orgaandonatie

Op 20 mei a.s. stond er een informatieve lezing gepland over de nieuwe donorwet die op 1 juli a.s. in werking treedt. Helaas leiden de Coronamaatregelen er toe dat deze lezing niet door kan gaan.

Door de corona-omstandigheden heeft de minister besloten om deze wet in uitvoering te laten gaan op 1 september 2020.

Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donor Registratiesysteem (ADR).

Vanaf 1 september krijgt iedere Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, een brief. Hierin wordt de vraag gesteld welke keuze jij vast wil leggen in dat donorregister, oftewel stel jij je organen of weefsel beschikbaar na jouw overlijden.

Als je niet binnen 6 weken reageert, volgt een herinneringsbrief. Reageer je ook daar niet op binnen 6 weken? Dan word je in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. Je krijgt hiervan een bericht.

Belangrijk dus dat je hierover hebt nagedacht en dat je zelf bepaalt of je wel of geen bezwaar hebt. Heb je je hierin nog niet verdiept dan is dit het moment om dat wel te doen. Ondanks dat de lezing niet door kan gaan vinden we het belangrijk dat wij als kerk hierover informatie aanreiken.

Via onze website bieden wij informatie aan zodat je de keuze maakt die bij jou past. Deze informatie is afkomstig van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Deze organisatie had op 20 mei ook een lezing voor ons willen verzorgen. https://npvzorg.nl/keuzehulp-orgaandonatie/

De NPV werkt vanuit een christelijke visie. Zij biedt voorlichting, informatie en begeleiding, zodat de patiënt gemakkelijker zijn weg kan vinden in de zorg. Zij biedt patiënten tegenwicht tegenover het professionele overwicht dat veel zorgverleners hebben. Er is via deze website een ‘keuzehulp’ beschikbaar en een document met informatie.

De NPV is één van de organisaties waar je informatie over het donorregistratiesysteem vindt. Uiteraard zijn er meerdere bronnen die je kunt raadplegen, o.a. via rijksoverheid.nl en donorregister.nl. Mocht je er met iemand over willen praten dan kun je altijd contact opnemen met ds. Inge Eckhardt, Jan Piet Mourits, Eike van Tuijl of Gerda van Ieperen – van Steenis. De keuze kunnen we niet voor je maken, belangrijk dat je dat echt zelf doet. Wel kunnen we er altijd over van gedachten wisselen met elkaar. Iedereen staat namelijk voor de zelfde keuze. Wij wensen jullie wijsheid en Gods Zegen toe in het maken van deze keuze!