Vergeetachtigheid

God is vergeetachtig. Ik ook. Een aantal weken geleden trouwde het Bruidspaar Bok. We zaten er klaar voor, koster Bart had hun namen en het thema op de borden gezet, een feestelijk gezicht. De huwelijkskaars lag klaar, de knielbank was goed gepositioneerd, maar op de tafel schitterde een vreemde lege plek. Waar is de Huwelijksbijbel?! Ouderling Greet en ik zagen het tegelijkertijd. Fluisterend: “…in een zak bovenop de kast in de consistorie”    en daar verdween ze geruisloos, om met het belangrijkste Boek weer terug te komen.
 

Vergeetachtigheid, we kennen het allemaal op zijn tijd. In de meeste gevallen iets onschuldigs, maar er zijn situaties waarin er lichamelijk of geestelijk iets aan de hand is. Heel naar als je daarmee geconfronteerd wordt; het maakt onzeker. Je hebt het nodig dingen te kunnen onthouden, om goed te kunnen functioneren.
Het kan aan de andere kant juist ook zo zijn dat we het nodig hebben om iets te vergeten, om goed te kunnen functioneren. Dat je even wilt vergeten dat je volgende week een belangrijke afspraak hebt bij een arts, dat je wilt vergeten wat er gebeurd is, gisteren of vorige week, dat je wilt vergeten wat er toen en toen gezegd werd of wat je zelf toen zei of deed.
Dan blijkt juist vaak, dat wij dat niet kunnen: vergeten wat we willen vergeten.

 

God ‘vergeet’ de dingen die Hij wil vergeten. Hij ‘vergeet’ onze zonden en vergelijkt dit met een beeld uit Zijn Schepping (een beeld uit het mensenleven volstaat hier niet). ‘Zo ver het oosten is van het westen…’ Hij gebruikt deze verre, oneindige uiteinden om ons voor ogen te schetsen hoe Hij onze overtredingen wil vergeten.
Hij is God en Hij houdt Zich ook aan Zijn Woord. Hij vergeeft en vergeet wat niet is naar Zijn Wil, wanneer wij om vergeving vragen. En Hij onthoudt en zegent het goede in ons, en vermenigvuldigt dat door Zijn Geest. Zo functioneert Zijn Wezen als de Goede Vader, want op deze woorden volgt ‘Zoals een Vader zich ontfermt over Zijn kinderen...’

Wij kunnen er maar amper bij. Wij prijzen Hem, die het juiste vergeet en het juiste onthoudt. Psalm 103: 12 en 13:

“Liefdevolle Hemelse Vader,

als U door Uw genade vergeet,

leer mij dan in Uw weg te wandelen.

Leer mij vergeten wat U vergeet.

Leer mij onthouden wat U onthoudt.

Amen.