Zondag 16 juni

09:30 Op de zondag na Pinksteren denken we samen nog verder na over de Heilige Geest. De uitstorting van die Geest is een feest dat bij velen van ons het minst sterk een associatie of beleving oproept. Dat is het waard om op deze zondag en ook op de komende zondag stil te staan bij het werk van de Heilige Geest.

15:00 Tentdienst Zuilichem. Al een aantal jaren organiseren enthousiaste mensen een tentdienst in Zuilichem om het Evangelie op een toegankelijke manier onder mensen te brengen. Ook u, jij bent daar van harte bij welkom. Om te luisteren, te zingen, en misschien wel een warme verschijning te zijn van Jezus Christus voor iemand anders die daar op dat moment is.  

18:30 Op dit moment van schrijven is het nog niet besproken in de kerkenraad, maar het zou kunnen dat de avonddienst komt te vervallen i.v.m. de tentdienst, houdt de afkondigingen in de gaten.