Boerderijkerk

Soms ontstaan er ideeën. En die worden op een dag tot werkelijkheid. In het Welkomweekend (waarom die naam? Er zijn mensen om ons heen, die ongemerkt een stil verlangen hebben, naar God. Dit weekend is bedoeld om iemand mee te vragen…!) wordt een openluchtdienst gehouden bij Sjaak en Bea van ’t Hoog in het weiland. Midden in de natuur, met creatieve muzikale begeleiding en gedachten over het thema God maakt vrij!  Is iedereen welkom? Iedereen!

 

KlompenOp een andere plek dan normaal. Waarom al die moeite? Door zo nu en dan een andere locatie te zoeken waar je elkaar ontmoet, ontstaat nieuwe verbondenheid. Zoals ik het ook zag gebeuren in de VBC-tent in Zuilichem. Een tent. Maar tijdens een Sing-In werd uit volle borst voor God gezongen (psalmen, Johan de Heer en moderne opwekking door elkaar). Jong en oud, uit verschillende kerken. De Geest van God was voelbaar aanwezig.

 

Er zijn mensen met een stil verlangen naar God. Voor wie het binnengaan van een kerkgebouw een grote stap is. Zou jij het aandurven iemand mee te vragen naar de Boerderijkerk?

Het stille verlangen…komt immers niet van één kant. Het verlangen is er nog sterker van de zijde van God. Hij verlangt naar mensen, die de weg naar Hem, of naar de kerk niet vinden. Kan dit een moment zijn om iemand welkom te heten?

                                                                                 

“Lieve Vader, U hebt zich niet voor mij geschaamd,

leer mij nu mij niet te schamen, om vrijmoedig te praten,

over wat mij vervult, geloof, hoop en liefde voor U,

wilt U mij leiden, zodat ik ervan delen kan?”