Verdriet en Vriendschap

Rabbi Mosje Leib van Sassow (dat is pas een naam) wilde eens aan zijn leerlingen duidelijk maken wat vriendschap is. Hij vertelde hen over twee dorpsbewoners die met elkaar in gesprek waren en van wie hij leerde wat liefde en vriendschap is. De  eerste zei: ‘Vertel mij eens, vriend Iwan, houd je van mij?’ Iwan antwoordde: ‘Natuurlijk, heel veel!’ Toen vroeg de ander:  ‘Weet je dan, mijn vriend, waar ik verdriet van heb?’ Iwan zei: ‘Hoe kan ík nu weten waar jíj verdriet van hebt?’ Zijn vriend antwoordde: ‘Als je niet weet waar ik verdriet van heb, hoe kun je dan zeggen dat je mijn vriend bent en werkelijk van mij houdt?’

Rabbi Mosje legde hierna zijn leerlingen uit, ‘liefhebben, werkelijk liefhebben, betekent: weten waar je vriend verdriet van heeft.’

Die mooie levenswijsheid kunnen we ook betrekken op onze vriendschap met God. Wij worden vrienden van God wanneer we ons onvoorwaardelijk aan Zijn Liefde toevertrouwen, zoals L.M. Vreugdenhil het zei. Vriendschap, want we hebben Hem gevraagd om in ons hart te komen wonen. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan nodig ik je uit om dat op dit moment te doen, terwijl je het leest. We hebben Hem uitgenodigd in ons hart, we geloven in Zijn beloften en in Zijn leiding. Je hebt je leven waar nodig over een andere boeg gegooid. Omdat Jezus Christus de Levende Heer is, kan Hij ons hart veranderen en ons leven vernieuwen. We zijn vrienden van God geworden toen we erkenden dat we zondaren zijn en God nodig hebben, toen we het kruis aanvaarden ook voor ons leven, toen we besloten Jezus te gaan volgen en vroegen om de Heilige Geest. Op de dag dat je ‘ja’ zegt tegen Jezus Christus wordt je een vriend van God.

 Als Rabbi Mosje gelijk heeft, dan betekent die Vriendschap met God dat daarin ook verdriet een plek heeft. We mogen ons verdriet delen met God. Maar het is ook zo, dat we in de ontmoetingen met Hem, gaan ontdekken waar Hij verdriet van heeft. Dat Hij verdriet heeft van onze zonden in alle vormen en maten, dat Hij verdriet heeft van alle duisternis waar mensen onder lijden. Als we persoonlijk met God omgaan, maakt Hij ons dat duidelijk.

Dat maakt dat je soms tot tranen toe kunt meevoelen met Hem. Maar onder de tranen is altijd de Belijdenis dat Hij Overwinnaar is van alles waarvan Hij verdriet heeft, en dat ‘heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is…’

“Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij’ s verslagen, het Lam troont voor eeuwig,

Jezus is Heer, Redder en Heer,

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is

Hij is de hoogste Heer!”