Zondag 14 juni, 09:30 ds. Inge Eckhardt

Prekenserie: Een andere Trooster

We staan in deze weken stil bij de Heilige Geest en het Pinksterfeest. Wat een rijke gave van God! Het is in de traditionele kerken alleen helaas een ondergeschoven feest geworden, zichtbaar aan de korte tijd dat het rode kleed op de tafel ligt. Daarna komt groen; deze kleur staat voor groei en leven.  Daarin mogen we het werk van Gods Geest ook terugzien; de Geest brengt vruchten voort en doet leven. Toch is het goed om langer stil te staan bij de rode Pinkstertijd. Het groen van vruchtbaar leven komt immers niet zomaar…!