Zondag 12 januari

09:30 Gezocht: aanbidders! Mensen die God aanbidden in Geest en in Waarheid, daarover spreekt Jezus tijdens zijn leven op aarde. Daarover gaat het deze zondag. Hiernaast heeft cartoonist Dokus – Jo de Putter, † 2015 - op een prikkelende manier weergegeven hoe het in werkelijkheid kan gaan in kerken.

18:30 Ds. Noordam, Nieuwendijk. Buurman van gemeenteleden van ons. Nu gaat u nadenken, wie kunnen dat dan zijn? In Nieuwendijk kan dat maar 1 adres zijn.