Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd.

Voor 2020 is dat van 19 t/m 26 januari.

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Malta.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

In Zuilichem wordt de gebedsweek, ook dit jaar, gezamenlijk geoganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Zondag 12 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd.

Op de inloopochtend/avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 20 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Verlichting                              inleiding:   Piet Stoel

Dinsdag 21 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Hoop                                      inleiding:   Eline van ‘t Zelfde

Woensdag 22 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Vertrouwen                            inleiding:   Johan van Spronsen

Donderdag 23 januari

Hervormd centrum De Poort               inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Kracht                                    inleiding:   Appie van der Leij

Vrijdag 24 januari

Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start 20.00 uur
Thema: Gastvrijheid                            Inleiding:  Ds. Inge Eckhardt

Muzikale begeleiding:     Jan-Anton van der Mooren

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.

Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.