Vorming & Toerustingsavonden

In de maand mei stond de avond over orgaandonatie gepland. We zijn momenteel zoekende om u/jou toch iets aan te kunnen reiken aangaande dit onderwerp. Wordt vervolgd.                              

Gerda van Ieperen-van Steenis en ds. Inge Eckhardt-Groeneveld