de inloopochtend/avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 20 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Verlichting                              inleiding:   Piet Stoel

Dinsdag 21 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Hoop                                      inleiding:   Eline van ‘t Zelfde

Woensdag 22 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Vertrouwen                            inleiding:   Johan van Spronsen

Donderdag 23 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Kracht                                    inleiding:   Appie van der Leij

Vrijdag 24 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start 20.00 uur
Thema: Gastvrijheid                            Inleiding:  Ds. Inge Eckhardt

Muzikale begeleiding:     Jan-Anton van der Mooren

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.

Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

Sing In, 2 februari 18:30

Op 2 februari is er een Sing In, zet het alvast in je agenda, dan zingen we samen weer tot eer van God liederen met Appie de With op de piano en Anja van Steenbergen op de fluit. U/jij bepaalt mede wat er gezongen wordt, bedenk van tevoren een lied en dien dat aan het begin van de dienst in. Door het gebruik van de beamerschermen kunnen ook nieuwere liederen worden gezongen, en natuurlijk ook de oude vertrouwde!

 

4m event 2020

Wie gaat er mee?

Vanuit het comite mannenavond willen we je uitnodigen voor het 4e Musketier Event.
Het 4M EVENT 2020 is een dag vól beleving. Gave artiesten, inspirerende sprekers en allerlei activiteiten om samen met je vrienden, broers of kennissen te beleven. Tijdens het event inspireren we mannen om te leven zoals ze bedoeld zijn: krachtig, moedig, kwetsbaar - met zicht op hun bestemming en een verschil te maken in de wereld om hen heen.

De dag wordt gehouden op 25 januari 2020 op Vliegveld Twente van 12:30 tot 22:00.
Vind je het leuk om ook te gaan? Geef je op bij Henri van Helden, dan gaan we met z’n allen!

Stuur hem een e-mail!!

De website van het 4e Musketier event

Flashlight

Vrijdagavond 6 december 

Op vrijdagavond 6 december is er weer Flashlight in de kerk. De avond begint om 19:30 en is om 21:30 afgelopen.

Zondag 15 december   16+ avond   

Deze maand is er een 16+-avond gepland op zondag 15 december.  De avond start om 20.00. Hou de 16+-app in de gaten voor de details!

Zondag 22 december    Jeugdkerk

Zondag 22 december is er jeugdkerk! We hopen er met z’n allen een mooie ochtend van te maken.  De jeugdkerk begint om 9:30 uur, we hopen jullie allemaal te zien! 

Wil je meer weten over Flashlight en over onze activiteiten? Kijk eens op de website van de kerk, onze facebook pagina of sluit je aan bij de app via onze jeugdouderlingen.

Adventsgloriedienst 15 december 2019

Op zondag 15 december zal er tijdens de avonddienst een muziekgroep te gast zijn met veel verschillende mensen welke allemaal een eigen talent hebben. Vooral de muzikale talenten krijgen we te zien en te horen. De muziekgroep bestaat uit mensen met een beperking en met elkaar vormen ze de Activo Band uit Andel.

Ds. Inge Eckhardt zal tijdens deze gloriedienst het verhaal van het kerstfeest aan ons uitleggen. Dit gaat ze doen op een manier zodat het voor iedereen te begrijpen is. Iedereen is van harte welkom!

De dienst begint om 18:30uur.


 


 

Kerstmarkt 7 december 2019 van 10.00 tot 15.00 uur

Al weken wordt er weer enthousiast gewerkt aan de voorbereidingen voor de kerstmarkt. Veel goede doelen zullen aanwezig zijn met een kraam waar leuke of lekkere dingen verkocht worden. Ook is er een stand met mooie kerstkaarten, boeken, brocante en tweedehands kerstspullen.

In de hal van de kerk is er ruimte om elkaar te ontmoeten met koffie/thee en iets lekkers en voor de lunch kunt u terecht in de 'Eettent' met o.a. pannenkoeken, soep, broodjes worst.

Om 11.30 uur treedt kinderkoor Eigenwijs op en van 10.00 tot 11.30 uur en 13.00 tot 14.30 uur zijn er inloopworkshops voor kinderen en volwassen: aanschuiven maar en maak een mooi werkstukje!
Een kerstmarkt vol activiteiten dus!
 

Voor de kerstmarkt zoeken we nog liefhebbers die cake of koek willen bakken. Wel graag even doorgeven!

Tevens kunt u 2de hands kerstspullen, die nog in goede staat verkeren, inleveren bij Sonja Muis/Zuilichem (06-12286112), Dicky Donkersloot/Brakel (06-51305619), Annelies Bok/Zuilichem (06-16955490) en Teunie Pelle/Zaltbommel (06-19734683)

Iedereen van harte welkom!!!

Ladies Only

Save the date: Zaterdag 25 januari 2020

Alle vrouwen vanaf 18 jaar opgelet.

Hierbij geven we jullie graag alvast een activiteit voor in januari om het jaar goed van start te gaan!

25 januari 2020: ‘Ladies Only’ (- day)

Vanaf 9.30 – 16.00uur

Een dag voor vrouwen in onze gemeente en daarbuiten met een tof kleurrijk programma.

Houd de berichtgeving via intercom en kerk
goed in de gaten.

Wordt vervolgd!

Namens 4 heel enthousiaste vrouwen
uit de gemeente!

Vormings- & Toerustings- avonden

In dit nieuwe seizoen 2019-2020 organiseren we van oktober tot en met mei, met uitzondering van december, iedere maand een vormings- of toerustingsavond in de kerk. De avonden hebben een gevarieerd karakter: maatschappelijk, theologisch, spiritueel, artistiek, pastoraal etc. We hopen u/jou graag te ontmoeten op één van deze avonden.

6 april 2020 (VERVALT)

19.45 uur:
ontvangst met koffie en thee

20.00 uur: start avond

‘Muziek in de lijdenstijd’,
een zoektocht naar Passiemuziek door de eeuwen heen. De muziek die langskomt is mooi, maar soms ook ruig en misschien zelfs schokkend. Een uur vol Passiemuziek, mét passie.
De avond wordt verzorgd door Ron Mostaard.

20 mei 2020 (VERVALT)

19.45 uur:
ontvangst met koffie en thee

20.00 uur: start avond

‘Orgaandonatie’
een actueel thema dat iedereen aangaat, want op 1 juli 2020 start het nieuwe donorregister. Hoe wil je in dat register geregistreerd staan, welke keuze maak je als christen. Donatie en transplantatie van organen is een kwetsbaar onderwerp. Het gaat over de grenzen van de lichamelijke integriteit. Deze avond komt mevrouw Ali van Dijk van de NPV ons meer vertellen over dit thema en gaat ook graag met ons in gesprek hierover.

2e collecten november 2019

2e collecten in november 2019:

  3 november   KIA Najaarszendingsweek    

  6 november   Dankdag, geen 2e en 3e collecte     

10 november   Diaconie         

10 november   Schaalcollecte Young Focus

17 november   Eigen gemeentewerk

24 november   PKN Pastoraat          

3 november: Collecte Kerk in Actie (Najaarszending)
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

www.kerkinactie.nl/Zambia-jmu

24 november: PKN Pastoraat

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden ze informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen ze initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

2e collectes oktober 2019

2e collecten in oktober 2019:

 

  6 oktober       PKN Kerk en Israël

13 oktober       KIA Werelddiaconaat: Wereldvoedseldag    

20 oktober       Zending          

27 oktober       Open Doors 

  

13 oktober: Wereldvoedseldag: Kerk in Actie, werelddiaconaat

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit

jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus

project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn ze

een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er

opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden ze in totaal 180 jongeren op. We collecteren mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

 

 

 

 

Gebed-momenten Seizoen '19-'20

Bid u mee?

In de Kerk, in de Consistoriekamer, elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek.

In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Wanneer? Iedere 2 weken op maandagavond, van 19:15-20:00

 • Maandag 20 april
 • Maandag 11 mei
 • Maandag 25 mei
 • Maandag 8 juni (Afsluiting voor de zomer)

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting

 

Ontmoetingsmiddag 65+ 2019

Woensdag 23 oktober is het weer zover. Alle 65-plussers van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor onze ontmoetingsmiddag. Ook de partner die nog geen 65 jaar is, is van harte welkom. We doen ons best om er dit jaar weer een feestelijke middag van te maken.

Als speciale gasten zijn zangduo Appie en Dieke genodigd. Ook is er een fotoquiz om onze kennis van Nederland te testen en te vergroten. Er is ook een bijdrage van onze eigen predikant Inge Eckhardt.

We hopen dat u 23 oktober vrij wilt houden. Heeft u vervoer nodig, laat het ons dan weten.

Natuurlijk willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij Heiltje Dijkstra, 0418-673236, h.weert62@upcmail.nl

Plaats: Gereformeerde kerk Zuilichem

Tijd:                 14:30 uur

Kerstbomen verkoop

Dit jaar verkoopt de Diaconale werkgroep kerstbomen ten bate van het project in Moldavië(Lees hier meer over het project).
Rechtstreeks geleverd van de kweker en de bomen worden geleverd in een net zodat ze makkelijk te vervoeren zijn!

In de kerk of in uw brievenbus heeft u een bestelformulier ontvangen lever deze voor 23 september in, in de hal van de kerk of stuur een e-mail

 

 

2e collectes september 2019

     2e collecten in september 2019:    

  1 september     Missionair Werk en Kerkgroei

  1 september     Schaalcollecte: Diaconale Werkgroep

  8 september     Welkom in de Kerk

15 september     KIA Zending Midden-Oosten

22 september     Young Focus

29 september     Diaconie 

 

15 september: Collecte Kerk in Actie:

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog

in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen

terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige

gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale

kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen.

We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen,

en bieden traumaverwerking. Met deze collecteopbrengst ondersteunen we deze hulpverlening

door kerken ter plaatse.

 

22 september: collecte voor Young Focus:

Deze dienst zijn Paul en Ann van Wijgerden aanwezig en vertellen ons over Young Focus, hun leven en werk in Manilla.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

2e collecten juli en augustus 2019

2e collecten in juli en augustus 2019:

  7 juli           Diaconie      

14 juli           Zending       

21 juli           Eigen gemeentewerk       

28 juli           Diaconie      

  4 augustus Plaatselijk Jeugdwerk      

11 augustus  KIA Werelddiaconaat       

18 augustus  Eigen gemeentewerk       

25 augustus  Evangelisatie         

 

11 augustus: Collecte Kerk in actie: Werelddiaconaat:

Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

www.kerkinactie.nl/onderwijsZuidAfrika

 

Tentdienst Zondag 16 juni, 15:00 uur

God maakt vrij, vrijheid, vrij zijn. In welke vrijheid leven wij?

Op zondag 16 juni is er weer een tentdienst in de tent op de ijs/skeelerbaan in Zuilichem.

Ando Geworgjan zal spreken over het thema: ‘’Vrijheid’’.

Samen met de band Free maken we er een mooie middag van!

We beginnen om 15:00 uur, na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten met wat lekkers erbij.

Jong en oud is van harte welkom, er is kinderoppas aanwezig.

Er zal een collecte zijn voor de gemaakte onkosten. Wees zo vrij om te komen!

Fakkeltocht 7 juni

Wandeling naar de Waal, liederen zingen aan het water, ontsteking van de vlam van Pinksteren. In de tuin van de pastorie sluiten we af, met een broodje hamburger van de barbecue.

Wanneer: vrijdag 7 juni, vertrek 20:30

Waar: Pastorie (startpunt)

Voor wie: Iedereen

Meebrengen:

 • Iets lekkers te drinken voor later op de avond
 • Een (tuin)fakkel of licht, deze zullen we bij de waal ontsteken.

Graag even aanmelden!

0418-672755 of per e-mail

2e collecten juni 2019

  2 juni    Tentdienst Zuilichem    

  9 juni    KIA Pinksterzending     

16 juni    Stichting De Hoop        

23 juni    KIA Werelddiaconaat    

30 juni    Voedselbank      

 

9 juni: Collecte Kerk in actie: Pinksterzending:

Bijbelverspreiding op Chinese platteland.

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder

de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder

wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van

groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een

alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale

gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar,

ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de

Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament

vertaald wordt.

 

23 juni: Collecte Kerk in actie: Wereldvluchtelingendag:

Vergeten vluchtelingen in Nigeria.

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

 

2e collecten mei 2019

  5 mei      KIA noodhulp Syrië

12 mei      Plaatselijk Jeugdwerk

19 mei      Zending

26 mei      Vakantiebijbelclub Zuilichem

                 Schaalcollecte: Bijbelvertaalwerk Corina

30 mei      Diaconie

 

 

5 mei: KIA noodhulp Syrië: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol omdat

uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen

mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en

gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn.

Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die

voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om

een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren

voor onze naasten in Syrië.

 

26 mei: Bijbelvertaalwerk Corina:

Vanuit de Hervormde Gemeente Brakel is Corina als vertaalster uitgezonden naar een bergachtig gebied op de grens van Europa en Azië. Het gebied is bewoond door een kleurrijke verzameling etnische groepen. Veel van deze groepen zijn nog niet bereikt met het Goede Nieuws en hebben geen enkel vers van Gods Woord in hun eigen taal. Deze mensen hebben het Woord nodig in de taal van hun hart! Corina weet zich door God geroepen om in deze regio te werken in het vertalen van Gods Woord. De stichting TF verTAALwerk wil haar daarbij ondersteunen. Ook uw hulp is nodig om het Levende Woord te brengen op de bergen in dit gebied.

VakantieBijbelClub Zuilichem 2019 - Schatrijk!

VakantieBijbelClub Zuilichem – Schatrijk!

Het thema dit jaar is: Schatrijk!

De VBC dagen zullen plaatsvinden vanaf zondag 11 augustus tot woensdag 14 augustus.

Nog even en dan is het weer zover. De voorbereidingen voor de VakantieBijbelClub 2019 zijn in volle gang!

Opening
Zondag 11 augustus om 15.00 uur Tent Opening! 
Feestelijke Tent Opening op het terrein bij de IJsbaan te Zuilichem (einde van ’t Stikske). In deze dienst is jong en oud van harte welkom. De Band Concrete verzorgt de muziek en ds. Jan Domburg uit Aalst zal spreken.

Aan alle kinderen: Heb jij je al opgegeven voor de VakantieBijbelweek? Ook kinderen uit andere dorpen zijn van harte welkom! Check onze Facebookpagina of www. vakantiebijbelclubzuilichem.weebly.com 

Ochtendprogramma
Maandag 12 augustus: 10.00 – 12.30 uur
Dinsdag 13 augustus: 10.00 – 14.00 uur
Woensdag 14 augustus: 10.00 – 12.30 uur

Avondprogramma
Maandag 12 augustus: 17:30 - 22:00 uur – Tieneravond: aanmelden!
Dinsdag 13 augustus: 20.00 uur – Sing-In: Voor Iedereen!
Woensdag 14 augustus: 18.00 uur, info volgt. 

vbcVakantie BijbelClub Taxi. 
Bezoek onze website voor alle info en opstapplaatsen en -tijden van de VBC–taxi. 
Kinderen en vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden.

We vragen u als gemeente om te bidden of de Heilige Geest aanwezig mag zijn en zegen brengt over de kinderen, vrijwilligers en bezoekers.

Eeltje Bezemer, Inge Eckhardt, Daniëlle Grandia, Lisette Oomen,
Erik van de Reijden, Anja van Steenbergen.

Paasontbijt op zondag 21 april a.s.

Op Eerste Paasdag willen we de dag feestelijk beginnen met het traditionele Paasontbijt. Om 08.00 uur is iedereen van  harte welkom in de hal van de kerk. Om 08.15 uur starten we dan met het ontbijt, zodat we weer op tijd kunnen opruimen. De kerkdienst begint dan om 10:00 uur.

De kosten zijn 6 euro per persoon. Kinderen die meekomen (met betalende ouders), mogen gratis mee eten. Hierdoor zijn de kosten maximaal 15 euro per gezin. Opgeven is mogelijk via de intekenlijst op het prikbord in de hal of door een mailtje te sturen naar Liesbeth van Steenis: e-mail .

plantenmarkt zaterdag 11 mei

Op 11 mei a.s. vindt de jaarlijkse plantenmarkt plaats. We verkopen weer vanaf de parkeerplaats bij de De Heeren van Suylighem. De markt start om 09.30 en duurt tot 13.00 uur. We verkopen:

• allerlei perkgoed

• geraniums

• kuipplanten

• potgrond en koemestkorrels

 

Neem een plantenbak mee; dan zetten we de gekochte planten er gratis netjes in! De opbrengst is bestemd voor hulp en steun aan de bevolking van Moldavië.

Met vriendelijke groet,

Namens de Diaconale werkgroep,

Mathilde de Hart

2e collecten april

2e collecten in april 2019:

 • 7 april Movu Moldavie
 • 14 april Diaconie
 • 18 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan
 • 19 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan
 • 20 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan
 • 21 april KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan
 • 28 april Diaconale Werkgroep

Op 18, 19 en 20 april is er géén collecte in de dienst, voor KIA staat een bus bij de uitgang.

KIA 40-dagen-tijd: zending Pakistan: Versterk de kerk in Pakistan:

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. We collecteren voor een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

 

Vrouwendag Bommelerwaard: Rolmodel gezocht .. !

Deze oproep/uitnodiging is het thema van de Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard 2019. Deze dag staat gepland op D.V. zaterdag 23 maart. De spreker, Wim Grandia, zal ’s morgens dit thema (gebaseerd op o.a. een tekst uit Titus 2) uitdiepen. Het thema is gekozen naar aanleiding van het evalueren van het thema van de vorige vrouwendag ‘Volg jij Mij?!’ waarbij het verlangen geestelijke voorbeeld-figuren naar boven kwam.

Ook dit jaar is er weer genoeg ruimte in het programma voor samenzang en het ontmoeten van andere christen-vrouwen uit de Bommelerwaard. Voor het middagprogramma kan er gekozen worden voor een inhoudelijke verdieping of voor een (creatieve)workshop.

Tijd: 09:30 koffie, programma van 10:00 - 15:30

Locatie: Pand 9, Van Heemstraweg West 9, Zaltbommel

Kosten: € 17,50 (inclusief tweemaal koffie/thee met wat lekkers en lunch),
€ 5 bijdrage voor deelname workshops

Meer informatie is te vinden op: https://www.vrouwendagbommelerwaard.nl/

Ons Email-adres is: vrouwendag@live.nl. Na aanmelding zien wij jouw/uw deelname z.s.m. bevestigd door het overmaken van jouw/uw bijdrage (€17,50 of €22,50) op rekeningnummer NL16 RABO 0163.8840.80t.n.v. Chr. Vrouwendag Bommelerwaard te Bruchem, onder vermelding van jouw/uw naam.

NB: het geldbedrag mag geen belemmering zijn, daarom vertrouwen we erop dat iedereen naar vermogen bijdraagt, zodat de totale opbrengst voorziet in alle kosten.
 

Kinderkorenavond

Op 23 maart wordt het (tijdelijk) het grootste kinderkoor van de regio gevormd. Meezingen mag op deze avond voor jong & oud. De zaal is open vanaf 18:00 uur en het programma start om 18:30 uur. Gratis entree! Er is een collecte voor de onkosten.
Met medewerking van de kinderkoren Immanuël uit Brakel, Com nu met sangh uit Bruchem, De Maaszangertjes uit Hedel en Eigenwijs uit Zuilichem

 

2e collecten Maart 2019

2e collecten in maart 2019:

  3 maart: Diaconie

10 maart: KIA Voorjaarszending

17 maart: KIA Binnenlands diaconaat

24 maart: KIA Kinderen in de knel

31 maart: Youth for Christ

 

10 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending)
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

         

17 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Verlaat de gevangenis … en dan?

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.

 

24 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Diaconale Collecten februari 2019

De 2e collecten in februari 2019 zijn bestemd voor:

  3 februari    KIA Werelddiaconaat       

10 februari    Young Focus         

17 februari    Plaatselijk Jeugdwerk      

17 februari    Schaalcollecte Lebone Village    

24 februari    Zending       

 

3 februari: KIA Werelddiaconaat: Water staat Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt.

In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die

hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en

wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.

Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.    

 

10 februari: Young Focus:

Young Focus is het nieuwe project dat de Diaconie de komende 2 jaar gaat belichten:

In het Smokey Mountain gebied van Manilla wonen tienduizenden families die leven van het verzamelen en recyclen van afval. Veel kinderen gaan niet naar school of maken hun school niet af. Er is geen geld voor school en er is gebrek aan sociale ondersteuning en aanmoediging om onderwijs prioriteit te geven. Daardoor is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.

Realisatie

Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van 0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg. Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.

Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na schooltijd in het Student Center. Een speciaal programma helpt basisschoolkinderen gemist onderwijs in te halen als ze tijdelijk niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie. Hiermee bereidt Young Focus hen voor op terugkeer naar school.

Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er Youngli, een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

Young Focus International werd in 1992 in Nederland opgericht door het Nederlands-Engelse koppel Paul en Ann van Wijgerden. Deze nieuwe organisatie zorgde voor de financiering van onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain).

17 februari: schaalcollecte: Lebone Village: 

Voor Lebone Village collecteren we voor het nieuwe project van Lebone Village: De aanplant van fruitbomen. Fruit is één van de grootste kostenposten voor het kindertehuis. Dus levert dit een kostenbesparing op, maar ook werkgelegenheid voor de mensen in de nabijgelegen krottenwijk. Het fruit wordt ook verkocht om zo zelf inkomsten te genereren. Lebone wil n.l. zoveel mogelijk onafhankelijk worden van donateurs.

Voor dit project wordt Willem (director Lebone Village) geadviseerd door een deskundige fruitteler van PUM.

PUM is een Nederlandse organisatie die (gratis) deskundige adviezen levert aan buitenlandse ontwikkelingsprojecten. De adviseur gaat, indien nodig, ook zelf naar zijn/haar project om de situatie ter plaatse te bekijken.

Bankrekeringnummer St. Vrienden van Lebone Village: NL20 RABO 0302 6310 62.

Rommelmarkt 18 mei

Door de coronacrisis zal de hieronder beschreven Rommelmarkt niet doorgaan. 

===

Zaterdag 18 mei houden we onze jaarlijkse rommelmarkt. We hopen weer op een goede opkomst, een mooie dag en een mooie opbrengst! 

Heeft u cadeautjes die geschikt zijn voor het rad of voor de spelletjes binnen? Ongebruikte spullen die leuk zijn om weg te geven, het liefst in de verpakking, zijn altijd welkom! U kunt ze inleveren tijdens de inleverdagen voor de rommelmarkt.

Ook zoeken we weer veel vrijwilligers op en rond de markt. Heb jij / heeft u zin en tijd om een steentje bij te dragen? We zoeken mensen die willen helpen bij spullen ophalen en sjouwen, de markt inrichten, spullen of lootjes verkopen, koffie schenken, opruimen na de markt, et cetera.

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich alvast melden via rommelmarkt@gerefkerkzuilichem.nl. Voorkeuren voor tijdstippen kunnen ook doorgegeven worden, dan houden we daar rekening mee. Voor koffie, thee, broodjes en gezelligheid wordt gezorgd!

De rommelmarktcommissie

Mannenavond Zuilichem

Op 26 januari zal er weer een mannenavond georganiseerd worden door de commissie Mannenavond Zuilichem.
De avonden staan in het teken van ontmoeting en gezelligheid als christelijke mannen onder elkaar. 
Thema van deze avond is "Een nieuwe start" we staan aan het begin van een nieuw jaar, niet wetende wat het ons zal brengen maar met Zijn leiding gaan we opnieuw onderweg.

Locatie: Uilkerweg 8, Zuilichem vrije inloop vanaf 19:30.
parkeergelegenheid voor de deur.

meer informatie: www.mannenavond.jouwweb.nl

 

Week van Gebed

Week van Gebed voor de Eenheid

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Indonesië.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

De gebedsweek is een initiatief van Missie Nederland (een christelijke netwerkorganisatie) en de Raad van Kerken.

Ook dit jaar wordt de Week van Gebed georganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
Zondag 13 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Op de inloopochtend/-avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 21 januari
Gereformeerde kerk, inloop: 19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Oprecht zijn, inleiding: ds Inge Eckhardt

Dinsdag 22 januari
Gereformeerde kerk, inloop: 9.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Allesomvattende liefde, inleiding: Piet Stoel

Woensdag 23 januari
Hervormd centrum De Poort, inloop: 19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Wees tevreden, inleiding:  Cato van den Bogerd, Appie van der Leij, Frida Westerlaken

Donderdag 24 januari
Hervormd centrum De Poort, inloop: 9.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Goed nieuws voor de armen  inleiding: Cato van den Bogerd, Appie van der Leij, Frida Westerlaken

Vrijdag 25 januari
Gereformeerde kerk
De week van Gebed willen we met een viering afsluiten. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom.
Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd. Breng zoveel eten mee als voor het aantal personen waar je mee komt. 
Natuurlijk zijn kinderen en tieners ook van harte welkom om mee te eten en te bidden.

Om 19.30 uur gaan we met elkaar bidden.

Thema: Zorg goed voor de aarde, inleiding: Caroline Dingemans, Piet Stoel, Eline van ’t Zelfde.

Muzikale begeleiding: Jan-Anton van der Mooren

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.
Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

Het voorbereidingsteam:
Cato van den Bogerd, Caroline Dingemans, ds Inge Eckhardt, Appie van der Leij, Piet Stoel, Frida Westerlaken, Eline van ’t Zelfde.

Wat is Alpha?

Ontmoeten, vragen en ontdekken.
Dat is wat je doet op Alpha. Tijdens circa 10 interactieve en
gezellige bijeenkomsten ontdek je wat
het 
Christelijk geloof inhoudt.

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.

Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

 • Is er meer?
 • Wie is Jezus?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe zit het met de kerk?

Welkom!
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? 

Bommelerwaard - januari 2019
Op 14 januari 2019 zal in de Bom­me­ler­waard een Alpha­cursus van start gaan. Deze wordt interkerkelijk georganiseerd door:

 • Evangelische Gemeente Bommelerwaard Kerk met Passie
 • Rooms Katholieke Sint Martinus Kerk Zaltbommel (Bommelerwaard)
 • Hervormde gemeente Sint-Maartenskerk
 • PKN-gemeente Het Anker
 • Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Ontmoeting 
 • Volle Evangelie Gemeente De Kandelaar

Locatie
Op 14 januari 2019 starten we in het gebouw van de Parochie Sint-Martinuskerk, Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
De avonden zijn van 19.00 tot 21.30 uur.

Aanmelden
Als je interesse hebt kun je je aanmelden voor deze reeks van maandag­avonden. Dit kan o.a. bij Anton Klijmij email: anton@klijmij.info of Lenny van den Berg email: lennyvandenberg@hetnet.nl. Voor nadere informatie kun je ook bij hen terecht.

Met een broederlijke groet,

Anton Klijmij

Alpha  Zaltbommel

Christelijke Meditatie Bommelerwaard

Het vervolg van de najaars cursus Christlijke meditatie.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in onze mooie Bommelerwaard en ons leven, worden u maandelijks drie gelegenheden voor meditatie vanuit de christelijke meditatie aangeboden in onze prachtige kerken. De christelijke traditie heeft op dit gebied rijke schatten in huis. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie en gebed beziggehouden. In dat spoor gaan wij nu hier verder om ‘op adem te komen’, momenten te krijgen van rust, stilte, gebed, voor verdieping en meditatie. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander, God en de Bron van leven te komen.

Meditatie en gebed zijn universele en eeuwenoude manieren om in verbinding met je hart en verlangen en met God te komen, in verstilling, concentratie en aandacht. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn. Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

Ervaring met meditatie is ook hierin niet nodig, iedereen blijft op dit gebied een beginner. Ook hoef je geen lid van de kerk te zijn. Het staat open voor iedereen en is gratis. Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Gun het uzelf!

In vier kennismakingsavonden hebben we de oorsprong, geschiedenis en eigenheid van de boeiende traditie van de christelijke meditatie besproken en beoefend in praktische meditaties. We zijn heel blij dat er een grote en zeer gemengde groep mensen (van binnen en buiten de kerk, vrouwen en mannen, ouderen en jongeren) hier warm voor loopt. We hebben prachtige avonden gehad in onze sfeervolle kerken. In januari zetten we daarom de meditaties voort. We presenteren u hieronder het programma van drie meditaties per maand, één op dinsdagmiddag in de kerk van Hurwenen, één op dinsdagavond in de Sint-Maarten, en één op woensdagavond in de Sint-Martinus. We hopen dat het volgen van deze meditaties ieders eigen meditatieve bezigzijn zal stimuleren. Alle avonden zijn open en gratis en kunnen zonder aanmelding gevolgd worden.

Dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur in het Hurns Kerkje, Groenestraat 52, Hurwenen  op
8 januari, 12/ februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni.

Dinsdagavond van 20.00-21.15 uur in de Sint-Maartenskerk, Zaltbommel (Kerkplein 1, via zij-ingang) op
22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei en 18 juni.

Woensdagavond 20.00-21.15 uur in de Sint-Martinuskerk, Zaltbommel (Oliestraat 26) op
30 januari, 27 februari, 27 maart, 1 mei, 29 mei en 26 juni.

Wie aankondigingen, informatie en de gebruikte teksten wil ontvangen, kan zich via de mail daarvoor opgeven: jos.de.heer@hetnet.nl.

Dit project is opgezet in oecumenisch verband en in samenwerking met kerken uit de regio Bommelerwaard georganiseerd. Het wordt gedragen door vrijwilligers en pastoor Bertus Bus, ds. Lia Davidse, ds.Trijnie Bouw en ds. Jos de Heer

Diaconale Collecten januari 2019

De diaconale collecten zijn in januari bestemd voor:  

  1 januari:  Diaconie

  6 januari:  Timon  

13 januari:  Evangelisatie 

20 januari:  PKN Oecumene       

27 januari:  PKN Catechese en Educatie        

 

6 januari: Timon:

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

Zie www.timon.nl

 

20 januari: PKN Oecumene:

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

 

27 januari: PKN Catechese en Educatie:

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Geef ook, zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

2e collecten december 2018

  2 december 2018      Missionair     werk

  9 december 2018      Pastoraat

16 december 2018      Diaconie

23 december 2018      Plaatselijk Jeugdwerk

24 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

25 december 2018      KIA Kinderen in de Knel

30 december 2018      Diaconie

31 december 2018      Eigen gemeentewerk


24 en 25 DECEMBER COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of
ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.  www.kerkinactie.nl/kerst.

Project Neculăieuca in Moldavië

 

 

Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca. We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen en schoolgaande kinderen. Daarnaast zal er naschools onderwijs worden gegeven.

Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor (wees)kinderen, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag. 
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst. 
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Bronkerk te Ugchelen zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.

Inmiddels is het alweer een tijd geleden dat er een werkgroep met deelnemers uit onze gemeente samen met leden van de kerk uit Apeldoorn naar Moldavië zijn geweest om te helpen met de bouw. De mensen daar zijn ondertussen hard doorgegaan met de bouw en ze houden ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De afwerking binnen is in volle gang en dit vergt nog veel tijd en geld.

Er is zelfs al een voorzichtige schatting gemaakt dat medio 2020 het project zal kunnen gaan draaien.

Heb je  zin om mee te gaan met een van de werkreizen die we organiseren of heb je vragen? Neem dan contact op met Peter Eckhardt via email.

 

 

 

 

 

inside

 

 

 

 

 

 

familie Bejan (en Cor van As ;-))

Stampottenbuffet en Talentenveiling, 16 februari 2019

De eerste sneeuw is alweer gevallen en dat betekent dat het eindelijk echt stamppotweer is. En de lekkerste stampot? Die eet u uiteraard tijdens het jaarlijkse stamppottenbuffet van de Diaconale Werkgroep. Het duurt nog even voor het februari is, maar wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen. 
Dit jaar is het buffet op zaterdag 16 februari. De kerk is vanaf 16.30 uur open en we beginnen om 17.30 uur met de maaltijd. De kosten zijn gelijk gebleven aan vorig jaar: € 12,50 per persoon en € 30,00 per gezin (2 volwassenen incl. kinderen).

Opgeven kan bij: Ineke van Tilborg (tel. 0183 – 854286 of per email.
Graag aangeven met hoeveel personen u komt. De uiterlijke opgeefdatum voor het buffet is zondag 10 februari, zodat we nog genoeg tijd hebben om inkopen te doen.

Tijdens en na het buffet houden we dit keer een talentenveiling. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. De talenten kunnen echt van alles zijn:

 • Taart bakken
 • Bomen zagen
 • Diner verzorgen
 • Schilderen
 • Auto wassen
 • Muziekles …

In de hal hangt vanaf januari een intekenformulier voor het opgeven van uw talenten. Opgeven per mail kan natuurlijk ook, stuurt u dan een bericht naar Mathilde de Hart email

Dorcas voedselactie 2018

Op D.V. vrijdag 9 en zaterdag 10 november wordt de landelijke Dorcas Voedselactie gehouden. Op die data wordt er voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa en Zuid-Afrika. Wij, team Gameren, zullen actief zijn bij de JUMBO-supermarkt.
 

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Woonplaats of leeftijd, man of vrouw, dat maakt niet uit. Ook als je een maatschappelijke stage wilt doen, ben je welkom. Als u/jij wil meehelpen, dan vragen wij 2 uur van je tijd om je in te zetten voor je medemens die onder de armoedegrens leeft.
 

Voor opgave of meer info: mail naar miekedekloe@hotmail.com of
bel/app
06 25 38 28 88.

Tot ziens?!

Diaconale Collecten November 2018

In November zijn de "2e collecten" bestemd voor:

 •   4 november 2018: KIA Najaarszendingsweek
 •   7 november 2018: Dankdag, geen 2e en 3e collecte
 • 11 november 2018: KIA Binnenlands diaconaat
 •                               : Avondmaal, schaalcollecte: Jemen, ZOA, EO Metterdaad
 • 18 november 2018: Diaconie
 • 25 november 2018: Eigen gemeentewerk

4 november: KIA Najaarszendingsweek:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN,

een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

11 november: KIA Binnenlands diaconaat:

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

11 november: schaalcollecte Jemen:

In Jemen is op dit moment de ergste menselijke ramp ter wereld gaande. Midden in dit drama doet het ZOA-team van Corine Verdoold wat het kan om de zwaar ondervoede bevolking te helpen. En staat ze versteld van hun saamhorigheid. “Ze delen de rijst tot de laatste korrel.” 

Niemand weet ervan

Door de onveiligheid is ZOA als een van de weinige hulporganisaties nog aanwezig in het door oorlog verscheurde land. Miljoenen mensen balanceren op de rand van de hongersnood. Deze ramp dreigt zich in stilte te voltrekken, want het land is te gevaarlijk voor journalisten. Als ze al worden toegelaten door een van de strijdende partijen. “Dat is de grote frustratie van de mensen hier”, vertelt Corine. “De buitenwereld weet niet wat er allemaal met hen gebeurt. Ze voelen zich ontzettend eenzaam in hun lijden. Laatst nog plaatste een meisje een foto van een dood jongetje op Facebook. ‘Niemand weet van jou, want jij bent geen Syriër’, had ze er bij gezet.” De Jemenieten zien de wereldwijde aandacht voor de oorlog in Syrië met lede ogen aan. “Veel Syriërs konden de oorlog ontvluchten en zo kwam er veel aandacht voor hun situatie”, legt Corine uit. “Maar voor de bevolking hier is er letterlijk geen ontsnappen aan. Havens en vliegvelden liggen of in puin, of worden alleen voor militaire doeleinden gebruikt. Ze zitten als ratten de val.”

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer.

Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99  t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.

Enveloppenactie 2018

Evenals in eerdere jaren willen wij ook dit jaar, door middel van een enveloppenactie, een beroep op u doen voor een extra financiële bijdrage.

Deze actie is noodzakelijk omdat de inkomsten van de Actie Kerkbalans 2018 samen met de andere inkomsten niet toereikend zijn. Hoewel we op de goede weg zijn, want de inkomsten laten gelukkig een stijgende lijn zien.

Binnen de begroting 2018, is deze actie een onderdeel van de baten van de kerk.

In de week van 15 oktober komt een vrijwilliger de envelop bij u ophalen. Het zou mooi zijn als de gevulde envelop dan voor hem of haar klaar ligt.

Ook kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Penningmeester Geref. Kerk Gameren-Zuilichem.

Onze kinderen de toekomst van onze kerk!

In het mooie plaatsje Zuilichem staat een mooie kerk met een verbonden gemeente. Deze kerk zet zich graag in voor de kleinere gemeenteleden.

Het nieuwe seizoen in de kerk is begonnen.

Ook de kindernevendienst is weer gestart.

Met de start van dit nieuwe seizoen is er gekozen voor extra aandacht voor de jongste groep van de kindernevendienst.

Vanaf september 2018 gaat de onderbouw groep iedere zondag naar de kindernevendienst.

Zij krijgen op deze manier iedere week iets mee van het woord van God.

De bovenbouw groep gaat om de week naar de kindernevendienst.

Zij gebruiken de ruimte van Flashlight.

Tijdens de Paas- en Kerst projecten gaan zij iedere week naar de kindernevendienst

In de maanden oktober en november gaan we het boek openbaringen behandelen.

We horen de volgende verhalen:

Ik ben de eerste en de laatste.

Christus opent de boekrol.

Christus brengt de gelovigen Thuis.

De geopende boekrol.

De satan bedreigt Jezus en de kerk.

Babel gestraft voor haar zonden.

God eren bij het bruiloftsmaal.

Gods nieuwe schepping

De kindernevendienst zet zich al jaren in voor de kinderen van onze gemeente.
Wij zijn een groep enthousiaste mensen die iedere zondag Gods woord doorgeven aan deze kinderen van onze kerk. De kinderen die de toekomst zijn van onze gemeente!

Zijn onze kinderen ook belangrijk voor jou? Vind je het leuk om je in te zetten voor onze toekomst? Deel jij graag het woord van God? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Spreek vandaag nog iemand van de kindernevendienst.

Praisedienst: God Maakt Vrij!!

Wil jij ook weten hoe wij door God vrij kunnen worden??

Kom naar de Praisedienst met als thema ‘GOD MAAKT VRIJ’

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld geeft uitleg hierover tijdens deze dienst, waarbij de Leerdam Praise Band de praiseliederen zal begeleiden.

 

De Leerdam Praise Band bestaat uit een enthousiaste groep mensen die Gods naam groot willen maken met zang en muziek.

 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om te luisteren naar het thema en mee te zingen met de praiseliederen!

 

De dienst wordt gehouden op zondagavond 21 oktober a.s. om 18.30 uur.

Kennismakingscursus Christelijke Meditatie

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in onze mooie Bom­me­ler­waard en ons leven, worden u in het najaar vier avonden aangeboden in onze prachtige kerken als kennis­ma­king met de christelijke meditatie. Juist de christelijke traditie heeft op dit gebied rijke schatten in huis.

In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie en gebed beziggehouden. Daar willen we u graag mee laten kennis maken. Om ‘op adem te komen’, momenten te krijgen van rust, stilte, gebed, voor verdieping en meditatie. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander, God en de Bron van leven te komen.

Meditatie en gebed zijn universele en eeuwenoude manieren om in verbinding met je hart en verlangen en met God te komen, in verstilling, concentratie en aandacht. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn. Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

In de inleidende en verkennende cursus kun je kennis­ma­ken met de boeiende traditie van de christelijke meditatie en zullen we een aantal vormen daarvan gaan oefenen ter kennis­ma­king.

Praktisch

Het is geheel vrijblijvend, je kunt kijken of het je iets brengt en op zoek gaan naar vormen die bij specifiek bij jou passen. We zullen werken met teksten, beeld en muziek, en ook met de adem.

Ervaring met meditatie is niet nodig, de cursus is juist bedoeld als kennis­ma­king. Bovendien blijft iedereen hierin een beginner. Ook hoef je geen lid van de kerk te zijn. Het staat open voor iedereen en is gratis. Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Gun het uzelf!

Deze vier avonden worden in oecumenisch verband en in samen­wer­king met kerken uit de regio Bom­me­ler­waard georga­ni­seerd. Ze worden gehouden in de Sint Maartens­kerk en de St. Martinus­kerk in Zaltbommel en het Hurns Kerkje in Hurwenen en gegeven door pastor Bertus Bus, ds. Lia Davidse en ds. Jos de Heer.

De vier avonden vormen een geheel, maar we zullen uiteraard niemand weigeren die deze niet alle vier kan meemaken.

Data en tijd

Eerste avond dinsdag 9 oktober 20.00-21.30 uur
St. Martinus­kerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

 • Welkom en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Kennis­ma­ken en voorstellen en korte uitwisseling over mogelijke ervaring met meditatie en verwachting van de avonden.
 • Informatie over de opzet van de avonden
 • Inleiding over de geschiedenis van de christelijke meditatie en over het specifieke van christelijke meditatie (Jos de Heer)
 • pauze
 • Meditatieve oefening (Bertus Bus)
 • Sluiting: lied

Tweede avond 23 oktober 20.00-21.30 uur
St. Martinus­kerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

 • Welkom, en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Reacties op wat er geweest is, vragen
 • Inleiding over: de betekenis van het lichaam en de adem in de meditatie (Lia Davidse)
 • pauze
 • Meditatieve oefening met de adem (Lia Davidse)
 • Sluiting: lied

Derde avond 6 november 20.00-21.30 uur
Koor Sint Maartens­kerk, Kerkplein 1, Zaltbommel (via zij-ingang)

 • Welkom, en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Inleiding over de christelijke meditatie van John Main en Laurence Freeman (Bertus Bus)
 • pauze
 • Meditatieve oefening (Jos de Heer)
 • Sluiting: lied

Vierde avond 29 november 20.00-21.30 uur
Hurns Kerkje, Groenestraat 52, Hurwenen

 • Welkom, en korte opening in de vorm van kaarsen aansteken
 • Reacties op wat er geweest is, vragen
 • Inleiding over Lectio Divina (Jos de Heer)
 • Pauze
 • Oefening Lectio divina (Lia Davidse)
 • Sluiting: lied

Aanmelding en info

 

Gebedsmomenten Seizoen '18-'19

Bid u mee?

Het laatste gebedsmoment van het seizoen: Bid u mee? Op maandagavond, van 19:15 - 20:00 uur

 • Maandag 10 juni (Afsluiting voor de zomer)

Waar? In de Kerk, de Consistoriekamer

Wanneer? Elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek:  In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:15   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing

19:25   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden

19:35   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)

19:50   Afsluiting

Nieuw Seizoen: Nieuwe Groeigroep

WELKOM!

In het nieuwe seizoen starten we een nieuwe groeigroep! Wil jij met andere gemeenteleden in gesprek om je te laten inspireren door Geloof en de Bijbel? Dan is de Groeigroep iets voor jou.

Dit doen we aan de hand van inspirerend materiaal.

Uiteraard kun je je ook aansluiten bij één van de bestaande groeigroepen.

Heb je interesse of nog vragen benader dan: 

Gerda van Hazendonk-Opendorp, 073-5995043, e-mail òf

Judith de Jager, 0418-785315, e-mail

Diaconie collecten september 2018

 •   2 september 2018: Missionair Werk en Kerkgroei 
 •   2 september 2018: Schaalcollecte: Lebone Village
 •   9 september 2018: helft Jeugdwerk/helft welkom in de Kerk
 • 16 september 2018: KIA Vredeswerk (wereldwijd)
 • 23 september 2018: Diaconie
 • 30 september 2018: Stichting de Hoop 

Samen collecteren we omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie.

We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en diaconaat maken we concreet dat we geloven in delen.

 

Schaalcollecte 2 september 2018 is bestemd voor Lebone Village:

In de ochtenddienst zijn Willem (director) en Avril Snyman  van Lebone Village aanwezig.  

Zij zullen iets van hun werk vertellen. Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, kunt u met hen napraten.

 

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van deze kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel heeft Lebone Village 5 secties waarmee ze proberen in hun behoeften te voorzien.
Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture. Zie
http://www.lebonevillage.com/dhome

 

Collecte 16 september KIA Vredeswerk (wereldwijd):

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

 

Collecte 30 september 2018 is bestemd voor Stichting de Hoop:

Stichting de Hoop: De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

 

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer.

Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99  t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.

 

Ontmoetingsmiddag 65+ 2018

Woensdag 10 oktober is het weer zover. Alle 65-plussers van onze gemeente worden van harte uitgenodigd voor onze ontmoetingsmiddag. Ook de partner die nog geen 65 jaar is, is van harte welkom.

We doen ons best om er dit jaar weer een feestelijke middag van te maken.

Als speciale gast hebben wij Evert de Graaf uit Putten. Evert geeft een presentatie over het drama van Putten. Deze tragedie speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog. Na een mislukte aanslag zijn er ruim 600 mannen uit Putten als represaille door de Duitsers afgevoerd. De razzia vond plaats op 1 en 2 oktober 1944. Helaas keerden er slechts 48 mannen terug.

Dit drama is bij de oudere generatie in het geheugen gegrift.

Overdenking door onze eigen predikant Inge Eckhardt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt deze middag niet afgesloten met een maaltijd. Wel wordt u de gebruikelijke koffie, thee, hapje en drankje aangeboden.

We hopen dat u 10 oktober vrij wilt houden.

Heeft u vervoer nodig, laat het ons dan weten.

Natuurlijk willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

U kunt zich opgeven bij Janty en Piet Stoel tot 3 oktober a.s.

Plaats:           Gereformeerde kerk Zuilichem

Tijd:                 14.30 – ± 17.15 uur.

De voorbereidingscommissie:

Janty en Piet Stoel tel. 0418-671932 e-mail

Geloofsgesprek

Voor wie verlangt naar een basiscursus ‘Geloven’ of overweegt Belijdenis te doen; opgelet! In het komend seizoen start er weer een nieuwe groep. Er is al een aanmelding, kom jij het gesprek verrijken? 

 

Heb je interesse?

Schroom dan niet om vrijblijvend informatie te vragen!

 

Ds. Inge Eckhardt

Collecten maand juli

2e collecten in juli 2018:

  1 juli 2018: Plaatselijk Jeugdwerk

  8 juli 2018: Diaconie

15 juli 2018: Zending

22 juli 2018: Eigen gemeentewerk

29 juli 2018: Diaconie

 

Samen collecteren we omdat we geloven in delenSamen zijn we kerk in actie.

We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en diaconaat maken we concreet dat we geloven in delen.

 

Extra giften ontvangen in de maand Mei via de rekening:

Moldavië € 75,- en Zending € 25,-

Wilt u een gift overmaken? De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer. Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99  t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.

 

Geslaagde rommelmarkt!

Op een stralende zaterdag, 26 mei, heeft de rommelmarkt ongeveer 5900 euro opgebracht! Een mooie opbrengst voor onze kerk. Wist u dat er op en rond de markt ongeveer 60 vrijwilligers zijn? En dan zijn er ook degenen die lotenboekjes hebben verkocht en alle mensen die gedurende het jaar spullen hebben ingeleverd.

Vrijdag begonnen we met opbouwen en zaterdagochtend vanaf 6 uur werd de markt ingericht. Het plein voor de kerk stond gezellig vol. Om 9 uur ging de markt van start. Er waren direct veel koopjesjagers die hun slag konden slaan. Gelukkig waren er ook nu weer voldoende spullen om te verkopen! De verkoop van lootjes, de baktent mét ijsjes, de koffie met gebak, de boeken, de spelletjes en de bloemen maakten het compleet.

Hartelijk dank aan iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen!

Het rommelmarktteam

Diaconie: Collectes juni 2018

De bestemming van de 2e collecte in de maand juni 2018:

3 juni 2018 Vakantiebijbelclub Zuilichem 

3 juni 2018 Schaalcollecte: Diaconale werkgroep

10 juni 2018 KIA Werelddiaconaat

17 juni 2018 KIA Binnenlands diaconaat

24 juni 2018 Lebone Village

Collecte 10 juni: Bijenhouden biedt jongeren een toekomst  GUATEMALA, KIA (werelddiaconaat)

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

Collecte 17 juni: Inloophuis als rustpunt KIA (binnenlands diaconaat)

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.

Collecte 24 juni: Lebone Village:

In 2000 werd de Lebone kaars aangestoken. Een kaars geeft licht in de duisternis aan velen zonder hoop voor de toekomst. “Lebone” is een woord dat in de Sotho taal “Licht” betekent. Dat is waar Lebone Village voor staat: Licht geven aan hen die in het donker leven zonder hoop. Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van hun kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel hebben zij 5 secties waarmee zij proberen in hun behoeften te voorzien. Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture. Lees verder op www.lebonevillage.com

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer. Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 13 RABO 0310 3099 99 t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.

Inleveren spullen voor de Rommelmarkt

Ook in het nieuwe jaar kunt u uw spullen weer inleveren in de schuur van de familie Van Giessen, en wel op 30 januari, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen.

Van 9.30 tot 11.30 uur is er dan weer iemand aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen.

Alleen verkoopbare (oude en gebruikte) spullen kunnen dan ingeleverd worden, zoals; antiek, aardewerk, boeken, glaswerk, serviesgoed, speelgoed, puzzels, curiosa en andere artikelen.

Geef uw spullen een tweede kans! Maar wilt u er wel op letten dat ze niet kapot zijn? Dan is het onverkoopbaar !

Wij zien u dan op 30 januari 2021 in Poederoijen.

Bij voorbaat dank, het Rommelteam.

Gemeente Groei Groepen

In het seizoen 2018-2019 starten weer de gemeentegroeigroepen. Op dit moment hebben we 3 groeigroepen in onze gemeente. We hebben een groep in Zuilichem, een groep in Brakel en een groep in Gameren. Het komend seizoen willen we ook graag met een nieuwe groep starten. De diverse groeigroepen komen in de periode oktober tot mei om de twee of drie weken bij een gastadres samen, om met elkaar na te denken over een aantal thema’s, aan de hand van materiaal dat in overleg met de betreffende groepen wordt uitgezocht. In het najaar van 2018 gaan we de Kringserie van Ark Media en IZB gebruiken. Samen de bijbel bestuderen, maar ook zorgen en vreugden met elkaar delen, is een belangrijk onderdeel van deze avonden. Per seizoen komen we ongeveer 10 avonden bij elkaar. Naast het gastadres heeft iedere groeigroep 1 of 2 groeigroepleiders, die toegerust worden door onze predikant. De stuurgroep bestaat uit:

 • Gerda van Hazendonk-Opendorp, 073-5995043, e-mail
 • Judith de Jager, 0418-785315, e-mail

Belangstelling om mee te gaan doen of om een keer een avond bij te wonen? Neem contact op met één van de leden van de stuurgroep.

Gebedsmomenten Seizoen '20-'21

De Bijbel roept ons op om te bidden zonder ophouden. Bidden is dus op zijn minst iets van iedere dag. Maar bidden vraagt wel om discipline.

Paulus vergelijkt ons geestelijk leven met topsport. Een topsporter wordt gekenmerkt door: Naast een enorme inspanning tijdens de training, laat hij/zij er ook veel voor staan.

De vraag is nu wat wij uit ons schema schrappen om te zorgen dat de discipline van gebed een vaste plaats in ons leven krijgt.

De kracht van samen bidden is te vergelijken met een kabel. Een kabel bestaat uit verschillende losse draden. Afzonderlijk zijn die draden niet zo sterk. Vlecht je ze samen tot een geheel dan wordt zo’n kabel ijzersterk.

Zo gaat het ook met samen bidden. Daarom zijn er ook voor het seizoen 2020-2021 weer avonden om samen te bidden.

Bid u mee?

In de Kerk, in de Consistoriekamer, elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek

In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Wanneer? Iedere 2 weken op maandagavond, van 19:30-20:15

 • Maandag 04 januari
 • Maandag 18 januari (Week van Gebed)
 • Maandag 01 februari
 • Maandag 15 februari
 • Maandag 01 maart
 • Maandag 15 maart
 • Maandag 29 maart
 • Maandag 12 april
 • Maandag 26 april
 • Maandag 17 mei (Afsluiting voor de zomer)

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:30   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing
19:40   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden
19:50   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)
20:15   Afsluiting

In deze coronatijd kan de zekerheid van het ene moment omslaan in de onzekerheid van het dan heersende moment.

Natuurlijk bidden we voor een spoedig einde van deze COVID-19 pandemie. Het zicht op een inentingstraject geeft hoop op betere tijden.

Toch hebben wij het verdere verloop niet in de hand. Mochten de gebedsmomenten onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan laten we dat via de beamer en de livestream weten.

Namens het gebedsteam,

Eike van Tuijl e-mail, 
Piet Stoel e-mail,
ds. Inge Eckhardt, e-mail, 
Caroline Dingemans, 06-57115826, e-mail
Annelies van Wijgerden, e-mail

Bijbelkring 2020/2021

De Bijbelstudiekring die al enkele jaren op donderdagochtenden samenkomt zal plaatsvinden in de kerk waar voldoende afstand mogelijk is. 

Het thema: Vreugde ondanks alles, Bijbelstudiekring over de Filippenzenbrief

In verband met toenemende coronabesmettingen is de start uitgesteld. Indien mogelijk starten we in februari.

 • 11 februari 2021,        10:00 uur
 • 11 maart 2021,           10:00 uur
 • 15 april 2021,             10:00 uur

Wil je ook meedoen of een keer komen kijken? Meld je aan, bij ds. Inge: e-mail of tel: 0418-672755.

20+ Kring

De kring is weer begonnen, wil jij ook meedoen? Vraag meer informatie! We leren samen Bijbellezen en praten over hedendaagse thema’s. Bijbellezen lijkt een vanzelfsprekend iets als christen, maar de Bijbel is niet voor iedereen makkelijk om te lezen. Jammer, want zo leer je veel over Jezus Christus en doe je mooie ontdekkingen.
ds. Inge,
dominee@gerefkerkzuilichem.nl - 0418-672755.

Komende data van de kring

 • Dinsdag 19 januari,    20:00 uur
 • Dinsdag 16 februari,   20:00 uur