Zondag 21 oktober

09:30. Ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit Haastrecht komt ons weer bedienen van het Woord. De laatste keer sprak ze over de Levende Brief die de gemeente mag zijn. Een Brief, waarop Christus ook vandaag weer verder wil schrijven.

18:30. Praisedienst met de Leerdam Praise Band. God maakt vrij! Verderop in de Intercom meer over deze praisedienst voor jong en oud. De werkgroep Gloriediensten is al actief aan het voorbereiden en hoopt voor u en voor jou een mooie dienst te kunnen maken, samen met de Band, tot eer van God!