Zondag 1 september

09:30 Viering Heilig Avondmaal. Deze zondag lezen we tweemaal uit Colossenzen en is de Tafel van de Heer weer voor ons gedekt. Rijk om zo tegemoet te worden getreden, met ‘brood uit de hemel’ en ‘wijn van het koninkrijk’. Soms is het moeilijk om Jezus erbij te zien, bidt ervoor in aanloop naar de dienst, dat je Hem mag ontmoeten, Hem mag zien achter brood en wijn, Zijn genade die Hij zo ruim deelt.

18:30 Dankzegging en Viering Heilig Avondmaal.  We sluiten de dag dankbaar af. Deze dagafsluiting wordt mede ingevuld doordat we het einde van de brief van Paulus lezen, met de slotakkoorden ‘Genade zij met u’.