Laatste nieuws

Kerkblad Abonnement

U kunt zich abonneren op een digitale- of gedrukte versie van ons kerkblad: Intercom.

Een (drukwerk) abonnement van het kerkblad Intercom kost € 15,- per jaar.
Voor het aanvragen / beëindigen van een (drukwerk) abonnement of 
voor vragen over de bezorging van de drukwerk versie, kunt u contact opnemen met: 
Piet Stoel, 0418-671932,
 e-mail

Een digitaal abonnement op Intercom is kosteloos.
Voor het aanvragen van de Digitale Intercom dient u een account te hebben op de website. U krijgt dan maandelijks Intercom gemaild en u heeft toegang tot alle vorige versies van Intercom.

Omdat in ons kerkblad privacy-gevoelige informatie kan staan, kunnen we niet toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt. Graag controleren wij of u lid bent van onze gemeente. Dit doen wij door u te vragen een account op deze website aan te maken. Hiermee kunt u in de toekomst ook uw gegevens aanpassen in de digitale gemeentegids.

Bij het aanmaken van het account kunt u aangeven of u het kerkblad Intercom wilt ontvangen.

Indien u al een account heeft kunt u zich hieronder in-/uitschrijven.

Klik hier om uw account aan te maken

Kerstmarkt

Al weken wordt er weer enthousiast gewerkt aan de voorbereidingen voor de kerstmarkt. Veel goede doelen zullen aanwezig zijn met een kraam waar leuke of lekkere dingen verkocht worden. Ook is er een stand met mooie kerstkaarten, boeken, brocante en tweedehands kerstspullen.

In de hal van de kerk is er ruimte om elkaar te ontmoeten met koffie/thee en iets lekkers en voor de lunch kunt u terecht in de 'Eettent' met o.a. pannenkoeken, soep, broodjes worst.

Om 11.30 uur treedt kinderkoor Eigenwijs op en van 10.00 tot 11.30 uur en 13.00 tot 14.30 uur zijn er inloopworkshops voor kinderen en volwassen: aanschuiven maar en maak een mooi werkstukje!
Een kerstmarkt vol activiteiten dus!
Iedereen van harte welkom!!!

Gereformeerde kerk in Zuilichem
Zaterdag 7 december 2019
van 10.00 tot 15.00 uur

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, etcetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Abonneren op het kerkblad Intercom? Klik hier.

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag (voor 24:00 uur) voorafgaande aan de week van verspreiding, ingestuurd worden naar dit email adres.

De (uiterste) inleverdata voor 2019 zijn:

 • ma 18 november *
 • ma 30 december *

*  De eerste Intercom in 2020 verschijnt pas in de 2e week van januari. De december-editie loopt door t/m 6 januari. Als u uiterlijk 18 november ook uw berichten voor begin januari doorgeeft, dan missen de lezers uw informatie niet!.
Voor het januari-nummer 2020 kunt u kopij insturen tot uiterlijk 30 december 2019. De Intercom voor januari wordt in de week na 5 januari verspreid.

 

Voor 2020 zijn de uiterste inleverdata::

 • ma 20 januari 
 • ma 17 februari
 • ma 23 maart
 • ma 20 april
 • ma 25 mei
 • ma 22 juni (dubbelnummer, voor juli én augustus)
 • ma 24 augustus
 • ma 21 september
 • ma 19 oktober
 • ma 23 november
 • ma 21 december (onder voorbehoud)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het redactieteam heeft het recht om de geleverde kopij zo nodig aan te passen of in te korten.
Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

Kerkbalans 2020

Ook in 2020 doen wij evenals vorige jaar weer mee aan de actie "KERKBALANS". De opbrengst van deze actie is geheel bestemd voor onze eigen kerk. Giften aan onze kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Wilt u meer weten, klik dan hier:

Geef voor je Kerk

Indien u aan deze actie wilt deelnemen en een toezegging wilt doen, klik dan op:

Intekenen KerkBalans

Uiteraard zijn wij hier heel blij mee en zeggen u bij voorbaat dank.

Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks een bedrag overmaken. Ons banknummer is: NL63 RABO 0374 3252 19 t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem. Ook hiervoor bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.
Leo Muis, Voorzitter, tel. 0653 244 262

Kerkbalans 2020, Geef voor je Kerk

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de financiële steun die we in het afgelopen jaar van u hebben gekregen. Die steun is onmisbaar geweest om gemeente te kunnen zijn. Ons jaarthema is: “God maakt vrij!". Dat kost ons niets!

We mogen dankzij Hem terugkijken op een jaar waarin de gemeente is gegroeid, waarin veel ontmoeting is geweest met elkaar, en bovenal waarin we iedere zondag weer bij elkaar mochten komen om naar het Woord van God te luisteren en samen mochten zingen tot Zijn eer.

Waarom de Actie Kerkbalans?
Gemeente zijn kunnen we alleen door samen de schouders eronder te zetten. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële ondersteuning. De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks ongeveer 130.000 Euro. Om de kerk ‘draaiende’ te houden, is het nodig om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Daardoor kunnen we het kerkgebouw in stand houden, hebben we een eigen vaste predikant en organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud. Meer dan de helft van de inkomsten komt via de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage is daarom ook dit jaar weer nodig!

Doet u weer mee? Laat het ons weten!
Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen, zodat het werk van de kerk ook dit jaar door mag gaan. Het is belangrijk dat we vooraf weten op welk totaalbedrag we kunnen rekenen. Wilt u daarom in het webformulier invullen? Ook kunt uw bijdrage via mail of in de bus in de hal van de kerk.

Wanneer u er niet aan denkt om het formulier in te leveren, wordt het formulier opgehaald in de week van 28 januari tot en met 2 februari door een aantal betrokken vrijwilligers.

Extra mogelijkheid: periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat giften binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar zijn. Deze grenzen gelden niet voor een periodieke gift; deze zijn volledig aftrekbaar van de belasting, dat kan dus voordelig zijn. Het werkt als volgt: bij een periodiek gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde bedrag. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst die door uzelf en door de kerk ondertekend wordt en die geldt voor een periode van vijf jaar. Via www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat het belastingvoordeel is. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze mogelijkheid wilt overwegen! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. Eventueel kunt u zelf al een overeenkomst downloaden via www.kerkbalans.nl of www.belastingdienst.nl.

Heeft u vragen?
Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden, via email, via telefoonnummer 06-53244262, of uiteraard persoonlijk.

Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.
Leo Muis, telefoon: 06-53 244 26

Jeugddienst The Voice of God…

The Voice is een talentenjacht waarin het draait om de stem van de deelnemers. Door "blinde audities" worden deelnemers geselecteerd op hun stem. De winnaar van The Voice wint een platencontract, mag een eigen album opnemen en mag in het voorprogramma staan van verschillende artiesten. Wereldwijd volgen miljoenen mensen dit programma.

Ken jij God? En praat Hij ook tegen je? Misschien zeg je wel: ik hoor nooit wat! Vroeger in de Bijbel sprak God tegen mensen, maar daar is Hij eigenlijk nooit mee opgehouden. God spreekt nog steeds, maar hoor jij Hem? Neem jij er de tijd voor om te luisteren?

Het is soms moeilijk om de tijd te nemen, Maar the Voice of God is echt binnen handbereik. Onverwachts, op momenten dat je het juist niet verwacht.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere dienst? Kom dan zondag 3 november naar de jeugddienst, voorganger in deze dienst is de dominee Inge Eckhardt uit Zuilichem. Optredens en muzikale begeleiding worden verzorgd door de band Remain. We hopen je zondag 3 november te zien in de Gereformeerde kerk te Zuilichem, Zijlstraat 1. De dienst begint om 11.00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om samen nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of wat fris.