KerkBalans 2019, Geef voor je Kerk

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de financiële steun die we in het afgelopen jaar van u hebben gekregen. Die steun is onmisbaar geweest om gemeente te kunnen zijn. Ons jaarthema is: “God maakt vrij!". Dat kost ons niets!

We mogen dankzij Hem terugkijken op een jaar waarin de gemeente is gegroeid, waarin veel ontmoeting is geweest met elkaar, en bovenal waarin we iedere zondag weer bij elkaar mochten komen om naar het Woord van God te luisteren en samen mochten zingen tot Zijn eer.

Waarom de Actie Kerkbalans?
Gemeente zijn kunnen we alleen door samen de schouders eronder te zetten. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële ondersteuning. De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks ongeveer 130.000 Euro. Om de kerk ‘draaiende’ te houden, is het nodig om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Daardoor kunnen we het kerkgebouw in stand houden, hebben we een eigen vaste predikant en organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud. Meer dan de helft van de inkomsten komt via de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is daarom ook dit jaar weer nodig!

Doet u weer mee? Laat het ons weten!
Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen, zodat het werk van de kerk ook dit jaar door mag gaan. Het is belangrijk dat we vooraf weten op welk totaalbedrag we kunnen rekenen. Wilt u daarom in het webformulier invullen? Ook kunt uw bijdrage via mail of in de bus in de hal van de kerk.

Wanneer u er niet aan denkt om het formulier in te leveren, wordt het formulier opgehaald in de week van 28 januari tot en met 2 februari door een aantal betrokken vrijwilligers.

Extra mogelijkheid: periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat giften binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze grenzen gelden niet voor een periodieke gift; deze zijn volledig aftrekbaar van de belasting, dat kan dus voordelig zijn. Het werkt als volgt: bij een periodiek gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst die door uzelf en door de kerk ondertekend wordt en die geldt voor een periode van vijf jaar. Via www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat het belastingvoordeel is. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze mogelijkheid wilt overwegen! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Eventueel kunt u zelf al een overeenkomst downloaden via www.kerkbalans.nl of www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen?
Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden, via email, via telefoonnummer 06-53244262, of uiteraard persoonlijk.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.
Leo Muis, Voorzitter, telefoon: 06-53 244 26