Laatste nieuws

Naar de kerk, zondag 5 juli !

Aanstaande zondag 5 juli worden weer twee kerkdiensten gehouden in de kerk. Dan mogen meer mensen in de kerk, namelijk zoveel als op 1,5 meter mogelijk is. Ook kunt u dan weer kinderen in de crèche brengen. Daarnaast is er kindernevendienst voor groep 1-4. Voor de ochtenddienst moet u zich aanmelden. Voor de avonddienst hoeft u zich niet aan te melden.

Vanaf 12 juli vervalt het aanmelden en gaan wij u uitnodigen op alfabet. 

U meldt zich aan via e-mail-adres of via een app-je of telefoontje naar telefoonnummer 06-1043 9551. Dit kan van maandagochtend tot vrijdagmiddag 17.00uur! Het gaat dan om de direct daarop volgende zondag. U krijgt alleen bericht van ons wanneer u ook daadwerkelijk de eredienst kunt bijwonen.

We begrijpen dat deze regels en procedures beperkend voelen, maar toch is het een manier waarop we een begin kunnen maken met het weer ‘Samen kerk zijn’.

Om te voldoen aan de RIVM regels is een gebruiksplan opgesteld, u kunt hier het Gebruiksplan met alle maatregelen lezen. 

Zowel wij als kerkenraad en onze predikant zien er naar uit om u weer in de kerk te mogen ontmoeten. We zijn immers samen kerk.  U kunt ook altijd contact opnemen met Leo Muis via email of met Gerda van Ieperen – van Steenis via email.

Van harte Welkom in de Kerk, vanaf 12 juli !

Vanaf Zondag 12 juli zijn tweemaal per zondag diensten in de kerk, diensten mèt bezoekers. Deze diensten zijn ook online te volgen.

Ochtenddiensten: elke week is een deel van het alfabet welkom, op de letter van uw achternaam (zonder voorvoegsel). U hoeft zich vooraf niet aan te melden, u bent van harte welkom als uw achternaam begint met de letter:

 •   2 aug:  A t/m G
 •   9 aug:  H t/m O
 • 16 aug:  P t/m Z
 • 24 aug:  A t/m G

Avonddiensten: de avonddiensten zijn vrij om te bezoeken. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We zien u graag weer komen, ook voor gastpredikanten zal dit heel fijn zijn. Dit geldt al op zondagavond 7 juli a.s.

Lees hier meer ... over de overstapdienst, de oppas en kindernevendienst, wat mag in de kerk?, elkaar ontmoeten en het Heilig Avondmaal.

Weer welkom in de Kerk

Vanaf 5 juli zijn er tweemaal per zondag diensten in de kerk met bezoekers. De onlinediensten worden in deze periode ook aangeboden, om iedereen de mogelijkheid te geven een dienst te beleven.

De kerk bezoeken. Het werken met aanmelden en reserveren kost veel tijd en aandacht en levert daarnaast schroom op (‘als ik reserveer betekent dat dat iemand anders geen plaats heeft’). Om deze redenen kiezen we voor een ander model vanaf 12 juli:

 

 • Ochtenddiensten: elke week is een deel van het alfabet aan de beurt op de letter van uw achternaam (zonder voorvoegsel). U hoeft zich vooraf niet aan te melden, u bent van harte welkom als uw achternaam aan de beurt is.
  • 12 juli:   A t/m G
  • 19 juli:   H t/m O
  • 26 juli:   P t/m Z
  • 2 aug:   A t/m G
  • 9 aug:   H t/m O
  • 16 aug: P t/m Z
  • 24 aug: A t/m G
 • Avonddiensten: de avonddiensten zijn vrij om te bezoeken. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We zien u graag weer komen, ook voor gastpredikanten zal dit heel fijn zijn. Dit geldt al op zondagavond 5 juli a.s.

Overstapdienst. op zondagmorgen 5 juli is ‘de overstapdienst’. Omdat hierbij verschillende kinderen met bijbehorende gezinnen betrokken zijn werken we voor deze dienst nog met het aanmeldsysteem: dus reserveer snel een plekje! Er is meer ruimte, de maximale bezetting mag deze zondag, dus meld je aan!

Heilig Avondmaal op 30 augustus. We willen alle gemeenteleden die dat willen de mogelijkheid bieden om op 30 augustus samen het Heilig Avondmaal te vieren. Hiervoor hebben we éénmalig een andere aanpak qua uitnodigingsbeleid:

 • Avondmaal ochtenddienst:    A t/m M
 • Avondmaal avonddienst:       N t/m Z

Oppas en Kindernevendienst. Voorafgaand aan de dienst is er weer gelegenheid kleintjes naar de Oppasruimte te brengen. Kinderen zijn zeer welkom! Zij mogen samen voorin de kerk zitten. De leiding van de Kindernevendienst vertelt tijdens de dienst het verhaal, zodat ook de kinderen thuis dit meekrijgen. Daarna gaan de aanwezige kinderen met de leiding mee naar de Kindernevendienstruimte (buitenom), om daar samen te knutselen. Kinderen kunnen voorafgaand aan de dienst op de eerste rijen voorin de kerk plaatsnemen.

Wat mag er in de kerk? Praten met elkaar mag op afstand. Zingen mag niet, maar neuriën, de tekst uitspreken of ‘playbacken’ wel. U mag het Onze Vader hardop meebidden. U mag gebruik maken van het toilet maar ‘ga thuis’ als het kan. Wanneer u van het toilet gebruik maakt zijn er extra hygiëne voorschriften. Deze treft u aan bij het toilet.

Elkaar ontmoeten. Ondanks verruiming van de maatregelen vanuit de overheid lijkt het ons als kerkenraad te vroeg om ook het koffiedrinken weer te laten plaatsvinden. In de maanden juli en augustus zal er daarom nog geen koffiedrinken zijn na de dienst. Per 1 september bekijken we opnieuw de situatie.

Vol? Voor alle diensten geldt wel dat we voorlopig helaas niet meer mensen toe kunnen laten dan de ruimte die het kerkgebouw ons biedt met inachtneming van de 1,5 meter regel. Wij hopen teleurstelling te kunnen voorkomen door het werken in drie groepen, maar vragen bij voorbaat om uw begrip.

Protocol. Het uitgebreide protocol vindt u hier: Gebruiksplan met alle maatregelen

 


Bezoekersreis. Hieronder treft u de bezoekersreis aan waarmee u rekening dient te houden bij de kerkgang.

Raspberry Pi 3 - Ingebouwde WiFi uitzetten

Vooraf willen we u vragen uw wifi-signaal op uw mobiele telefoon uit te schakelen om te voorkomen dat er te grote belasting op het wifi netwerk van de kerk komt. Dit heeft effect op de kwaliteit van de online uitzendingen.

 

Stap 0

Bij coronagerelateerde klachten blijft u thuis!

Stap 1

U arriveert uiterlijk 9.20uur bij de kerk.

Stap 2

U desinfecteert uw handen met de daarvoor aanwezige handgel.

 

Op instructie van de koster (herkenbaar aan een fluoriscerend hesje) kunt u zelf in de kerkzaal een zitplaats opzoeken. Dat houdt in dat er ten allen tijde 3 zitplaatsen tussen u of uw gezin en de ander of het andere gezin moet open blijven. We vullen de kerkzaal van voor naar achter. Dit betekent dat u niet op uw favoriete plekje kunt zitten. Wanneer nodig kan de koster u verzoeken een andere plaats in te nemen.

Stap 3

De garderobe is gesloten. Uw jas neemt u mee naar binnen en legt u desgewenst onder uw stoel in de kerkzaal.

Stap 4

Zingen is helaas nog niet mogelijk

Stap 5

Collecte graag!

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw bijdrage aan de collecte te geven. U kunt uw bijdrage overmaken via de inmiddels bekende GIVT-app of naderhand overmaken op de uw vertrouwde wijze of contant geld of collectemunten deponeren in de daarvoor bestemde schalen in de hal van de kerk. Uiteraard bevelen wij de eerste 2 genoemde mogelijkheden van harte bij u aan.

Stap 6

Na afronding van de dienst mag u op aangeven van de koster de kerkzaal verlaten. conform de onderstaande volgorde (bezien vanaf het orgel, richting liturgisch centrum):

  • Rechterzijde
  • Middenschip
  • Linkerzijde

De kerkzaal wordt van "achter naar voren" verlaten.

De gemeenteleden op de achterste rijen met stoelen verlaten de kerk als eerste, en als laatste verlaten de mensen op voorste rijen met stoelen de kerkzaal. Vervolgens verlaat u direct na de dienst via de hal de kerk.

Stap 7

Napraten in de kerk is helaas niet mogelijk. Dit kan wel op afstand buiten.

Stap 8

We hopen dat u een fijne dienst heeft meegemaakt en wensen u nog een fijne zondag toe! Bedankt voor uw medewerking om deze dienst in goede banen te leiden!

Vooraf w

Kaartverkoop

Kaarten zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de kerk op dinsdag en woensdag. Er zijn volop nieuwe kaarten verkrijgbaar.

€ 1,- per stuk

6 voor € 5,-

Meer informatie bij Heiltje Dijkstra of Els van Maren

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Dit is elke week voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool en om de week voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

We gaan dan naar onze eigen ruimte. Daar bidden en zingen we met elkaar, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en daarna is er meestal nog tijd voor een verwerking. Dit kan een kleurplaat zijn, een puzzel, een knutselwerk, een spel of een gesprek.

Tijdens de zomervakantie, viering van het Heilig Avondmaal, de adventstijd en de 40-dagentijd is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool.

Tijdens gezinsdiensten is er geen kindernevendienst.

Contactpersoon: Jantine Crielaard- Droogers,  e-mail

Contactpersoon kerkenraad: Carola Burghout-Schreuders, 0418-671681 e-mail