Diaconale Collecten januari 2019

De diaconale collecten zijn in januari bestemd voor:  

  1 januari:  Diaconie

  6 januari:  Timon  

13 januari:  Evangelisatie 

20 januari:  PKN Oecumene       

27 januari:  PKN Catechese en Educatie        

 

6 januari: Timon:

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

Zie www.timon.nl

 

20 januari: PKN Oecumene:

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

 

27 januari: PKN Catechese en Educatie:

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Geef ook, zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.