Welkom in de Kerk

Tweemaal per zondag worden nu kerkdiensten gehouden met màximaal 30 bezoekers! Deze diensten zijn ook online te volgen. U dient een mondmasker mee te brengen en te dragen bij verplaatsing binnen het kerkgebouw. Op de zitplaats mogen ze af!

Ochtenddiensten: Voor de ochtenddiensten dient u zich aan te melden.

Avonddiensten: De avonddiensten zijn vrij om te bezoeken, wel met een maximum van 30 bezoekers.

Aanmelden kan hier

-

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om zich via bovenstaande link aan te melden. Heeft u geen internet bel dan telefoonnummer: 06 1043 9551. Wilt u de voicemail inspreken met hoeveel mensen u de dienst wilt bezoeken en duidelijk uw naam vermelden.

Bij het inplannen van de bezoekers proberen wij iedereen een keer aan bod te laten komen voor het bezoeken van een kerkdienst. De inschrijving loopt van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag 17.00uur voorafgaand aan de desbetreffende zondag.

Oppas en Kindernevendienst. Voorafgaand aan de dienst is er weer gelegenheid kleintjes naar de Oppasruimte te brengen. Kinderen zijn zeer welkom! Zij mogen samen voorin de kerk zitten. De leiding van de Kindernevendienst vertelt tijdens de dienst het verhaal, zodat ook de kinderen thuis dit meekrijgen. Daarna gaan de aanwezige kinderen met de leiding mee naar de Kindernevendienstruimte (buitenom), om daar samen te knutselen. Kinderen kunnen voorafgaand aan de dienst op de eerste rijen voorin de kerk plaatsnemen.

Wat mag er in de kerk? Praten met elkaar mag op afstand. Zingen mag niet, maar neuriën, de tekst uitspreken of ‘playbacken’ wel. U mag het Onze Vader hardop meebidden. U mag gebruik maken van het toilet maar ‘ga thuis’ als het kan. Wanneer u van het toilet gebruik maakt zijn er extra hygiëne voorschriften. Deze treft u aan bij het toilet.

Elkaar ontmoeten. Ondanks de maatregelen vanuit de overheid lijkt het ons als kerkenraad te vroeg om ook het koffiedrinken weer te laten plaatsvinden.

Vol? Voor alle diensten geldt wel dat we voorlopig helaas niet meer mensen toe kunnen laten dan de ruimte die het kerkgebouw ons biedt met inachtneming van de 1,5 meter regel. Wij hopen teleurstelling te kunnen voorkomen door het werken met een aanmeldsysteem. Wij vragen bij voorbaat om uw begrip.

Protocol. Het uitgebreide protocol vindt u hier: Gebruiksplan met alle maatregelen


Bezoekersreis. Hieronder treft u de bezoekersreis aan waarmee u rekening dient te houden bij de kerkgang.

Raspberry Pi 3 - Ingebouwde WiFi uitzetten

Vooraf willen we u vragen uw wifi-signaal op uw mobiele telefoon uit te schakelen om te voorkomen dat er te grote belasting op het wifi netwerk van de kerk komt. Dit heeft effect op de kwaliteit van de online uitzendingen.

 

Stap 0

Bij coronagerelateerde klachten blijft u thuis!

Stap 1

U arriveert uiterlijk 9.20uur bij de kerk.

Stap 2

U desinfecteert uw handen met de daarvoor aanwezige handgel.

 

Op instructie van de koster (herkenbaar aan een fluoriscerend hesje) kunt u zelf in de kerkzaal een zitplaats opzoeken. Dat houdt in dat er ten allen tijde 3 zitplaatsen tussen u of uw gezin en de ander of het andere gezin moet open blijven. We vullen de kerkzaal van voor naar achter. Dit betekent dat u niet op uw favoriete plekje kunt zitten. Wanneer nodig kan de koster u verzoeken een andere plaats in te nemen.

Stap 3

De garderobe is gesloten. Uw jas neemt u mee naar binnen en legt u desgewenst onder uw stoel in de kerkzaal.

Stap 4

Zingen is helaas nog niet mogelijk

Stap 5

Collecte graag!

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw bijdrage aan de collecte te geven. U kunt uw bijdrage overmaken via de inmiddels bekende GIVT-app of naderhand overmaken op de uw vertrouwde wijze of contant geld of collectemunten deponeren in de daarvoor bestemde schalen in de hal van de kerk. Uiteraard bevelen wij de eerste 2 genoemde mogelijkheden van harte bij u aan.

Stap 6

Na afronding van de dienst mag u op aangeven van de koster de kerkzaal verlaten. conform de onderstaande volgorde (bezien vanaf het orgel, richting liturgisch centrum):

    • Rechterzijde
    • Middenschip
    • Linkerzijde

De kerkzaal wordt van "achter naar voren" verlaten.

De gemeenteleden op de achterste rijen met stoelen verlaten de kerk als eerste, en als laatste verlaten de mensen op voorste rijen met stoelen de kerkzaal. Vervolgens verlaat u direct na de dienst via de hal de kerk.

Stap 7

Napraten in de kerk is helaas niet mogelijk. Dit kan wel op afstand buiten.

Stap 8

We hopen dat u een fijne dienst heeft meegemaakt en wensen u nog een fijne zondag toe! Bedankt voor uw medewerking om deze dienst in goede banen te leiden!

Vooraf w