Zondag 14 oktober

09:30 Afscheid- en Bevestiging Ambtsdragers. Verheugd zijn we over de vruchtbare werken waar we op terug mogen kijken met de ambtsdragers waar we afscheid van nemen. Als gemeente omarmen we deze dag ook nieuwe ambtsdragers, die hun plekken innemen. Spannend, maar ook een prachtig moment. Dat we als gemeente hen mogen omringen met liefde en gebed. We lezen in de dienst verder uit Openbaringen, over de zeven Kandelaren.

Afscheidnemende ambtsdragers: Henri Kooijman, Betsy van Wijk-van Dalen, Arjan Burghout en Frandirka Dingemans-van Maaren. Halleluja, lof zij de Heer, aanbidt de Vader, geeft Hem eer!

Nieuw te bevestigen ambtsdragers: Liesbeth Westerlaken in het ambt van diaken, Arno Bok in het ambt van diaken, Eike van Tuijl-Modderman in het ambt van (wijk)ouderling en Bert van Willigen in het ambt van ouderling-scriba. Werk door Uw Geest, die in ons leeft!

 

18:30 Ds. E. Bolhuis-Szabo uit Hendrik Ido Ambacht gaat in de avonddienst voor. We kennen haar stem en haar enthousiasme, daar kom je toch weer graag naar luisteren?