Collecte 16 februari: schaalcollecte: Lebone Village

In 2000 werd de Lebone kaars aangestoken. Een kaars geeft licht in de duisternis aan velen zonder hoop voor de toekomst. “Lebone” is een woord dat in de Sotho taal “Licht” betekent. Dat is waar Lebone Village voor staat: Licht geven aan hen die in het donker leven zonder hoop.

Lebone Village is een op geloof gebaseerde NGO (Niet-gouvernementele organisatie), gelegen net buiten Bloemfontein in de provincie Vrijstaat in Zuid Afrika. Lebone Village is erop gericht hoop, waardigheid en hulp te bieden aan kwetsbare kinderen, hun ouders en allen die door armoede worden getroffen. De meeste van onze kinderen zijn wees geworden door de verwoestende werking van HIV/AIDS in hun land. Momenteel hebben ze 5 secties waarmee ze proberen in hun behoeften te voorzien.

Dit zijn: Lebone House, Lebone Counselling, Lebone Edu-centre, Lebone Skills development and Lebone Agriculture.

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer. Wie het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wil steunen, die kan zijn / haar bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99 t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.