Kerkbalans 2020, Geef voor je Kerk

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de financiële steun die we in het afgelopen jaar van u hebben gekregen. Die steun is onmisbaar geweest om gemeente te kunnen zijn. Ons jaarthema is: “Gunnend geloven”. Dat kost ons niets. We mogen dankzij Hem terugkijken op een jaar waarin de gemeente is gegroeid, waarin veel ontmoeting is geweest met elkaar, en bovenal waarin we iedere zondag weer bij elkaar mochten komen om naar het Woord van God te luisteren en samen mochten zingen tot Zijn eer.

Waarom de Actie Kerkbalans?

Gemeente-zijn is niet gratis. Gemeente zijn kunnen we alleen door samen de schouders eronder te zetten. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële ondersteuning. De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks ongeveer €136.000. Om de kerk ‘draaiende’ te houden, is het nodig om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Daardoor kunnen we het kerkgebouw in stand houden, hebben we een eigen vaste predikant en organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud. Meer dan de helft van de inkomsten komt via de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is daarom ook dit jaar weer nodig!

Begrotingstekort

Zoals u wellicht weet hebben we als gemeente de laatste jaren te maken met een begrotingstekort. Als we hier nu geen actie op ondernemen betekent dit dat we te maken gaan krijgen met beperkingen in de manier waarop we met elkaar gemeente kunnen en willen zijn. Concreet betekent dit ook dat het aanhouden van een eigen 100% predikantsplaats in gevaar gaat komen. Uw financiële bijdrage is daarom nu en in de toekomst belangrijker dan ooit!

In deze context willen wij u ook graag attenderen op het feit dat de financiële bijdrage van onze gemeenteleden in veel gevallen al een aantal jaren gelijk is gebleven. Uiteraard zijn we blij met elke bijdrage die gegeven wordt maar is het ook goed om te realiseren dat kosten waarmee wij als gemeente geconfronteerd worden elk jaar alleen al door indexering met zo’n 2 tot 3 procent per jaar stijgen. Mocht uw financiële situatie dat toelaten dan zou het fijn zijn als u hier ook rekening mee zou kunnen houden. Een geringe verhoging van uw financiële bijdrage maakt al een groot verschil!

Doet u weer mee? Laat het ons weten!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen, zodat het werk van de kerk ook dit jaar door mag gaan. Het is belangrijk dat we vooraf weten op welk totaalbedrag we kunnen rekenen. Wilt u daarom uw toezegging in het webformulier invullen? Ook kunt uw bijdrage via email of in de bus in de hal van de kerk.

Wanneer u er geen gelegenheid voor hebt om het formulier in te leveren, wordt dit bij u opgehaald in de week van 3 tot en met 8 februari door een aantal betrokken vrijwilligers.

Extra mogelijkheid: een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat giften binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze grenzen gelden niet voor een periodieke gift; deze zijn volledig aftrekbaar van de belasting, dat kan dus voordelig zijn. Het werkt als volgt: bij een periodiek gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst die door uzelf en door de kerk ondertekend wordt. Via www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat het belastingvoordeel is. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze mogelijkheid wilt overwegen! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Eventueel kunt u zelf al een overeenkomst downloaden via www.kerkbalans.nl of www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden, via email of via telefoonnummer 06-1160 6257 of 06-53244262 (Leo Muis), of uiteraard persoonlijk.

Hartelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.

Peter Dingemans
Voorzitter
Telefoon: 06-1160 6257