Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed in 2021 zal niet worden uitgevoerd zoals gewoonlijk met samenkomsten in de Hervormde en Gereformeerde Kerk, wegens de lockdown. We blijven deze week op een andere manier verbonden: door de Gebedspot. Gedurende de week worden korte opdrachten via de Kerkapp verzonden, waarmee je dagelijks en gebedspunt toevoegt aan je Gebedspot. Zo zijn we samen in gebed verbonden gedurende deze week. Een etiket voor de pot of het potje in verschillende groottes kun je hier vinden en afdrukken.

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd. Voor 2021 is dat van 17 t/m 24 januari, met als overkoepelend thema: #blijfinmijnliefde.

Dit thema is ontleend aan Johannes 15 vers 5-9: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.”

Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd. Het thema is gekozen door de zusters van Grandchamp. Hierin weerspiegelt het charisma van deze oecumenische gemeenschap zich, die zich toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van Christenen.

Gebedsmomenten Seizoen '20-'21

De Bijbel roept ons op om te bidden zonder ophouden. Bidden is dus op zijn minst iets van iedere dag. Maar bidden vraagt wel om discipline.

Paulus vergelijkt ons geestelijk leven met topsport. Een topsporter wordt gekenmerkt door: Naast een enorme inspanning tijdens de training, laat hij/zij er ook veel voor staan.

De vraag is nu wat wij uit ons schema schrappen om te zorgen dat de discipline van gebed een vaste plaats in ons leven krijgt.

De kracht van samen bidden is te vergelijken met een kabel. Een kabel bestaat uit verschillende losse draden. Afzonderlijk zijn die draden niet zo sterk. Vlecht je ze samen tot een geheel dan wordt zo’n kabel ijzersterk.

Zo gaat het ook met samen bidden. Daarom zijn er ook voor het seizoen 2020-2021 weer avonden om samen te bidden.

Bid u mee?

In de Kerk, in de Consistoriekamer, elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek

In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Wanneer? Iedere 2 weken op maandagavond, van 19:30-20:15

 • Maandag 04 januari
 • Maandag 18 januari (Week van Gebed)
 • Maandag 01 februari
 • Maandag 15 februari
 • Maandag 01 maart
 • Maandag 15 maart
 • Maandag 29 maart
 • Maandag 12 april
 • Maandag 26 april
 • Maandag 17 mei (Afsluiting voor de zomer)

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:30   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing
19:40   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden
19:50   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)
20:15   Afsluiting

In deze coronatijd kan de zekerheid van het ene moment omslaan in de onzekerheid van het dan heersende moment.

Natuurlijk bidden we voor een spoedig einde van deze COVID-19 pandemie. Het zicht op een inentingstraject geeft hoop op betere tijden.

Toch hebben wij het verdere verloop niet in de hand. Mochten de gebedsmomenten onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan laten we dat via de beamer en de livestream weten.

Namens het gebedsteam,

Eike van Tuijl e-mail, 
Piet Stoel e-mail,
ds. Inge Eckhardt, e-mail, 
Caroline Dingemans, 06-57115826, e-mail
Annelies van Wijgerden, e-mail

Bijbelkring 2020/2021

De Bijbelstudiekring die al enkele jaren op donderdagochtenden samenkomt zal plaatsvinden in de kerk waar voldoende afstand mogelijk is. 

Het thema: Vreugde ondanks alles, Bijbelstudiekring over de Filippenzenbrief

In verband met toenemende coronabesmettingen is de start uitgesteld. Indien mogelijk starten we in februari.

 • 11 februari 2021,        10:00 uur
 • 11 maart 2021,           10:00 uur
 • 15 april 2021,             10:00 uur

Wil je ook meedoen of een keer komen kijken? Meld je aan, bij ds. Inge: e-mail of tel: 0418-672755.

20+ Kring

De kring is weer begonnen, wil jij ook meedoen? Vraag meer informatie! We leren samen Bijbellezen en praten over hedendaagse thema’s. Bijbellezen lijkt een vanzelfsprekend iets als christen, maar de Bijbel is niet voor iedereen makkelijk om te lezen. Jammer, want zo leer je veel over Jezus Christus en doe je mooie ontdekkingen.
ds. Inge,
dominee@gerefkerkzuilichem.nl - 0418-672755.

Komende data van de kring

 • Dinsdag 19 januari,    20:00 uur
 • Dinsdag 16 februari,   20:00 uur

Inleveren spullen voor de Rommelmarkt

Ook in het nieuwe jaar kunt u uw spullen weer inleveren in de schuur van de familie Van Giessen, en wel op 30 januari, M. van Rossumweg 6 te Poederoijen.

Van 9.30 tot 11.30 uur is er dan weer iemand aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen.

Alleen verkoopbare (oude en gebruikte) spullen kunnen dan ingeleverd worden, zoals; antiek, aardewerk, boeken, glaswerk, serviesgoed, speelgoed, puzzels, curiosa en andere artikelen.

Geef uw spullen een tweede kans! Maar wilt u er wel op letten dat ze niet kapot zijn? Dan is het onverkoopbaar !

Wij zien u dan op 30 januari 2021 in Poederoijen.

Bij voorbaat dank, het Rommelteam.