Kerkdienst kijken

Kerkdienst terugkijken?

klik hier: http://gerefkerkzuilichem.nl/kerkdienst-gemist-luisterenKlik hier als u alléén de kerkdienst wilt luisteren, om bijvoorbeeld uw mobiledata verbruikt te beperken.

-

Verwerking Kindernevendienst a.s. Zondag

De verwerking voor de kindernevendienst wordt op zaterdag en zondag getoond.
Node Referentie

Neem deel aan de collecten

 

GIVT

U kunt aan meerdere collectes tegelijk geven met de GIVT App.

U klikt in het eerste scherm op "Collecte toevoegen". De collectes komen dan overeen met de 1e, de 2e en 3e collecte.

Collecten

zondag, 2021-01-24
De 1e collecte is voor: Kerk
De 2e collecte is voor: Plaatselijk jeugdwerk
De 3e collecte is voor: Behoud 100% predikantsplaats

Geef aan de collecten doormiddel van de GIVT App of maak uw gift over via de bank:

Kerkrentmeesters
Voor de 1e en 3e collecte:
NL63 RABO 0374 3252 19 tnv Ger. Kerk Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor Kerk en Behoud 100% predikantsplaats

Diaconie
Voor de 2e Collecte
NL13 RABO 0310 3099 99 tnv Ger. Kerk Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor Plaatselijk jeugdwerk

Liturgie bij de kerkdienst