Blueband op je hoofd

Er gaat nog weleens wat kapot in deze pastorie. Nee, niet aan het huis zelf (voor de goede orde, anders komen de kerkrentmeesters straks met een smoesje een kijkje nemen). Het is met name iets wat in de vensterbank staat en een stuiterbal krijgt te verduren. Of speelgoed dat niet bestand was tegen molestatie. Er raakt ook nog weleens wat anders beschadigd, zoals een voorhoofd of een vinger. Zeker nu de jongste ineens is gaan lopen. De dag erna prijkte er een gigantische bult op het voorhoofd, en ging er een tand flink door de onderlip. “Boter op die bult smeren”, zei een moeder adviserend op het schoolplein. Daar zat het kind met BlueBand op z’n koppie. Daar wilde hij alsmaar in wrijven, dus aan het eind van het liedje was hij blauw, bulterig en vettig. 

 Zo proberen we dagelijks allerlei kleine vormen van schade te herstellen. Er is een mooie benaming voor het herstellen van schade, in de visserswereld. Vissersnetten -  dagelijks intensief gebruikt -  slepen over de grond en blijven makkelijk haken achter een rots of een ander scherp voorwerp. Gebruikmakend van knopen en verbindingen, worden de netten hersteld. Deze ambachtelijke reparatie van de netten is men gaan noemen ‘netten boeten’. 

 Ook ons hart wordt dagelijks intensief gebruikt en kan aan allerlei dingen blijven haken. Is er een schaduwkant, een onderstroom, in uw, in jouw bestaan? (eigenlijk is dat geen vraag, die hebben we allemaal, is bewezen) Ons leven kan door allerlei onderstromen worden beheerst. Hoe kunnen wij eraan bijdragen dat ons hart ‘hersteld’ wordt in Christus? De 40 dagen voor Pasen zijn ervoor om ‘boete’ te doen. Dat is dus niet alleen gericht op schuld belijden, maar ook op herstellen. Dat je genezing ontvangt door Zijn nabijheid in jouw gebrokenheid. Zodat er dagelijks genade van Zijn Kruis naar jouw hart en leven stroomt. Zodat je kracht ontvangt, om vernieuwd verder te gaan. Hersteld. Opdat je niet blijft haken…bij waar jouw hart op scheurt. 

Christus, ik breng U mijn schade want U weet dat ik gebroken ben. 
Herstel mij, met Uw genade, en Uw liefde. U kunt mij vergeving en genezing brengen.
Opdat ik tot zegen kan zijn.