Zondag 9 februari

09:30 Diaconale zondag. We leren deze zondag meer over projecten van de gemeente. We horen hoe het staat in Moldavië en maken meteen van de gelegenheid gebruik om alvast een zegen te vragen voor diegenen die gaan de reis gaan maken. Zullen we ze samen dragen door erbij te zijn deze zondag? De dienst staat in het teken van dienen.

18:30 Ds. van Lingen, Beusichem-Zoelmond. Ook deze avond zijn we weer welkom in de kerk. Wat is het waardevol dat de lofzang gaande blijft, elke zondag, twee keer. Is uw/jouw stem er ook weer bij?