Diaconale Collecten November 2018

In November zijn de "2e collecten" bestemd voor:

  •   4 november 2018: KIA Najaarszendingsweek
  •   7 november 2018: Dankdag, geen 2e en 3e collecte
  • 11 november 2018: KIA Binnenlands diaconaat
  •                               : Avondmaal, schaalcollecte: Jemen, ZOA, EO Metterdaad
  • 18 november 2018: Diaconie
  • 25 november 2018: Eigen gemeentewerk

4 november: KIA Najaarszendingsweek:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN,

een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

11 november: KIA Binnenlands diaconaat:

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

11 november: schaalcollecte Jemen:

In Jemen is op dit moment de ergste menselijke ramp ter wereld gaande. Midden in dit drama doet het ZOA-team van Corine Verdoold wat het kan om de zwaar ondervoede bevolking te helpen. En staat ze versteld van hun saamhorigheid. “Ze delen de rijst tot de laatste korrel.” 

Niemand weet ervan

Door de onveiligheid is ZOA als een van de weinige hulporganisaties nog aanwezig in het door oorlog verscheurde land. Miljoenen mensen balanceren op de rand van de hongersnood. Deze ramp dreigt zich in stilte te voltrekken, want het land is te gevaarlijk voor journalisten. Als ze al worden toegelaten door een van de strijdende partijen. “Dat is de grote frustratie van de mensen hier”, vertelt Corine. “De buitenwereld weet niet wat er allemaal met hen gebeurt. Ze voelen zich ontzettend eenzaam in hun lijden. Laatst nog plaatste een meisje een foto van een dood jongetje op Facebook. ‘Niemand weet van jou, want jij bent geen Syriër’, had ze er bij gezet.” De Jemenieten zien de wereldwijde aandacht voor de oorlog in Syrië met lede ogen aan. “Veel Syriërs konden de oorlog ontvluchten en zo kwam er veel aandacht voor hun situatie”, legt Corine uit. “Maar voor de bevolking hier is er letterlijk geen ontsnappen aan. Havens en vliegvelden liggen of in puin, of worden alleen voor militaire doeleinden gebruikt. Ze zitten als ratten de val.”

Wilt u een gift overmaken?

De Diaconie en de Diaconale werkgroep hebben een gezamenlijk bankrekeningnummer.

Indien u het werk van de Diaconie, de Diaconale werkgroep of een uitgekozen doel financieel wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 13 RABO 0310 3099 99  t.n.v. Ger. Kerk Gameren-Zuilichem, graag onder vermelding van het bestemmingsdoel.