Schijnwerper op ...

Witte Donderdag 9 april

19:30 Witte Donderdag.
Online Avondmaalsviering. Voor deze dienst mag u/jij thuis stukjes brood en rode wijn of druivensap klaarzetten. Tijdens de dienst zullen we het avondmaal voor deze keer op afstand met elkaar vieren. Het thema van de uitzending is: ‘Ik ben de ware wijnstok’. Het project van de kinderen heeft als titel ‘Ken je Mij’? De diensten van de Stille Week geven antwoord op die vraag: Jezus is….De ware Wijnstok. Het Brood dat leven geef, de Deur, en….de Opstanding!

Goede Vrijdag 10 april

19:30 Goede Vrijdag.
Op deze dag gedenken we het lijden en sterven van onze Lieve Heer Jezus Christus. Wat mogen we blij en dankbaar zijn voor de Liefde die Hij heeft voor ons! In deze Onlineviering gaat het over zijn woorden ‘Ik ben het Brood dat Leven geeft’. Leven is de boodschap van Goede Vrijdag, is dat niet tegenstrijdig op de dag dat onze Here Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser Zijn Leven geeft?

Paaszondag 12 april

10:00 Online Paasdienst.
Het Paasontbijt in de Kerk zal dit jaar niet doorgaan, dat zullen velen van ons jammer vinden omdat het altijd mooi is om zo samen met een ontbijtje het Paasfeest te beginnen! We ontbijten thuis en zijn daarna welkom in de Online
Paasviering, samengesteld met live-muziek en opgenomen muziek. Een dienst voor jong en oud die thuis kan worden meebeleefd. Jan Ockers werkt mee aan deze dienst en verzorgt instrumentale muziek voor de dienst, voor een lege zaal, maar voor gevulde huizen waar we naar de dienst luisteren. -Ook zijn als het allemaal door kan gaan Gerjanne v. Helden, Eline Versteeg, Thirsa Bezemer en Ivana Eckhardt in de kerk om samen met Jan Ockers het lied ‘Tienduizend redenen’ te spelen voor u, voor jou thuis. “De zon komt op, maakt de morgen wakker…