Zondag 30 augustus, Avondmaal

09:30 en 18:30 Viering Heilig Avondmaal.

Deze zondag hopen we het Heilig Avondmaal samen te vieren. De diakenen zijn in gesprek over de precieze gang van zaken in deze dienst. Hoe zullen we het avondmaal dit keer moeten vieren? We hopen samen een manier te vinden om het Avondmaal te kunnen vieren. Meer informatie volgt te zijner tijd in de afkondigingen.