Zondag 13 januari 2019

09:30 Bediening van de Heilige Doop aan Sem Oomen, zoontje van Bart en Lisette Oomen, Gruttostraat 22, Bruchem. We zijn dankbaar dat we deze zondag weer tot God mogen gaan met een klein jongetje, waarvan wij geloven ‘U hebt hem ons gegeven’, het is door U gekend en U bent oneindig veel dichter bij dit kind, dan wij. Die gedachte is zo wonderlijk mooi. En om dat dan in deze dienst te vieren, en te benoemen dat dit kind bij Hem mag horen, dat is een feest. Daarin ervaren wij allemaal weer zo diep: ook ik…ben zo door U gekend en geliefd, ook ik mocht of mag het teken van de Doop dragen. 

18:30 Ds. Groenendijk komt door een ruiling onze kant op vanavond, en we lezen samen met hem het Woord van God, in de stilte van de avond.