Zondag 1 november 2018

09:30 Viering Heilig Avondmaal. Zijn er dingen die jou van het Avondmaal afhouden?  

Brood aannemen en wijn drinken, dat is iets tussen onze Heer en ons. Wegblijven heeft in eerste instantie effect op die relatie: want de immense, onvoorwaardelijke liefde die Hij voor ons heeft, heeft niet het laatste woord. Ónze gedachten hebben dan het laatste woord. Zíj zijn meester. Ónze gevoelens hebben dan het laatste woord. Zíj zijn meester. Maar er is er toch maar één die onze Meester is? Die liefdevol mag heersen over ons denken, doen en handelen?

18:30 Dankzegging Heilig Avondmaal. Halleluja, eeuwig dank en ere! Dankbaar voor het bijzondere voedsel dat Hij geeft, komen wij lovend en prijzend voor Gods troon. Samen met elkaar. Wat is de symboliek tijdens het Avondmaal rijk: dat brood en wijn echt worden doorgegeven in de kring, dat je het ontvangt uit de vingers van je broeder of zuster. Jij, jij hoort bij mij, en ik bij jou, want samen horen wij bij Hem.