Woensdag 11 maart Biddag!

19:30 Biddagdienst. We komen samen om om Gods zegen te bidden. De opkomst in de biddag- en dankdagdiensten neemt af. Vind u, jij het niet belangrijk om om Gods zegen te vragen en daarvoor te danken? 

 

 

 

Onze God, de Machtige, Oorsprong en Voleinder

van alle dingen,

Zegene u, geve u groei en wasdom,

het uitkomen van uw hoop,

vrucht op al uw inspanningen.